Sztuczna inteligencja - czy jesteśmy na nią gotowi?

Technologie :: Technologie
2017-04-12
Sztuczna inteligencja - czy jesteśmy na nią gotowi?

Konsumenci na całym świecie widzą więcej pozytywnych skutków wprowadzenia sztucznej inteligencji niż jej negatywnego wpływu na społeczeństwo i prywatną strefę życia.

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Weber Shandwick, globalną firmę działającą w obszarze komunikacji i zaangażowania wykazały, że konsumenci na całym świecie widzą więcej pozytywnych skutków wprowadzenia sztucznej inteligencji (SI) niż jej negatywnego wpływu na społeczeństwo (45% do 7%). Jeśli chodzi o prywatną sferę życia, to konsumenci są jeszcze bardziej przekonani, że SI będzie miała na nich pozytywny (52%)na nie negatywny wpływ (7%).

Badanie „SI: czy jesteśmy gotowi? Sztuczna inteligencjo – nadchodzimy!” zostało przeprowadzone przez Weber Shandwick wspólnie z KRC Research na pięciu rynkach. Wyniki zostały uzupełnione poprzez przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z dyrektorami marketingu odpowiedzialnymi za realizację kompleksowej polityki marketingowej

Konsumenci mają jednak bardzo powierzchniową wiedzę na temat SI. Na przykład – o ile 2/3 respondentów zadeklarowało, że wie co to jest SI (66%), to jedynie 18% stwierdziło, że wie dużo, 48% - że ma jakąkolwiek wiedzę na ten temat (często bardzo ogólną) i tylko 1/3 (34%) otwarcie przyznało, że nie ma na ten temat żadnej wiedzy. Co ciekawe, konsumenci najczęściej utożsamiali SI z robotami (22% respondentów).

„Pracując w komunikacji często znajdujemy się w punkcie, gdzie technika i człowieczeństwo przenikają się wzajemnie. Wiemy, że niesie to za sobą wiele wyzwań, ale także stwarza nowe szanse” – powiedział Gail Heimann, prezes Weber Shandwick. – „Dzięki badaniom udało nam się określić punkt wyjścia wskazujący jaki poziom wiedzy na temat SI mają marketerzy i osoby spoza branży Dopiero teraz zaczynamy rozumieć jaki to może mieć wpływ na interakcje pomiędzy ludźmi, markami i otaczającym nas światem. Nie mogliśmy wybrać lepszego momentu na zdefiniowanie SI i wskazanie potencjału, jaki za sobą niesie”.

SI a biznes

SI znacząco zmienia biznes i procesy marketingowe. Blisko 70% dyrektorów marketingu realizuje lub planuje realizować działania przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, przy czym 58% uważa, że w ciągu najbliższych 5 lat firmy zostaną zmuszone do podjęcia działań
w sferze SI jeśli chcą odnieść sukces. Ponadto, 55% respondentów uważa, że SI będzie miała większy wpływ na komunikację marketingową niż miały do tej pory media społecznościowe. Jest to niezwykłe podsumowanie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że padło ono z ust osób, których praca w ciągu ostatnich 10 lat została wywrócona do góry nogami właśnie z uwagi na pojawienie się mediów społecznościowych.

Gotowość na SI

Zaledwie 8% respondentów uważa, że SI jest pojęciem z kategorii science-fiction i nigdy nie wyjdzie poza ekrany filmowe. Większość z badanych (92%) uważa, że wcześniej czy później, SI stanie się częścią naszego codziennego życia. Na uwagę zasługuje także fakt, że 40% respondentów jest zdania, że moment ten jest bliski, gdyż SI jest już bardzo rozwinięta, chociaż 52% uważa, że rozwiązanie to dopiero raczkuje.

Niezależnie od tego, czy SI stanie się częścią naszego codziennego życia wcześniej czy później, konsumenci wydają się być gotowi na jej nadejście. Jednak nawet biorąc pod uwagę przewagę korzyści nad zagrożeniami, tylko 26% respondentów chciałoby przyspieszyć jej wdrożenie, podczas gdy 51% wolałoby pozostawić tempo rozwoju na obecnym poziomie, a aż 23% chciałoby odsunąć ten moment w czasie.

 

Skutki uboczne SI

Co konsumenci powierzyliby SI? Ponad 2/3 badanych chciałby, aby SI funkcjonowała w takich obszarach jak: przypomnienie o lekach, wybór kierunków podróży, rozrywka, dobór informacji i wiadomości, prace ręczne i zadania wykonywane mechanicznie. Więcej niż połowa respondentów jest skłonna zaufać SI w temacie opieki nad osobami starszymi, doradztwa zdrowotnego, wskazówek finansowych i tworzenia treści na serwisy społecznościowe. Natomiast 40% lub więcej badanych deklaruje zaufanie do SI co do świadczenia porad prawnych, gotowania, nauczania, policji i prowadzenia samochodu.

Media, jako główne źródło informacji

Na pytanie, jakie jest źródło ich wiedzy na temat SI, 80% konsumentów wskazało media – głównie internet, media społecznościowe, telewizję, filmy i serwisy informacyjne. Z drugiej strony, media podkreślają atuty osobistego doświadczenia jako źródła informacji.

Ponad połowa konsumentów (59%) stwierdziła, że w ciągu ostatnich 30 dni spotkała się z tematem powiązanym SI w mediach lub osobiście jej doświadczyła. Zdecydowana większość respondentów (82%) uznała własne doświadczenia, lub przeczytane/ obejrzane materiały za pozytywne.

Zaufanie do SI sprowadza się do doświadczeń własnych i ocen ekspertów

Jeśli chodzi o dokładne źródła informacji o SI, respondenci uznali, że najbardziej wiarygodne są dla nich informacje pochodzące z własnych doświadczeń (46%) oraz opinie ekspertów technologicznych (46%). Konsumenci potwierdzili również, że ufają naukowcom i ekspertom w dziedzinach wyspecjalizowanych (39%) oraz profesjonalnym przeglądom produktów (38%). Respondenci nadawali znacznie mniejszą wagę opinii pochodzącej od przyjaciół, członków rodziny i innych relacji osobistych (28%).

Obawy przed SI

Pomimo dość pozytywnego postrzegania wpływu SI na życie osobiście i na społeczeństwo, prawie dwie trzecie konsumentów (64%) ma obawy dotyczące stosowania lub przyjęcia SI, chociaż obawy te określa jako umiarkowane (49%). Kiedy konsumenci otrzymali listę potencjalnych problemów związanych z SI, przestępstwa kryminalne oraz cyber-ataki znalazły się na szczycie zagrożeń wraz z obawą o utratę pracy. Badania ujawniły również głęboką troskę o ograniczenie prywatności i lęk przed ingerencją rządu w życie prywatne.

Na sformułowane bezpośrednio pytanie o miejsca pracy w dobie rozwijającej się SI, większość konsumentów (82%) ze wszystkich rynków, spodziewa się redukcji miejsc pracy, a tylko 18% oczekuje, że dzięki SI powstaną nowe zawody.

Awangarda SI na ratunek

Badania wykazało, że tylko 18% respondentów ma rzeczywistą wiedze na temat SI.
To pionierzy, którzy utorują drogę do sukcesu lub porażki tego rozwiązania. Kim oni są?
W porównaniu do przeciętnego konsumenta, to Awangarda SI – w większości są to młodzi mężczyźni, wykształceni, pracujący, mieszkający w miastach, o wyższych dochodach.

Przedstawiciele awangardy wręcz pochłaniają informacje na temat SI, zauważają reklamy i ufają sieci jako wiarogodnemu źródłu informacji. Są bardziej optymistycznie nastawieni do wpływu SI na społeczeństwo i na ich samych. Podobnie jak przeciętni konsumenci, silnie wiążą SI z robotyką i robotami i wyrażają te same obawy co do potencjalnych zagrożeń związanych z SI, w szczególności przestępczością i utratą pracy. Ponieważ badanie wykazało, że ci, którzy wiedzą więcej o SI, są bardziej pozytywni co do jego społecznego i osobistego wpływu na życie i funkcjonowanie świata, rozwój Awangardy SI może pomóc w rozpowszechnieniu pozytywnej opinii o nowej technologii.

Różnice regionalne

Każdy z pięciu regionów objętych badaniem posiada unikalne cechy charakterystyczne. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje.

 • Największą wiedzę o SI mają mieszkańcy Chin, natomiast najmniejszą – konsumenci
  z Wielkiej Brytanii (odpowiednio 31% vs 10%).
 • W Kanadzie możliwość osobistego testowania produktów SI przewyższa inne źródła wiedzy pod względem wiarygodności wiedzy na jej temat (63% vs ekspercka ocena produktów, która zajmuje drugie miejsce (49%) na liście zaufanych metod poznawczych).
 • Konsumenci z USA za najważniejszą funkcję SI uważają przypominanie o lekach oraz wydarzeniach z dziedziny rozrywki (73 % w obu przypadkach).
 • Ponad połowa brazylijskich konsumentów (61%) twierdzi, że wpływ SI na społeczeństwo będzie pozytywny, chociaż 79% zgłoszą pewne obawy w związku z jej wprowadzeniem
 • 98% Kanadyjczyków widzi zagrożenie w postaci utraty pewnych umiejętności, natomiast 93% Brazylijczyków uważa, że po wprowadzeniu SI staniemy się bardziej leniwi.
 • Brytyjscy konsumenci najczęściej zgadzają się, że SI może doprowadzić do redukcji miejsc pracy (91%), ale co ciekawe 47% jest przekonana, że nie dotyczy to ich samych. Paradoks ten może być spowodowany faktem, że część z nich postrzega SI wciąż jako science-fiction (21%).

Główne zasady dotyczące wprowadzenia i integracji SI

„Ogromną rolę w skutecznym wykorzystaniu SI do budowania przewagi konkurencyjnej odegrają marketerzy. To oni będą musieli przekonać klientów do nowych rozwiązań i jednocześnie promować własne produkty i usługi” – powiedział Patrick Chaupham, wiceprezes Creative Technology Strategy, Weber Shandwick. – „Konsumenci mogą wydawać się gotowi do przyjęcia SI, ale mają też obawy. Wyważony proces edukacji i promocji będzie zatem największym wyzwaniem dla marketerów, gdyż to oni będą musieli wykorzystać całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby przekonać konsumentów do korzyści płynących z wprowadzenia SI”.

Pełny raport Weber Shandwick prezentuje listę 10 argumentów, które mogą ułatwić specjalistom ds. marketingu i komunikacji wprowadzenie rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji i przekonać do nich konsumentów. Poniżej prezentujemy wybrane argumenty:

 • 1. SI pozwala rozszerzyć podstawową wiedzę.
 • 2. Silne relacje z mediami pomogą przekonać dziennikarzy do SI.
 • 3. Współpraca z właściwymi ekspertami i influencerami pomoże przekonać społeczeństwo.
 • 4. Przekazanie wiedzy konsumentom jest kluczem do sukcesu.
 • 5. Należy stworzyć listę dobrych praktyk, oddzielnie dla każdej branży.

KOMENTARZE I OPINIE

Min_ea306b5ac69d611aee067653577a0bcc

Wzbogacimy się o pieniądze z OFE. Kiedy i ile wypłacimy?

2017-08-08

W przyszłe wakacje możemy być bogatsi nawet o 8 tys. złotych. Powód to zapowiedziana przez wicepremiera Morawieckiego reforma emerytalna. Propozycja zakłada, że pieniądze zgromadzone w OFE staną się naszą własnością.

Min_03e7055fdb126b12a3cb089abd17eeba

Prezydenckie propozycje zmian w zakresie pomocy kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej

2017-08-03

2 sierpnia 2017 r. prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka sejmu nowy projekt ustawy mający na celu po pierwsze zmianę mechanizmu wsparcia finansowego osób spłacających kredyty mieszkaniowe, będących w trudnej sytuacji finansowej, a po drugie wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów walutowych. Nowa ustawa określa zasady przyznawania i warunki korzystania ze zwrotnego wsparcia finansowego przyznawanego osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, zasady przyznawania i warunki korzystania z pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia oraz zasady wspierania dobrowolnej restrukturyzacji. Instytucją, przez którą kierowana jest do potrzebujących kredytobiorców pomoc, będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, a źródłem jego finansowania jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców powołany do życia ustawą z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Min_ea306b5ac69d611aee067653577a0bcc

Prezydent chce pomóc frankowiczom - czy nie za późno?

2017-08-03

Prezydent przedstawił nową propozycję pomocy Polakom zadłużonym we frankach. Oferta  może być nieco spóźniona, gdyż frankowicze najbardziej jej potrzebowali pod koniec ubiegłego roku, kiedy ich raty wzrosły do najwyższego poziomu w historii. Na szczęście kurs franka od tego czasu istotnie spadł. Z wyliczeń Expandera wynika, że dzięki temu sierpniowa rata będzie najniższa od ponad 3 lat.

Min_88b7dfeddea2e638e6fc4cf5f87b483c

Komentarz do ataku ransomware Petya

2017-06-28

Oprogramowanie Petya wykorzystuje te same podatności, co te użyte przy ataku WannaCry w maju. Jest to tzw. „ransomworm” – ten wariant zamiast atakowania pojedynczej organizacji, wykorzystując robaka infekuje każde urządzenie, które napotka na swojej drodze.

Min_d5971980973fa0c78185e60199722b32

„Grosika NIE będziemy dłużni”, czyli Dzień Bez Płacenia Gotówką

2017-06-27

Ponad 80 proc. polskich sprzedawców detalicznych korzystających z kas fiskalnych nadal nie oferuje swoim klientom możliwości płacenia kartą.  Skutkuje to licznymi problemami: proces obsługi klienta wydłuża się, zniechęceni kupujący rezygnują z zakupu, a sklep odnotowuje niższe zyski. Czy musi tak być? Z pomocą przychodzą nowe technologie.

Min_62efb29844a8cdb62958cac6239c4318

Rynek RTV/AGD w Polsce. Zachowania konsumentów, a działania marketingowe elektromarketów

2017-06-23

Polacy coraz chętniej wydają pieniądze na sprzęt RTV/AGD. Związek Pracodawców AGD (CECED Polska) wskazuje na dynamiczny wzrost sprzedaży tak pod względem ilościowym jak i wartościowym. W 2016 roku sprzedaż sprzętu gospodarstwa domowego wzrosła względem 2015 roku o ponad 6%. W ubiegłym roku na sam tylko „duży sprzęt” AGD (pralki, lodówki, kuchenki i zmywarki) Polacy wydali ponad 9,6 mld PLN[1]. Wartość detaliczna rynku RTV/AGD jest szacowana na blisko 23 mld PLN[2]. Jakie działania stosują firmy zajmujące się sprzedażą elektroniki, by zachęcić konsumentów, którzy wydają coraz więcej na tego typu produkty, do dokonywania zakupów właśnie w ich sklepach?

Min_e387d2345a155167e31f3a90c4d9cfe5

Inteligentne fabryki

2017-06-13

Inteligentne fabryki wraz z Internetem Rzeczy, analizą Big Data czy Sztuczną Inteligencją są podstawą 4 rewolucji przemysłowej opartej o technologie cyfrowe. Zaawansowana robotyka, którą się w nich wykorzystuje, nie tylko zwiększa efektywność, ale również jakość produkcji oraz optymalizuje procesy.

Min_c564fb94db0dc5d1275a92dd6b0e9819

Decyzja Brytyjczyków to trudniejszy Brexit dla Teresy May

2017-06-09

Wyniki wyborów do Izby Gmin brytyjskiego parlamentu, które wygrała Partia Konserwatywna, choć bez większości mandatów, to z pewnością złe wieści dla premier Theresy May. Bez przewagi w parlamencie i możliwości rządzenia osłabi się jej pozycja w negocjacjach dotyczących przyszłych warunków współpracy między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Z jednej strony trudna do przewidzenia sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii, to także zła wiadomość dla UE.

PARTNERZY

 • Technologie
 • Nieruchomości
Copyright © 2017 Active Media Group Projekt i wykonanie: golianek.pl