Nowa perspektywa unijna, nowe trendy w finansowaniu IT

Technologie :: Technologie
2015-01-08

Startująca w tym roku perspektywa finansowa 2014-2020, otwiera wyjątkowo duże możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji UE oraz zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych. Jest to zatem szansa na zbudowanie silnego potencjału polskiej gospodarki opartej na wiedzy, technologii i innowacjach oraz ich twórczym wykorzystaniu w biznesie.

Głównymi odbiorcami rekordowego budżetu 82,5 mld euro będą przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MSP, są oni bowiem nie tylko formalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich, ale także „kreatorami” innowacyjnej myśli technicznej, wdrażanej w praktyce biznesowej. Najważniejsze obszary, w których wspierane będą firmy, to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w tym zaawansowane technologie zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologie ITC dla wytworzenia innowacyjności procesowej czy produktowej.

Najwięcej środków w regionach!


Wsparcie dla inwestycji przedsiębiorców – podobnie jak w dotychczasowej perspektywie pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):

 • regionalnych – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • krajowych – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 • Programu Polska Wschodnia – skoncentrowanego na rozwoju województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jednak szczególne znaczenie dla wsparcia wdrożenia inwestycji związanych z zakupem nowych technologii ITC w nowej perspektywie finansowej będą miały Regionalne Programy Operacyjne.
Wzmocnieniu ulegnie wsparcie regionów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które otrzymają do wyłącznej dyspozycji więcej środków. Obecnie jest to jedna czwarta alokacji dla Polski.
W ramach nowych programów regionalnych firmy zainteresowane technologiami sfinansują np.: zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie nowej e-usługi, rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem klasy ERP.
Na realizację 15 regionalnych programów przeznaczono ok. 60 proc. funduszy strukturalnych.

Gdzie w największych regionach przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia w inwestycjach technologicznych?

 • Małopolskie: 3.2.1. Wsparcie inwestycyjne dla firm MSP
 • Łódzkie: 3.3. + 3.4. Wspieranie zdolności MSP do udziału w innowacjach
 • Lubelskie: 3.3. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych produktów i usług
 • Pomorskie: 3.3. Wspieranie tworzenia i rozwoju produktów i usług
 • Śląskie: 2.2. Technologie ITC w działalności gospodarczej
 • Mazowieckie 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na ITC, e-handlu
 • Wielkopolskie: 3.3. Rozwój produktów i usług opartych na innowacjach
 • Dolnośląskie: 1.5. Rozwój produktów i usług MSP

Nowa alternatywa dla dotacji – środki zwrotne

Od 2014 znacząco zwiększy się nie tylko wsparcie dotacyjne dla MSP, ale także rola instrumentów zwrotnych, takich jak preferencyjne kredyty, pożyczki i poręczenia dla firm. Będzie to szczególnie widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych.
Wykorzystane zostaną doświadczenia i wnioski z poprzedniej perspektywy finansowej, w której przedsiębiorcy mogli korzystać z instrumentów kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierającego wdrażanie inicjatywy JEREMIE, czyli mechanizmu zwrotnego wsparcia pożyczkowego dla przedsiębiorstw. Do 2015 roku z pomocą pośredników finansowych, tj. banków komercyjnych, BGK udostępni przedsiębiorcom ponad 1,66 mld zł.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystną tendencją finansowania inwestycji może się okazać obniżenie poziomu dofinansowania projektów dotacyjnych – firmy będą angażowały więcej kapitału prywatnego, przez co projekty dotowane będą bardziej przemyślane, a liczba składanych wniosków mniejsza. Z kolei większa rola pozadotacyjnych instrumentów zwrotnych umożliwi łatwiejszy dostęp do niskooprocentowanych kredytów i pożyczek. Ten trend w finansowaniu znalazł odzwierciedlenie w ofercie Comarch, który dzięki współpracy z IBM wprowadził unikalne na rynku narzędzie finansowania inwestycji IT – Comarch Financing.

Comarch Financing to w pełni elastyczny instrument kredytowania, który daje możliwość finansowania produktów IBM i innych dostawców w zakresie sprzętu, systemów informatycznych oraz pełnego wachlarza usług instalacyjnych – wszystko na unikalnych warunkach finansowych, w ramach jednej umowy. Najnowsze rozwiązanie finansowania jest unikatowe na rynku narzędzi finansowych, na którym brakowało dotąd w pełni elastycznych rozwiązań umożliwiających objęcie pełnych kosztów wdrożenia technologii jedną umową finansowania. Teraz będzie to możliwe! Narzędzie to może stanowić również zabezpieczenie kosztów realizacji projektów finansowanych z UE, współtworząc plan finansowy projektów unijnych, a także wpisywać się w coraz mocniejszy trend alternatyw dla środków UE jako rozwiązanie kredytowania inwestycji na preferencyjnych warunkach finansowych.

KOMENTARZE I OPINIE

Min_d7128891dcd82f2e8593282f7ad04bbd

Trendy w reklamie Digital OOH w 2018 roku

2018-01-16

Rok 2017 był dla branży DOOH bardzo owocny. Dzięki dynamicznemu rozwojowi najnowszych technologii w sektorze reklamy digital out-of-home reklamodawcy zyskali większy dostęp do kreatywnych możliwości, przez co medium to stało się jeszcze atrakcyjniejsze w oczach odbiorców niż kiedykolwiek wcześniej. Czego zatem możemy się spodziewać w nadchodzącym roku i na co reklamodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę chcąc optymalnie wykorzystać potencjał cyfrowej reklamy zewnętrznej? Odpowiedzi na to pytanie postaram się udzielić w poniższym artykule.

Min_cb8883ed6a1a2777b33f8df873f8f403

Cyberzagrożenia w 2018 roku według eksperta F-Secure

2018-01-10

W 2018 roku należy spodziewać się dalszej popularyzacji osobistych asystentów (takich jak Siri czy Alexa). Wraz ze wzrostem zainteresowania użytkowników z pewnością pojawią się też ataki na tego typu systemy. Początkowo będą to żarty czy akty wandalizmu – mieliśmy już przykłady aktywacji asystentów przez reklamy telewizyjne czy ultradźwięki. Przyszły rok może przenieść nowe kategorie ataków w tym zakresie, być może już o komercyjnym charakterze.

Min_cadc6e534fd863777164d15c7761f5f2

Milionowe korzyści dzięki profesjonalnemu zarządzaniu oprogramowaniem

2018-01-08

W czasach, w których większość pracowników korzysta z kilkunastu aplikacji zainstalowanych jednocześnie na służbowych telefonach, tabletach czy komputerach, nadal istnieją firmy, które zarządzają licencjami oprogramowania… ręcznie. Często są to przedsiębiorstwa działające globalnie i zatrudniające kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wśród kadry zarządzającej brakuje świadomości, że profesjonalne oprogramowanie do zarządzania licencjami może przynieść miliony złotych oszczędności oraz zwiększyć bezpieczeństwo IT organizacji.

Min_ce7a4cd5ee0e8a378a1d7eb4c1e29936

7 trendów w branży Internetu rzeczy na 2018 rok

2018-01-05

Według danych IHS Markit, firmy specjalizującej się w analizie rynków, na świecie jest już 20 miliardów urządzeń podłączonych do sieci. Generują one ogromną ilość danych, które mogą być nie lada wyzwaniem. Firmy będą musiały zmierzyć się w 2018 roku przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i prywatności związanej z całą technologią podłączoną do Internetu rzeczy. Poniżej 7 trendów, które powinny mieć największy wpływ na zjawisko Internet of Things w bieżącym roku.

Min_bd622603392b9993973349b0feac3881

Co Facebook dał branży marketingowej w 2017 roku?

2017-12-20

W kończącym się roku Facebook wprowadził tyle ciekawych, lepszych i gorszych zmian, że można byłoby napisać o nich książkę. Warto jednak skupić się na kilku trendach, które z pewnością są najbardziej istotne z punktu widzenia marketerów i dają im szeroką perspektywę.

Min_052eaeaef69ec206f68f63dd754a992a

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Na co zwrócić uwagę przy księgowaniu i dokumentowaniu?

2017-12-19

Polskie firmy rozszerzają swoją działalność poza granice kraju. Często odbiorcami są klienci z Unii Europejskiej. W ujęciu podatkowym transakcje wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług są niekiedy rozliczane i dokumentowane inaczej niż sprzedaż krajowa. Podejmując się zatem świadczenia usług na rzecz kontrahentów z Unii, warto sprawdzić, na co zwrócić uwagę.

Min_ea306b5ac69d611aee067653577a0bcc

Wzbogacimy się o pieniądze z OFE. Kiedy i ile wypłacimy?

2017-08-08

W przyszłe wakacje możemy być bogatsi nawet o 8 tys. złotych. Powód to zapowiedziana przez wicepremiera Morawieckiego reforma emerytalna. Propozycja zakłada, że pieniądze zgromadzone w OFE staną się naszą własnością.

Min_03e7055fdb126b12a3cb089abd17eeba

Prezydenckie propozycje zmian w zakresie pomocy kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej

2017-08-03

2 sierpnia 2017 r. prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka sejmu nowy projekt ustawy mający na celu po pierwsze zmianę mechanizmu wsparcia finansowego osób spłacających kredyty mieszkaniowe, będących w trudnej sytuacji finansowej, a po drugie wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów walutowych. Nowa ustawa określa zasady przyznawania i warunki korzystania ze zwrotnego wsparcia finansowego przyznawanego osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, zasady przyznawania i warunki korzystania z pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia oraz zasady wspierania dobrowolnej restrukturyzacji. Instytucją, przez którą kierowana jest do potrzebujących kredytobiorców pomoc, będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, a źródłem jego finansowania jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców powołany do życia ustawą z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

PARTNERZY

 • Technologie
 • Nieruchomości
Copyright © 2018 Active Media Group Projekt i wykonanie: golianek.pl