informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Betacom S.A. przejął pakiet 51% udziałów i został partnerem technologicznym Edventure Research Lab Sp.z o.o.

Betacom S.A. przejął pakiet 51% udziałów i został partnerem technologicznym Edventure Research Lab Sp.z o.o.

Finanse / 2018.01.16

Zarząd Betacom S.A. podpisał 12 stycznia 2018 roku umowę inwestycyjną z Edventure Research Lab Sp. z o.o., na mocy której Spółka stała się większościowym udziałowcem oraz głównym partnerem technologicznym wspólnego przedsięwzięcia. To kolejny krok w realizacji Strategii Betacom S.A. 2017-2020. Firma Edventure Research Lab Sp. z o.o. jest twórcą platformy Bloom, która dzięki stosowanemu silnikowi sztucznej inteligencji (AI) wspiera proces diagnozowania dzieci ze spektrum autyzmu.

Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną w kolejnych latach planowane jest dofinansowanie spółki Edventure Research Lab Sp. z o.o. na poziomie do 3 milionów złotych w zakresie badań i rozwoju produktów. Zadaniem Betacom jako partnera technologicznego przedsięwzięcia jest nie tylko komercjalizacja rozwiązań realizowanych przez Edventure Research Lab w Polsce i na rynkach międzynarodowych.  Spółka przede wszystkim wesprze rozwój platformy Bloom odpowiadającej za przetwarzanie oraz zaawansowaną analizę bazy zawierającej ponad 100 000 przypadków już przeprowadzonych diagnoz i programów terapeutycznych.

"Zgodnie z misją Betacom wspierania biznesowych rozwiązań hybrydowych, projekt jest realizowany na styku łączenia świata nowych technologii z tradycyjnie funkcjonującymi placówkami terapeutycznymi. Obecnie Edventure Research Lab prowadzi prace badawczo-rozwojowe w ramach rozwijanej sieci terapeutycznych punktów przedszkolnych Dreamlab (dreamlab.com.pl). Pierwsza taka placówka wystartowała w styczniu 2018 w Sopocie. Dreamlab ma na celu przygotowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do uczestnictwa w systemie edukacji włączającej oraz samodzielnego funkcjonowania w szkole i codziennym życiu."  – komentuje Bartłomiej Antczak, Prezes Zarządu Betacom S.A.

Istotnym z punktu widzenia biznesowego jest fakt, że przedsięwzięcie udostępnienia funkcjonalności platformy Bloom spotkało się już z dobrym przyjęciem zagranicznych partnerów. Pozytywne sygnały płyną m.in. z Chin i innych krajów w obrębie największego na świecie rynku azjatyckiego. W 2018 roku priorytetem i celem zespołu Betacom, w ramach Linii Biznesowej Edukacja, jest uruchomienie minimum jednego projektu komercyjnego na rynku chińskim.

Dodatkowo, w ramach strategii Betacom 2017-2020, kluczowa jest komercjalizacja kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji. – "Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Edventure Research Lab jest pierwszym projektem angażującym specjalistów Betacom w zagadnienia machine learning. Patrząc na oczekiwania innych segmentów rynku, ważnych z punktu widzenia kluczowych projektów spółki, już w 2018 roku planujemy wykorzystać nasze nowe kompetencje m.in. w branży energetycznej." – dodaje Robert Fręchowicz, Członek Zarządu Betacom S.A.

„Dla Betacom jest to niewątpliwa szansa i wyzwanie. Wierzę, że wspólny rozwój projektów wraz ze świeżo przejętą Spółką zależną potwierdzą, iż założenia Strategii 2017-2020 są słuszne. Do realizacji tych celów powinniśmy wspólnie wykorzystać know-how organizacji w zakresie wytwarzania produktów i usług o wysokim stopniu innowacyjności. Myślę, że zrealizowane projekty, a także kolejne realizowane plany potwierdzają i pokażą nas na rynku kapitałowym z zupełnie innej niż dotychczas strony – lepszej, bardziej efektywnej i przekładającej się na wyższą atrakcyjność dla akcjonariusza” – komentuje Bartłomiej Antczak.

źródło: betacom/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe