informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupa Develia publikuje wyniki za I półrocze 2020 r.

Grupa Develia publikuje wyniki za I półrocze 2020 r.

Wyniki finansowe / 2020.09.10

Develia zanotowała w pierwszej połowie 2020 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 220,1 mln zł wobec 631,7 mln zł rok wcześniej.  Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby przekazanych mieszkań.. EBITDA wyniosła 57,8 mln zł wobec 168,5 mln zł rok wcześniej.  Rentowność EBITDA wyniosła 26% i była zbliżona do 27% uzyskanych w I półroczu 2019 r.

Zysk netto Grupy wyniósł 8,8 mln zł wobec 125,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znaczący negatywny wpływ na wyniki miały zdarzenia jednorazowe – przeszacowanie wartości nieruchomości oraz zamknięcie kontraktu zabezpieczającego stopę procentową w związku ze sprzedażą budynku Wola Center. W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2020 r. deweloper sprzedał 668 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 822 w analogicznym okresie 2019 r. Na koniec II kwartału 2020 r. Develia posiadała 481,4 mln zł gotówki, co stanowi wzrost o ponad 41% w porównaniu do końca 2019 r., kiedy stan środków pieniężnych wyniósł 340,9 mln zł.

- Pierwsze półrocze 2020 r. było dla całej branży wymagającym okresem. Skupiliśmy się na uważnej obserwacji rynku oraz elastycznym reagowaniu i dostosowywaniu naszej oferty. W kolejnych miesiącach, po marcu i kwietniu, zauważyliśmy stopniową stabilizację sytuacji na rynku mieszkaniowym. W pierwszym półroczu sprzedaliśmy 423 lokale, natomiast w lipcu i sierpniu, pomimo sezonu urlopowego 245 lokali wobec 204 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku, co dowodzi, że rynek wraca do wolumenów sprzed wybuchu epidemii – mówi Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii.

Działalność deweloperska

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 r. Develia sprzedała 423 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 618 w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka przekazała 482 lokale, z czego 61 w II kwartale. Przekazania w pierwszej połowie 2019 r. wyniosły 1 673 lokale. Duże zmiany w liczbie przekazanych mieszkań wynikają z harmonogramu finalizacji inwestycji. Na koniec sierpnia br. Develia miała 1 913 lokali sprzedanych i nieprzekazanych, w tym 35 lokali gotowych. Przekazania znacznej części mieszkań zaplanowano na I połowę 2021 r., co wpłynie pozytywnie na wynik finansowy w tym okresie.

Po spadku sprzedaży w marcu i kwietniu, wynikającym przede wszystkim z ograniczeń przemieszczania się i innych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, można było zaobserwować dynamiczny wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach. Develia odnotowała stabilizację lub tendencję wzrostową cen wprowadzonych mieszkań na większości rynków.

W pierwszym półroczu deweloper wprowadził do sprzedaży 239 lokali w nowej inwestycji Baltea Apartments w Gdańsku, a także kolejne etapy realizowanych już wcześniej projektów: 86 lokali we wrocławskiej inwestycji Między Parkami, 48 lokali w V etapie osiedla Mała Praga w Warszawie, 87 lokali na osiedlu Ceglana Park w Katowicach, a także 102 mieszkania w XI etapie osiedla Słoneczne Miasteczko w Krakowie.

Działalność komercyjna

Strategia Grupy w sektorze nieruchomości komercyjnych została ukierunkowana na budowę, skomercjalizowanie i następnie sprzedaż obiektów. W styczniu br. Develia sfinalizowała sprzedaż budynku biurowego Wola Center w Warszawie za 101,9 mln euro. W portfelu nieruchomości komercyjnych dewelopera znajdują się Arkady Wrocławskie i Sky Tower we Wrocławiu oraz Wola Retro w Warszawie, której poziom komercjalizacji wynosi 72%. Ponadto Develia prowadzi prace przygotowawcze związane z projektem Kolejowa we Wrocławiu z planowaną powierzchnią użytkową 33 tys. mkw. Wszystkie obiekty komercyjne Develii funkcjonują w nowym reżimie sanitarnym z zastosowaniem rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i komfort klientom oraz najemcom.

Zgodnie z przyjętą w 2019 r. strategią Develia systematycznie wprowadza w Sky Tower szereg zmian, mających podnieść atrakcyjność i funkcjonalność obiektu. Pojawiają się nowe udogodnienia dla najemców biurowych, uzupełnieniu i dostosowaniu do oczekiwań rynku ulega tenant-mix wraz z przestrzenią food court. Sukcesywnie wdrażane są kolejne kroki dotyczące flagowego projektu strefy autorskich konceptów restauracyjnych Sky Kitchen oraz rozbudowy oferty rozrywkowej, obejmującej także Punkt Widokowy. Pandemia COVID-19 wpłynęła na niewielką korektę planów, a oferta rekreacyjno-usługowa została dostosowana do nowych wymogów. W konsekwencji, planowany na IV kwartał 2020 r. termin transformacji może zostać przesunięty.

W II kwartale br. portfolio najemców Arkad Wrocławskich zasiliły 3 nowe marki: EraJetModels, Mikola, 50 style. Ponadto na dachu Arkad Wrocławskich otwarte zostało kino samochodowe. Dzięki stałemu poszerzaniu oferty skierowanej do rodzin oraz działaniom zarządcy mającym na celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym, centrum handlowe po wznowieniu działalności odnotowuje systematyczny wzrost przychodów sklepów, które w lipcu wyniosły 96%  w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Stabilne portfolio i komercjalizacja obiektu na poziomie 94% udowadnia, że strategia rozwoju Arkad Wrocławskich jest atrakcyjna dla potencjalnych najemców.

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem i wprowadzeniem ograniczeń, Develia wprowadziła elementy tarczy antykryzysowej dla najemców, którzy zostali objęci administracyjnym ograniczeniem w funkcjonowaniu. Rozwiązanie to wpłynęło na spadek przychodów z czynszów najmu oraz opłat eksploatacyjnych w obiektach handlowych, w okresie od 14 marca do 4 maja 2020 r.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe