Mid_d1f68254315be7298935de28720bce41

Piotr Pawlak

Ekspert ROCKWOOL Polska

WIADOMOŚCI TEGO EKSPERTA

KOMENTARZE I OPINIE EKSPERTA

Min_d1f68254315be7298935de28720bce41

Nowa charakterystyka energetyczna - co zmiany oznaczają dla prywatnego inwestora?

2014-08-19

Wskaźnik energii pierwotnej, dotąd najbardziej eksponowany, mówi o stopniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym domu. Tymczasem prywatnemu inwestorowi niewiele to mówi, jeśli chodzi o twarde liczby na comiesięcznych rachunkach za energię. W obliczeniu kosztów energii i ciepła bardziej zasadne jest używanie wskaźnika energii końcowej, a w ocenie jakości energetycznej - wskaźnika energii użytkowej.

Min_d1f68254315be7298935de28720bce41

Sytuacja polskiego budownictwa: co zmieniają nowe Warunki Techniczne?

2014-03-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych to szereg wytycznych, które projekt nowego obiektu musi spełniać, aby otrzymać aprobatę Nadzoru Budowlanego. Nowe przepisy, które weszły w życie od stycznia 2014, wprowadziły bardzo istotne zmiany w kwestii budownictwa zarówno publicznego, jak i prywatnego. Największą zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest potrzeba zwiększenia efektywności energetycznej nowych budynków. Do tej pory spełnienie przez obiekt wymaganych parametrów energooszczędności można było wykazać na dwa sposoby – utrzymując na dopuszczalnym poziomie współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych lub wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W 2014 wymagania te zmieniły się i dziś trzeba je spełnić jednocześnie.

PARTNERZY

  • Technologie
  • Nieruchomości
Copyright © 2018 Active Media Group Projekt i wykonanie: golianek.pl