informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Edison: MPiT wybrało ofertę konsorcjum z udziałem spółki, wartą ok. 7 mln zł (brutto), jako najkorzystniejszą

Edison: MPiT wybrało ofertę konsorcjum z udziałem spółki, wartą ok. 7 mln zł (brutto), jako najkorzystniejszą

Finanse / 2018.06.12

Zawsze najmocniejszym bodźcem do wprowadzenia faktur elektronicznych były kwestie regulacyjne, tzn. gdy państwo decydowało o rozpoczęciu stosowania faktur elektronicznych w administracji publicznej czy samorządowej - komentuje Tomasz Kuciel, prezes Edisona.

- Obowiązek stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych niewątpliwie przełoży się na wzrost wykorzystania e-faktur w obrocie gospodarczym.  Standaryzacja e-fakturowania i procesów rozliczania zamówień publicznych może przynieść Polsce wiele korzyści. Automatyzacja procesów księgowych – możliwych dzięki e-fakturze – przyniesie każdemu przedsiębiorstwu oszczędności wynikające ze skrócenia procesów administracyjnych – dodaje Kuciel.

Rozwój PeF stanowi element Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Głównym zadaniem PeF jest wspieranie procesu wdrażania i realizacji obowiązku odbioru faktur elektronicznych przez administrację. Konieczność wdrożenia PeF w Polsce wynika z:

  •          przyjętej Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych - wdrożenie obowiązku odbierania przez zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nastąpi ostatecznie od 18 kwietnia 2019 r., (obowiązek będzie dotyczył zamawiających i wykonawców w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych);
  •          potrzeby wsparcia przedsiębiorstw i administracji publicznej w Polsce w osiągnięciu organizacyjnej i technologicznej gotowości do realizacji transgranicznych procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  •          potrzeby umożliwienia uczestnictwa jednostkom administracji publicznej i przedsiębiorstwom (zwłaszcza z sektora MSP) w unijnym rynku zamówień publicznych.

Usługi realizowane przez PeF (zamawianie dostawy, awizowanie dostawy, potwierdzanie odbioru, fakturowanie, wystawianie faktur korekt, wystawianie not księgowych oraz generowanie raportów i zestawień) wpisują się w politykę uszczelniania systemy podatkowego w Polsce i całej UE. Z uwagi na posiadane zasoby - platformę elektronicznej wymiany danych (EDI) - Edison będzie pełnić jedną z kluczowych ról w konsorcjum. W jego skład, poza spółką, wchodzą Softiq (lider konsorcjum), Euvic oraz MedApp. Czas realizacji wykonania platformy to 10 miesięcy, a do tego należy doliczyć jeszcze czteroletni okres świadczenia usługi. Szczegółowy podział zadań i przychodów pomiędzy firmami uczestniczącymi w konsorcjum zostanie opublikowany najpóźniej w dniu podpisania umowy z MPiT.

W Polsce elektroniczny obieg dokumentów (EDI) wykorzystuje się przede wszystkim w handlu i motoryzacji. Coraz częściej po rozwiązania typu EDI sięgają firmy z innych branż, które dostrzegają korzyści w ich stosowaniu. Edison, jako podmiot wyspecjalizowany w rozwiązaniach EDI, świadczy usługi dla sieci handlowych i ich dostawców. Spółka jest także liderem rozwiązań EDI dla branży motoryzacyjnej, a jej systemy pozwalają m.in. łączyć polskich producentów części samochodowych z koncernami na całym świecie.

- W ofercie mamy także rozwiązania dedykowane fakturom elektronicznym, m.in. usługi archiwizacji faktur, czyli możliwość bezpiecznego przechowywania e-faktur na portalu oraz walidacji, czyli sprawdzenia poprawności przesyłanych dokumentów. Liczymy, że wprowadzane zmiany legislacyjne oraz zaufanie ze strony MPiT będą dla Edisona trampoliną do wzrostu biznesu – podsumowuje Kuciel.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe