Mid_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Miroslav Novak

analityk AKCENTY

WIADOMOŚCI TEGO EKSPERTA

KOMENTARZE I OPINIE EKSPERTA

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Decyzja Brytyjczyków to trudniejszy Brexit dla Teresy May

2017-06-09

Wyniki wyborów do Izby Gmin brytyjskiego parlamentu, które wygrała Partia Konserwatywna, choć bez większości mandatów, to z pewnością złe wieści dla premier Theresy May. Bez przewagi w parlamencie i możliwości rządzenia osłabi się jej pozycja w negocjacjach dotyczących przyszłych warunków współpracy między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Z jednej strony trudna do przewidzenia sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii, to także zła wiadomość dla UE.

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Aktualna sytuacja niemieckiej i europejskiej gospodarki

2016-09-16

Do najważniejszych europejskich danych opublikowanych w tym tygodniu należał odczyt indeksu badania koniunktury ZEW. Indeks ten mierzący zaufanie w niemiecką gospodarkę utrzymał się na poziomie 0,5 pkt., a ocena aktualnej sytuacji jest lekko negatywna. Gorsza ocena była najprawdopodobniej spowodowana słabszymi wynikami niemieckiego przemysłu. Według analityków ten stan nie będzie mieć długotrwałego charakteru, prognozy gospodarcze dla Niemiec i Europy są bowiem raczej pozytywne. Poza tym, rynki finansowe interesowały się również posiedzeniem EBC, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Nieoczekiwanie nie zostały zmienione parametry polityki ilościowego luzowania, co spowodowało zaniepokojenie rynku. Nerwowość ta pojawiała się przede wszystkim na rynku akcji.

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Decyzja Wielkiej Brytanii zaskoczyła, reakcja rynku już nie

2016-06-25

Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej od 1973 r., jednak czwartkowymi głosami w referendum zadecydowała o opuszczeniu Wspólnoty. Brexit zwiastuje okres niepewności na rynkach finansowych, który będzie charakteryzowały się dużą zmiennością i ucieczką od ryzykownych aktywów do aktywów bezpiecznych. Ucieczkę do bezpiecznej przystani" obserwujemy na rynkach już teraz, ponieważ wzmocnieniu ulegają tzw. waluty safe haven, jak dolar amerykański, jen japoński i frank szwajcarski.

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

EBC poluzował politykę monetarną, ale euro pozostało mocne

2016-03-12

Bieżący tydzień należał do banków centralnych. W czwartek (10.03) odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a w piątek po południu poznaliśmy decyzję nt. stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Wynik posiedzenia EBC można podsumować następująco: -0,4% + 0% + 80 mld. QE + TLTRO < koniec obniżek stóp procentowych. Uproszczone tłumaczenie powyższego zapisu brzmi następująco: EBC wczoraj obniżył stopę dyskontową do -0,4%, główną stopę do 0% oraz zwiększył kwotę wykupu papierów wartościowych w ramach programu QE z 60 na 80 mld a na czerwiec ogłosił kolejne długoterminowe tanie pożyczki dla banków komercyjnych (TLTRO).

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Niepewność kursu EURPLN w II półroczu 2015 r. będzie sprzyjać popularności forwardów

2015-07-28

Wg danych GUS na strefę euro przypada 57,3 proc. polskiego eksportu i 48,2 proc. importu. Kurs wspólnej waluty, silnie wpływający na marże naszych firm, jest więc bacznie obserwowany zarówno przez eksporterów jak i importerów. Analitycy AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej transakcje walutowe firm zajmujących się handlem zagranicznym, wskazują, że liczba czynników wpływających na wartość euro, niepewność wystąpienia tych czynników oraz trudne do przewidzenia siły korelacji pomiędzy nimi będą w kolejnych miesiącach utrudniać prognozowanie kursu EURPLN i jednocześnie sprzyjać popularności zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym w formie transakcji terminowych typu forward.

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Komentarz walutowo-makroekonomiczny

2014-10-06

Najważniejszym wydarzeniem ostatniego tygodnia było czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (ECB). W poprzednich miesiącach EBC podjął szereg kroków w celu złagodzenia polityki pieniężnej, w tym: obniżył stopy procentowe (jako pierwszy z wielkich banków centralnych zredukował stopę dyskontową do ujemnej wartości, konkretnie na -0,20%); zaoferował bankom komercyjnym tanie kredyty długoterminowe (TLTRO) oraz zapowiedział luzowanie ilościowe poprzez wykup papierów wartościowych (ABS i covered bonds).

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Kluczowe wydarzenia minionego tygodnia

2014-09-22

W ostatnim tygodniu opublikowano wiele nowych danych makroekonomicznych z polskiej gospodarki oraz minutes z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Inflacja konsumencka spadła w sierpniu w ujęciu międzyrocznym o 0,3%. Biorąc pod uwagę fakt, że z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia także w lipcu, można śmiało powiedzieć, że w Polsce panuje obecnie deflacja. Walka z nią została zlekceważona przez RPP pomimo, że sygnały o możliwości wystąpienia deflacji pojawiały się już na początku roku, kiedy to wskaźniki inflacyjne oscylowały w okolicach zerowych poziomów. Z perspektywy odczytów inflacyjnych, słabych danych z przemysłu, sprzedaży detalicznej oraz budownictwa, rozważanie cięć na stopach procentowych nie jest zaskoczeniem. Taki scenariusz po opublikowaniu ostatniego zapisu z posiedzenia RPP jawi się jako bardzo prawdopodobny. Zgodnie z naszymi prognozami na kolejnych posiedzeniach RPP obniży każdorazowo stopę repo o 0,25 pkt., co oznacza, że na koniec br. główna stopa wyniesie 1,75%.

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Komentarz walutowo-makroekonomiczny

2014-09-08

Kluczowym wydarzeniem na polskiej scenie było w minionym tygodniu posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Pytanie przed posiedzeniem brzmiało: w jaki sposób zareagują członkowie RPP na rozwój niekorzystnych dla Polski wydarzeń polityczno-gospodarczych z ostatnich miesięcy. Dane z polskiej gospodarki (handel detaliczny, przemysł) sygnalizują spowolnienie gospodarcze, a lipcowa inflacja osiągnęła wartość ujemną (-0,2% r/r). Niepewność została spotęgowana przez postępujący konflikt na wschodzie Ukrainy i obustronne wprowadzenie sankcji na wymianę handlową (przede wszystkim produktów rolniczych). Karty były rozdane już przed posiedzeniem i istniały jedynie dwie możliwości: RPP podejmie decyzję o obniżeniu stóp procentowych już we wrześniu lub przełoży cięcia na kolejne miesiące. Ostatecznie RPP postanowiła jednak poczekać z redukcją stóp do października.

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Komentarz walutowo-makroekonomiczny

2014-08-25

Z opublikowanych w zeszłym tygodniu statystyk jasno wynika, że mamy do czynienia ze spowolnieniem w polskiej gospodarce. Potwierdzenie tego faktu znajdziemy w danych z produkcji przemysłowej (lipcowy wzrost o 2,3% r/r) i produkcji budowlanej (wzrost zaledwie o 1,1% r/r). Sytuacja na rynku pracy poprawia się, co jest efektem dobrej koniunktury w minionym czasie, a nie odzwierciedleniem bieżącej. Dość oczywista jest także pogłębiająca się presja deflacyjna. Po opublikowaniu lipcowych danych o spadku cen konsumenckich o 0,2%, negatywną tendencję potwierdził także spadek cen w przemyśle o 2,0%. Presja deflacyjna zaczyna być w końcu zauważalna przez członków polskiego banku centralnego (NBP). Zapis z lipcowego posiedzenia RPP wskazuje, że coraz więcej członków rady skłania się ku opinii, że należy zmienić kierunek polityki monetarnej na bardziej elastyczny. Obniżenie stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu pozostaje pod znakiem zapytania, nie wygląda jednak na to, by decyzja o redukcji stóp została podjęta w tym terminie.

PARTNERZY

  • Technologie
  • Nieruchomości
Copyright © 2017 Active Media Group Projekt i wykonanie: golianek.pl