informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Jak być liderem w dobie cyfrowej rewolucji?

Jak być liderem w dobie cyfrowej rewolucji?

Technologie / 2018.04.10

Do 2020 roku jedna trzecia pożądanych na rynku pracy umiejętności będzie obejmować kompetencje, które obecnie nie są postrzegane jako kluczowe lub jeszcze nie istnieją. To efekt wpływu zmian technologicznych i cyfryzacji na prowadzenie biznesu. O tym, w jaki sposób przygotować się do tych procesów i z sukcesem stawić im czoła mówią eksperci ManpowerGroup.

Opłaca się być cyfrowym liderem – potwierdza opublikowane dziś przez ManpowerGroup opracowanie eksperckie „From C-Suite to Digital Suite. Jak być liderem w dobie cyfrowej rewolucji”. Zgodnie z nim 34% firm, które testują lub wdrażają procesy związane z cyfrową transformacją zauważyło, że przekłada się to na rozwój ich organizacji. Jednocześnie przedsiębiorstwa, które przechodzą przez proces cyfrowej transformacji odnotowują zysk o 26% wyższy niż ich konkurencja oraz osiągają wycenę rynkową wyższą o 12%. Co zatem sprawia, że wielu firmom nadal nie udało się z sukcesem przejść przez ten proces? Większość organizacji uważa, że ich obecni a także przyszli liderzy nie są gotowi na to, by sprostać wyzwaniom stawianym przez cyfryzację. Potrzeba rozwijania nowych kompetencji w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenia nowych metod pracy i złożoność sytuacji sprawiają, że wielu organizacjom nie udaje się skutecznie przeprowadzić procesu digitalizacji.

− Już w przeszłości byliśmy świadkami technologicznych wyzwań, kiedy w trakcie rewolucji przemysłowej zmiana procesów i pełne korzystanie z technologii zajęły 50 lat. Obecne cykle biznesowe są znacznie krótsze, teraz firmy na wprowadzenie zmian mają średnio sześć miesięcy – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. − Aby przedsiębiorstwa wykorzystały szansę i stanęły do walki z konkurencją, niezbędne są szybkie zmiany, a liderzy muszą być gotowi wprowadzić firmy w erę cyfryzacji. Cyfrowa transformacja nie jest jednorazowym wyzwaniem a procesem ciągłym, który pozwoli przedsiębiorstwom być o kilka kroków przed konkurencją – dodaje Iwona Janas.

  • Zasada 80/20

Firmy potrzebują odważnego przywództwa, które pozwoli przekuć cyfryzację w sukces. Obecnie stosowane metody identyfikowania liderów i rozwijania ich kompetencji nie sprawdzają się. Najlepszym rozwiązaniem, na które wskazują eksperci ManpowerGroup jest zastosowanie zasady 80/20. Oznacza to, że 80% kompetencji i umiejętności, które zawsze decydowały o skuteczności liderów pozostaje bez zmian − gotowi na cyfrową rewolucję liderzy potrzebują silnych fundamentów w postaci tradycyjnych umiejętności wiążących się ze skutecznym przywództwem. Na pozostałe 20% składają się kompetencje, które niegdyś nie były tak konieczne, jednak obecnie dla współczesnych i przyszłych liderów okazują się niezbędne – to dbałość o rozwijanie talentów w organizacji, zwiększanie wydajności zespołów, a także odważne przywództwo.

− Przedsiębiorstwa są na różnych etapach transformacji. Podczas gdy jedne z nich określają priorytety strategiczne, ustalają odpowiedzialność i role za ten proces, tak inne dopiero przygotowują się do wprowadzania zmian. Niezależnie od tego, w którym miejscu firmy rozpoczynają proces cyfrowej transformacji, ścieżka, którą powinny podążać jest jasna. Potrzeba większej elastyczności, osiągania bieżących celów a jednocześnie przygotowania się do realizacji celów długofalowych – tłumaczy Iwona Janas.

  • Lider cyfryzacji – kim jest?

Cyfrowa transformacja nie jest jednorazowym wyzwaniem. Zmiany są dynamiczne, dlatego niezbędna jest elastyczność działań i umiejętność ciągłej adaptacji. Liderzy cyfryzacji promują kulturę innowacji, szacują ryzyko wprowadzanych zmian i szybko wyciągają wnioski z efektów pracy. To osoby gotowe na to, by elastycznie zmieniać kierunek działań i wykorzystywać pojawiające się szanse. Dbają o komunikacją i wymianę informacji w ramach organizacji. Rywalizują o talenty, angażują w nowe projekty uzdolnionych pracowników i wspierają sposób myślenia poza schematami. Ich celem jest rozwój i dostarczenie firmie umiejętności, które pozwolą odnieść sukces w dobie cyfryzacji.

  • Jak ocenić gotowość firmy na zmiany?

Organizacje, które chciałyby przejść przez proces cyfryzacji mogą zacząć od zadania sobie następujących pytań:

  • Czy używamy właściwych kryteriów do identyfikacji przyszłych liderów? Czy nasze programy rozwoju mają na celu rozwój przyszłych liderów cyfrowych? Czy w ramach organizacji tworzymy kulturę innowacji? Czy jesteśmy wystarczająco elastyczni i otwarci na zmiany, zarówno obecnie, jak i mające miejsce w trakcie procesu transformacji?
  • Czy jesteśmy gotowi na podjęcie ryzyka i ewentualną porażkę? Czy w ramach naszych procesów już teraz wykorzystujemy elementy cyfryzacji?

Więcej informacji w publikacji ManpowerGroup „Form C-Suite to Digital Suite. Jak być liderem w dobie cyfrowej rewolucji”. To zbiór wskazówek dla firm, które planują przejść proces cyfrowej transformacji, już go rozpoczęły lub zakończyły i chciałyby uporządkować informacje związane z tym działaniem. Raport został przygotowany przez zespół ekspertów zajmujących się zarządzaniem talentami i karierą.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe