informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook

Top 5 stanowisk, na które brakuje właściwych kandydatów

Wiadomości / 2015.05.25

Rosnąca gospodarka Polski oferuje specjalistom coraz więcej możliwości zmian w życiu zawodowym. Najlepsi eksperci, posiadający cenione kompetencje nie mają problemów ze zmianą pracy, zwłaszcza w dużych aglomeracjach.

Administracja Biurowa – Asystent/ka

Korzyści ze wsparcia profesjonalnej asystentki dostrzegają już nie tylko zagraniczni, ale także i polscy menedżerowie. Rosnący zakres obowiązków i różnorodność kompetencji asystentek sprawia, że stanowiska te cieszą się coraz większym prestiżem. Asystentka menedżera wyższego szczebla jest dzisiaj jego doradcą i ważnym wsparciem biznesowym, bierze udział w spotkaniach służbowych i kontroluje przepływ informacji. Niestety pomimo, że zarówno ogłoszeń jak i kandydatów na te stanowiska jest bardzo dużo, pracodawcom wciąż trudno znaleźć osoby, dla których praca ta byłaby wyborem świadomym i docelowym. Dysponując odpowiednimi kompetencjami oraz wyczuciem, elastycznością, umiejętnością znalezienia się w różnych sytuacjach, czy odpornością na stres, profesjonalna asystentka może coraz więcej zarobić.

Według „Przeglądu Płac Administracja Biurowa, Analizy biznesowe, HR, Obszar Prawny 2015” Page Personnel miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Asystentki Zarządu to minimum 6 500 PLN, najczęściej oferowane jest 7 000 PLN, a maksimum jakiego można oczekiwać to około 8 000 PLN.

Analizy biznesowe – Analityk Biznesu

W dynamicznym otoczeniu biznesowym dotkniętym masowo prowadzonymi projektami optymalizacyjnymi pracodawcy poszukują osób, które rozumieją mechanizmy funkcjonujące w danej organizacji i branży, potrafią wyciągać wnioski z danych liczbowych oraz zmieniającej się sytuacji rynkowej i dostrzegać związki pomiędzy nimi. Specyfika pracy analityka biznesowego wymaga rozumienia zasad rządzących firmą, relacji pomiędzy finansami, logistyką, sprzedażą czy marketingiem, umiejętności kooperacji z rożnymi zespołami, znajomości planów rozwoju organizacji oraz wykorzystywania tej wiedzy w codziennej pracy. Analitycy biznesowi z holistycznym spojrzeniem na biznes prowadzą wielowymiarowe analizy łączące dane pochodzące z różnych działów firmy, są w stanie określić jak sezonowość wpływa na przychody firmy, czy też które akcje promocyjne są rentowne. Dlatego w dzisiejszej rzeczywistości analitycy biznesowi są dla firm coraz cenniejsi.

Miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Administratora Systemów Biznesowych/Analityka Biznesowego wg. „Przeglądu Płac Administracja Biurowa, Analizy biznesowe, HR, Obszar Prawny 2015” Page Personnel wynosi: minimum 7 000 PLN, najczęściej oferowane to 8 500 PLN, a maksimum - 10 000 PLN.

Zasoby Ludzkie – HR Business Partner

Rosnąca waga roli HR w rozwoju organizacji i skutecznym konkurowaniu na rynku doprowadziła do pojawienia się stanowiska HR business partnera. Jest on odpowiedzialny za pracownika począwszy od etapu wyboru i zatrudnienia, po zdobywanie kolejnych szczebli kariery lub rozstanie z pracodawcą. Pełni rolę partnera biznesu wspierającego działy operacyjne, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta administracyjnego. HR business partner bierze udział w ocenie pracowników, pomaga wskazać osoby charakteryzujące się wysokim potencjałem rozwoju, planuje ścieżki kariery oraz inicjuje niezbędne działania rozwojowe. Na tym stanowisku pracownik działu HR ma wpływ na realizację zadań poprzez budowanie motywacji, również tej finansowej. Ponieważ jego wpływ na biznes jest mierzalny, pracodawcy zwiększają liczbę HR business partnerów w swoich firmach.

Miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku HR Business Partner wg. „Przeglądu Płac Administracja Biurowa, Analiza, HR, Obszar Prawny 2015” firmy Page Personnel to minimum 8 000 PLN, najczęściej 9 000 PLN, a maksimum 10 000 PLN.

Łańcuch Dostaw – Planista Popytu/Demand Planner

Rosnące wymagania firm w zakresie optymalizacji kosztów i poprawy efektywności funkcjonowania organizacji zaowocowały zwiększeniem znaczenia i rozwojem struktur planowania sprzedaży oraz centralizacją procesów planowania. Pojawiło się wiele nowych stanowisk planistycznych, o bardziej złożonych kompetencjach i interdyscyplinarnym charakterze. Tendencje te będą się pogłębiały w przyszłości, włącznie z coraz większą centralizacją procesów w największych organizacjach. Jednym ze stanowisk, na które wręcz brakuje kandydatów na dzisiejszym rynku pracy w ramach łańcucha dostaw jest planista popytu. I pomimo, że w ciągu ostatnich lat wynagrodzenia w tym obszarze generalnie nie uległy zmianie, to na tym stanowisku zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost.

Miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Planisty Popytu wg. „Przeglądu Płac Produkcja i Łańcuch Dostaw 2015” firmy Page Personnel wynosi minimum: 7 000 PLN, najczęściej oferowane jest 8 500 PLN, a maksimum to 11 000 PLN.

Contact Centre – Agent z językami obcymi

Działy obsługi klienta należą do jednych z niewielu, w których wciąż rośnie zapotrzebowanie na osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego, ale posługujące się biegle językami obcymi, takimi jak: czeski, duński, niemiecki, norweski, rumuński, szwedzki czy węgierski. Trend ten jest wynikiem rozwoju rynku SSC/BPO w naszym kraju, który stał się dla wielu koncernów centralą na region Europy Środkowo – Wschodniej. W przypadku call center znajomość języków obcych jest warunkiem koniecznym otrzymania zatrudnienia. Co ciekawe pozwala ona osobie rozpoczynającej drogę zawodową nie tylko znaleźć pracę, ale także otrzymać satysfakcjonujące wynagrodzenie, które w przypadku języka niemieckiego jest nawet 50 proc. wyższe niż jeszcze 2-3 lata temu. Oprócz znajomości języków, najbardziej poszukiwani pracownicy, powinni cechować się także dużym potencjałem rozwoju zawodowego, chęcią do pracy i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki.

Miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Agenta z językami obcymi wg. „Przeglądu Płac Obsługa Klienta i Logistyka 2015” firmy Page Personnel to minimum 3 500 PLN, najczęściej oferowane jest 4 500 PLN, a maksimum to 6 000 PLN.

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe