informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Nowe wymagania magazynowania odpadów – odpady niebezpieczne i nie tylko

Nowe wymagania magazynowania odpadów – odpady niebezpieczne i nie tylko

CSR / 2021.04.06

Podstawowe zasady dotyczące magazynowania odpadów przez wytwórców odpadów oraz podmioty zajmujące się ich zbieraniem lub przetwarzaniem opisuje ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Natomiast nowe powinności przedsiębiorców związane z przechowywaniem odpadów, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, wprowadzone zostały przez Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku. Zmiany w magazynowaniu odpadów dotyczą przechowywania odpadów różnych frakcji, w tym także magazynowania odpadów niebezpiecznych. Na czym polegają nowe zasady magazynowania odpadów i kogo one dotyczą?

Magazynowanie odpadów od 2021 – nowe przepisy dla wytwarzających odpady

Nowe wymagania wprowadzone rozporządzeniem ministerialnym obejmują głównie tych przedsiębiorców, którzy wytwarzają rocznie powyżej 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne oraz wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej jednej tony. Jednak z nowymi obowiązkami muszą liczyć się również wszyscy ci, którzy przekroczą limit 100 kg odpadów niebezpiecznych w skali roku lub pułap 5 ton odpadów innych frakcji. Tych przedsiębiorców nowe regulacje zobowiązują m.in. do dostosowywania pojemności obszaru przeznaczonego do magazynowania odpadów do ich ilości, selektywnego przechowywania odpadów w odpowiednich pojemnikach, których cechy uwzględniają właściwości fizyczne i chemiczne odpadów oraz zabezpieczenia pojemników przed wpływem czynników atmosferycznych. Jeśli jednak taki przedsiębiorca przekroczy wspomniane limity – 1 tony odpadów niebezpiecznych lub 100 ton odpadów pozostałych frakcji – będzie musiał liczyć się z kolejnymi powinnościami dotyczącymi sposobów zabezpieczania odpadów przed ich rozprzestrzenieniem się poza im przeznaczoną lokalizację czy konieczności zapewnienia właściwej rotacji odpadów, która zapobiegać ma obniżeniu wartości użytkowej magazynowanych odpadów. Nowe przepisy dotyczące magazynowania odpadów obligują również tych przedsiębiorców do zagwarantowania właściwej ochrony przeciwpożarowej na terenie przechowywania odpadów, w tym zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych po 1 stycznia 2021

Jak wyjaśniają eksperci największej w kraju firmy specjalizującej się w zarządzaniu odpadami – Stena Recycling – najistotniejsze zmiany w magazynowaniu odpadów niebezpiecznych dotyczą zwiększenia kontroli nad okresem przechowywania odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz konieczności sumiennego oznaczania lokalizacji, w której są magazynowane. W pełnym praktycznych wskazówek e-booku „Magazynowanie odpadów” opracowanym z myślą o przedsiębiorcach objętych nowymi regulacjami specjaliści ze Stena Recycling zwracają uwagę m.in. na nowy obowiązek etykietowania wszystkich pojemników z odpadami niebezpiecznymi o pojemności większej niż 5 litrów oraz na konieczność oznaczania ich datą rozpoczęcia magazynowania. Opatrzona datą i kodem odpadu etykieta na pojemniki na odpady niebezpieczne ma być następnie aktualizowana przez każdego kolejnego posiadacza danego odpadu. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych od 2021 roku w świetle nowych przepisów wymaga precyzyjnego etykietowania pojemników, a także m.in. oznaczania strefy magazynowania groźnych odpadów tablicą z czytelnym napisem: „Odpady niebezpieczne”.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe