informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Mercator Medical: kwartalny zysk dwa razy wyższy niż łącznie za ostatnie trzy lata

Mercator Medical: kwartalny zysk dwa razy wyższy niż łącznie za ostatnie trzy lata

Wyniki finansowe / 2020.05.19

Zmiany na globalnym rynku rękawic ochronnych wywołane pandemią koronawirusa sprzyjają wynikom Grupy Mercator Medical. Skokowo wzrósł popyt, a w ślad za relatywnie stałą podażą globalną rękawic istotnie wzrosły również ich ceny. W rezultacie już w pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Mercator Medical zanotowała 202,8 mln zł przychodów, czyli o 67% więcej niż rok wcześniej.

Wynik EBITDA na poziomie 35,3 mln zł to o 43% więcej niż w całym roku 2019 i blisko 20 razy tyle co w analogicznym okresie minionego roku. Z kolei wynik netto 20,6 mln zł to dwa razy więcej, niż sumaryczny wynik netto uzyskany w trzech ostatnich latach kalendarzowych. Wyniki oczyszczone ze zdarzeń jednorazowych byłyby jeszcze lepsze – odpisy bilansowe oraz wycena kredytu inwestycyjnego denominowanego w USD obniżyły łącznie raportowane rezultaty o około 9 mln zł.

- Widzimy efekty wdrażanych na przestrzeni roku 2019 licznych inicjatyw optymalizacyjnych i oszczędnościowych, szczególnie w fabryce w Tajlandii. Niemniej, oczywiście głównym impulsem skokowego wzrostu wyników jest pandemia koronawirusa, która w sposób trwały zwiększyła zapotrzebowanie na rękawice. USA, które już przed pandemią odpowiadały za połowę światowego zużycia rękawic, w naturalny sposób wpłynęły na światowe ceny. Cieszy nas wzrost rentowności naszej fabryki w Tajlandii, która większość produkcji lokuje właśnie na rynku amerykańskim i która w pierwszym kwartale jeszcze nie odczuła w pełni pozytywnych zmian rynkowych. Z kolei w Europie w ramach działalności dystrybucyjnej cieszy nas, że zapewniliśmy ciągłość dostaw na najważniejszym dla nas rynku, w macierzystej Polsce, zapewniając służbom medycznym środki ochrony osobistej – wskazuje dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Marża EBITDA w segmencie produkcyjnym w pierwszym kwartale br. wzrosła o 12 pkt. proc. rok do roku, do 14,4%, a w segmencie dystrybucyjnym – o 18,5 pkt. proc., do 19,1%. W ramach działalności dystrybucyjnej sprzedaż asortymentu włókninowego (m.in. maseczki) wzrosła o 229%, do 13,2 mln zł – asortyment ten odpowiadał za 6,5% skonsolidowanej sprzedaży. Rękawice jednorazowe stanowiły z kolei 93% przychodów Grupy.

- Patrząc na wskaźniki, warto odnotować spadek długu netto w relacji do EBITDA (2,2 wobec 4,7 przed rokiem). W pierwszym kwartale w naturalny sposób zwiększyliśmy kapitał obrotowy, natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni z efektywności generowania gotówki. Jesteśmy przygotowani do wypełnienia stosownych uchwał WZ, jeśli akcjonariusze je poprą. Mam na myśli 5 mln zł dywidendy i środki przeznaczone na skup do 1 mln akcji własnych – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Warto zauważyć, że Mercator Medical wspiera narodową walkę z COVID-19, przekazując potrzebującym środki ochrony osobistej. Łącznie od marca przekazanych zostało już 50 tys. maseczek i ponad 690 tys. rękawic diagnostycznych dla Komendy Głównej Policji, szpitali w Krakowie, BielskuBiałej, Szczecinie i Poznaniu, Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, domów pomocy społecznej w powiecie krakowskim, Fundacji Sióstr św. Dominika, Agencji Rezerw Materiałowych, Ministerstwa Zdrowia.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe