informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Auchan Polska Sp. z o.o. publikuje wyniki za 2019 r.

Auchan Polska Sp. z o.o. publikuje wyniki za 2019 r.

Wyniki finansowe / 2020.09.30

W 2019 r. Auchan Polska wykazuje istotną poprawę wyników finansowych w stosunku do poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,1% do poziomu 11 048 mln PLN, co pozwoliło spółce wzmocnić wiodącą pozycję na rynku hipermarketów w Polsce.

Realizując strategię mającą na celu ugruntowanie pozycji najtańszej sieci handlowej, a także mając w centrum uwagi potrzeby i oczekiwania klienta, Auchan oferuje to co dobre, zdrowe i lokalne. Działania te pozwoliły Spółce poprawić rentowność sprzedaży brutto o 0,7%.

Optymalizacja działalności operacyjnej i  ograniczanie działań generujących straty pozwoliły znacznie obniżyć koszty pośrednie i ogólne firmy. Dzięki temu wynik sprzedaży Auchan w Polsce poprawił się o 208 mln PLN, a zysk ze sprzedaży wyniósł 81 mln PLN.

Rok 2019 pozwolił nam zbudować stabilną podstawę do realizacji strategii #Auchan 2022. Jestem przekonany, że zachowując potrzeby klienta-mieszkańca w centrum naszej uwagi oraz dzięki zaangażowaniu i pasji naszego zespołu do promowania dobrego i świadomego odżywiania będziemy w stanie uzyskać bardzo dobrą dynamikę dalszego rozwoju  –  mówi Gerard Gallet – dyrektor generalny Auchan w Polsce.

Zakończony przegląd aktywów spółki skutkował aktualizacją wartości aktywów niefinansowych o 44 mln PLN. Po dokonanych w 2018 i 2019 roku odpisach Auchan nie przewiduje dalszej istotnej utraty wartości aktywów w Polsce.

Zmniejszenie zadłużenia pozwoliło na ograniczenie kosztów finansowych o 12 mln PLN.

Dzięki poprawie wyniku ze sprzedaży spółka zamknęła rok stratą na poziomie - 0,1% w stosunku do przychodów ze sprzedaży.

W 2019 roku firma Auchan zarządzała w Polsce 106 sklepami, w tym 74 hipermarketami, 27 supermarketami i 5 sklepami convenience pod szyldem „Moje Auchan”. Auchan Polska jest częścią obecnej w 12 krajach sieci Auchan Retail.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe