informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Gospodarka, kadry i technologie zyskują dzięki sektorowi kosmicznemu

Gospodarka, kadry i technologie zyskują dzięki sektorowi kosmicznemu

Wiadomości / 2022.05.18

Technologie kosmiczne to najbardziej innowacyjny obszar globalnej gospodarki, dynamicznie zmieniający świat. W naszym kraju wiedza o tym sektorze wciąż dociera jedynie do wąskiego grona odbiorców: administracji publicznej czy fascynatów kosmosu. Informowanie opinii publicznej o osiągnięciach Polski na globalnej arenie kosmicznej znajduje się na liście priorytetów SENER Polska − firma już po raz piąty publikuje Raport Oddziaływania Społecznego.

W 2021 roku zespół trzydziestu pięciu pracowników SENER Polska z sukcesem zrealizował osiemnaście projektów w ścisłej współpracy z kilkudziesięcioma polskimi przedsiębiorcami. Działalności firmy przyświeca dziewięć celów ustanowionych w zakresie oddziaływania społecznego, wspierających realizację idei służby społeczeństwu poprzez inżynierię kierującej SENER od 60 lat. W Raporcie Oddziaływania Społecznego firma prezentuje pozytywne relacje z otoczeniem i stopień realizacji ustalonych celów.

Sektor kosmiczny polem do rozwoju polskich firm

Do najważniejszych celów ustanowionych przez SENER Polska w zakresie oddziaływania społecznego należy pozytywny wpływ na rozwój krajowego sektora, między innymi poprzez zwiększanie liczby firm działających w polskim sektorze kosmicznym. Dziś grono przedsiębiorstw, z którymi współpracuje SENER, liczy ponad 80 podmiotów.

Podwykonawcy SENER Polska to przede wszystkim lokalne przedsiębiorstwa zatrudniające od kilku do kilkunastu osób, wysoce wyspecjalizowane w specjalistycznych usługach, np. obróbce precyzyjnej czy spawaniu wielkogabarytowym. Współpraca nawiązywana jest tylko z tymi firmami, które przejdą audyt jakościowy i technologiczny, potwierdzający ich zdolność wypełnienia rygorystycznych wymagań misji kosmicznych. Według danych SENER Polska większość dostawców to firmy z województw: podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego.

Jak podkreśla Jakub Pierzchała z SENER Polska:

Podwykonawcy współpracujący z firmą mogą się dzięki tej współpracy dynamicznie rozwijać. Na przykład firma Endeavour z Czechowic-Dziedzic po ponad 4 latach współpracy z SENER Polska powiększyła swój zespół dwukrotnie i przekształciła się w spółkę Aerospace Dynamic Group, skupiając swoją działalność głównie na sektorze aerokosmicznym.

Szansa na szybki rozwój dla młodych inżynierów

Relatywnie młody sektor kosmiczny pozwala pracownikom na dynamiczny, szybki rozwój i osiąganie znacznych sukcesów w młodym wieku (w porównaniu do rynków zagranicznych). Także na stanowiskach menadżerskich, związanych z zarządzaniem największymi projektami naukowymi i komercyjnymi, zasiadają osoby przed trzydziestym rokiem życia. Wśród młodych i zdolnych polskiego sektora kosmicznego znajdują się pracownicy SENER Polska, na przykład Katarzyna Okulska-Gawlik, obejmująca stanowisko kierownika projektu w polskiej części prac nad misją ATHENA oraz Łukasz Powęska kierujący pracami w projekcie IBDM.

Technologie przyszłości powstają w Polsce

SENER Polska aktywnie działa też na rzecz wzmocnienia marki polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej. Do 2021 roku firma zrealizowała 18 szeroko zakrojonych i innowacyjnych projektów, takich jak system mechanizmów przytrzymująco-zwalniających HCS do IBDM. Mechanizmy te w przyszłości będą zapewniać bezpieczeństwo, na przykład astronautom przemieszczającym się pomiędzy statkami w przestrzeni kosmicznej.

Projekty, których realizacja już trwa, na przykład druga największa misja naukowa ESA ATHENA, także są nieustannie rozwijane. W grudniu 2021 roku firma pozyskała też przełomowy kontrakt na seryjną produkcję komponentów dla firmy Airbus. Wszystko to, jak podkreślają przedstawiciele firmy, sprawia, że SENER Polska jak i cały sektor mogą z powodzeniem konkurować z europejskimi firmami na także na rynku komercyjnym. Tym sposobem budujemy wizerunek Polski jako wartościowego, wiarygodnego członka globalnego sektora kosmicznego. Nasze ambicje nie ograniczają się jednak do aktualnej działalności – jesteśmy gotowi by zostać integratorem misji kosmicznych – podkreśla Ibon Arregui, dyrektor generalny SENER Polska.

Piąta edycja Raportu Oddziaływania Społecznego już dostępna

Raport Oddziaływania Społecznego publikowany jest przez SENER Polska rokrocznie od 2017 roku. Firma podsumowuje w nim działania poprzedniego roku w kontekście realizacji ustalonych celów oddziaływania społecznego. Pokazuje relacje z otoczeniem oraz interesariuszami i pozytywne oddziaływanie na rozwój sektora i gospodarki krajowej.

Raport dostępny jest do pobrania za darmo na stronie SENER Polska.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe