informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Data center w Polsce

Data center w Polsce

Technologie / 2021.06.01

Wiele osób nie raz słyszało zapożyczenie pochodzące z języka angielskiego jakim jest data center. Tłumacząc na język rodzimy można określić, że to centrum danych, czyli taka przestrzeń, w której mieszczą się komputery odpowiedzialne za zbieranie i analizę danych. Data Center często określane są również jako serwerownie bądź farma serwerów. Ich podstawową rolą jest pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych. Jak wygląda współcześnie sytuacja data center w Polsce?

Data Center marki Google - przykład światowy

Data Center znanej na całym świecie marki Google zlokalizowane są niemalże na całym globie ziemskim. Najwięcej serwerowni znajduje się w Ameryce Północnej. Jest ich tam prawie 8. W Europie - 5 data center, w Azji - 2 oraz jeden w Ameryce Południowej. W sumie jest ich 16 na całym świecie. Największe centrum danych znajduje się w hrabstwie Mayes w stanie Oklahoma w USA. Do obsługi takiej serwerowni w zależności od jej wielkości wymaga się zatrudnienia od 150 do 400 specjalistów z tej branży.

Data Center w Polsce

Największy wzrost powierzchni data center w Polsce miał miejsce w latach 2016-2017, gdzie wyniósł 10 500 i 9 000 m2 powierzchni kolokacyjnej. Od dwóch lat zauważa się obniżenie dynamiki wzrostu podaży. W 2018 roku wzrost był równy 4 000 m2, a w 2019 - 1 500 m2. W tych latach pojawił się jedynie tylko jeden nowy data center w Warszawie, z czego bilans wynosił zero, gdyż w Annopolu nastąpiło zniknięcie jednej serwerowni na skutek pożaru. Obecnie trwają prace nad budową bądź rozbudową obiektów w sumie wynoszących 34 000 m2. Z powodu pandemii dynamika data center w Europie będzie oscylowała na poziomie 10-20% wzrostu. Tak również przewiduje się, że będzie w Polsce, więc niestety nadążenie za światowymi rynkami będzie niemożliwe.

Cechy charakterystyczne data center

Polski rynek data center charakteryzuje się rozdrobnieniem oraz liczną ilością mniejszych serwerowni. Zauważa się wyraźny brak obiektów w Polsce o dużej powierzchni. Wedle danych od Audytel w Polsce mieści 100 komercyjnych obiektów data center, z czego 65 z nich charakteryzuje powierzchnia powyżej 200m2. Światowe centra posiadają powierzchnię wynoszącą powyżej 500 000m2, co w porównaniu z Polską jest niezwykle imponujące. Wynika to głównie z tego, że wielkie przedsiębiorstwa korzystające z usług chmurowych lokują się zwłaszcza w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji.

Perspektywy data center w kraju

Ogromni światowi giganci tacy jak Microsoft czy Google planują w Polsce utworzyć regionalne centra usług chmurowych. Prawdopodobnie na ten ruch zdecydować się również może Amazon. Nie ma jeszcze konkretnych informacji, mówiących o tym, że firmy te będą budować własne obiekty czy też będą korzystać z obecnie występujących zasobów.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe