informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupa Karton S.p.A. ogłosi wezwanie na 100% akcji Gekoplastu

Grupa Karton S.p.A. ogłosi wezwanie na 100% akcji Gekoplastu

Giełda / 2017.11.02

Gekoplast, regionalny lider produkcji płyt polipropylenowych, pozytywnie przeszedł proces due
diligence po złożeniu niewiążącej oferty zakupu do 100% akcji spółki w formie wezwania giełdowego przez włoski K-Holding, właściciela największego europejskiego podmiotu z branży – Karton S.p.A. W rezultacie K-Holding S.p.A. z siedzibą w Sacile zawarł wiążącą Umowę Zobowiązania do Ogłoszenia Wezwania (Tender Offer Commitment) z Capital Partners Investment I FIZ, posiadającym 73,7% akcji Gekoplastu.

Na mocy tej umowy K-Holding S.p.A zamierza ogłosić do końca listopada br. wezwanie do sprzedaży 100% akcji Gekoplastu, gwarantując zarazem, że ogłoszenie to nastąpi nie później niż do końca grudnia br. Jednocześnie Capital Partners Investment I FIZ, zarządzany przez TFI Capital Partners, zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji po cenie 14,88 PLN za walor - także w przypadku, jeśli cena oferowana w wezwaniu będzie wyższa (trzymiesięczna średnia kursu, warunkująca cenę minimalną z wezwania, przekracza obecnie 15,4 PLN).

Zobowiązania obu stron są obwarowane karami umownymi.

- Przejęcie Gekoplastu przez silnego inwestora branżowego oznaczać będzie nowe możliwości rozwoju spółki. Jako zarząd czujemy satysfakcję ze zbudowanej wartości biznesu, którą potwierdza przyszły właściciel – powiedział Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.

Gekoplast prognozuje, że w całym 2017 roku wypracuje ponad 7 mln zł zysku netto (+17% względem zaudytowanego rezultatu roku 2016) i 14,5 mln zł wyniku EBITDA (+29%) przy 100,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11%). Kapitalizacja spółki na zamknięciu ostatniej sesji giełdowej, tj. 31 października br., wyniosła blisko 95,8 mln PLN (15,83 PLN na akcję). W ramach IPO z grudnia 2014 r.

Gekoplast sprzedał akcje po 8,8 PLN, co wraz z wypłaconymi od tego czasu dywidendami (łącznie 1,4 PLN na akcję) oznacza około 95% całkowitej stopy zwrotu.

źródło: gekoplast/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe