• ALR 69.34 -0.29%
 • ACP 50.30 -1.62%
 • BZW 355.00 -0.01%
 • CCC 212.50 0.19%
 • CDR 73.52 2.18%
 • CPS 26.87 0.83%
 • ENA 12.20 -0.81%
 • ENG 9.98 -1.48%
 • EUR 31.20 -0.95%
 • ATT 66.03 0.44%
 • GTC 9.13 -0.76%
 • ING 180.40 -0.96%
 • JSW 70.17 -2.38%
 • KER 68.01 0.01%
 • KGH 110.45 -0.27%
 • KRU 298.80 -0.58%
 • LTS 54.23 -2.73%
 • LPP 6352.20 -1.30%
 • MBK 431.05 0.69%
 • MIL 7.13 -0.42%
 • OPL 4.55 -0.22%
 • PEO 139.35 -0.18%
 • PGE 11.51 0.09%
 • PGN 6.69 0.45%
 • PKN 105.60 0.48%
 • PKO 35.99 -0.30%
 • PKP 61.61 -1.63%
 • PZU 45.94 -0.13%
 • SNS 4.78 -1.65%
 • TPE 3.38 -0.88%

Sztuczna inteligencja - czy jesteśmy na nią gotowi?

Technologie :: Technologie
2017-04-12
Sztuczna inteligencja - czy jesteśmy na nią gotowi?

Konsumenci na całym świecie widzą więcej pozytywnych skutków wprowadzenia sztucznej inteligencji niż jej negatywnego wpływu na społeczeństwo i prywatną strefę życia.

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Weber Shandwick, globalną firmę działającą w obszarze komunikacji i zaangażowania wykazały, że konsumenci na całym świecie widzą więcej pozytywnych skutków wprowadzenia sztucznej inteligencji (SI) niż jej negatywnego wpływu na społeczeństwo (45% do 7%). Jeśli chodzi o prywatną sferę życia, to konsumenci są jeszcze bardziej przekonani, że SI będzie miała na nich pozytywny (52%)na nie negatywny wpływ (7%).

Badanie „SI: czy jesteśmy gotowi? Sztuczna inteligencjo – nadchodzimy!” zostało przeprowadzone przez Weber Shandwick wspólnie z KRC Research na pięciu rynkach. Wyniki zostały uzupełnione poprzez przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z dyrektorami marketingu odpowiedzialnymi za realizację kompleksowej polityki marketingowej

Konsumenci mają jednak bardzo powierzchniową wiedzę na temat SI. Na przykład – o ile 2/3 respondentów zadeklarowało, że wie co to jest SI (66%), to jedynie 18% stwierdziło, że wie dużo, 48% - że ma jakąkolwiek wiedzę na ten temat (często bardzo ogólną) i tylko 1/3 (34%) otwarcie przyznało, że nie ma na ten temat żadnej wiedzy. Co ciekawe, konsumenci najczęściej utożsamiali SI z robotami (22% respondentów).

„Pracując w komunikacji często znajdujemy się w punkcie, gdzie technika i człowieczeństwo przenikają się wzajemnie. Wiemy, że niesie to za sobą wiele wyzwań, ale także stwarza nowe szanse” – powiedział Gail Heimann, prezes Weber Shandwick. – „Dzięki badaniom udało nam się określić punkt wyjścia wskazujący jaki poziom wiedzy na temat SI mają marketerzy i osoby spoza branży Dopiero teraz zaczynamy rozumieć jaki to może mieć wpływ na interakcje pomiędzy ludźmi, markami i otaczającym nas światem. Nie mogliśmy wybrać lepszego momentu na zdefiniowanie SI i wskazanie potencjału, jaki za sobą niesie”.

SI a biznes

SI znacząco zmienia biznes i procesy marketingowe. Blisko 70% dyrektorów marketingu realizuje lub planuje realizować działania przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, przy czym 58% uważa, że w ciągu najbliższych 5 lat firmy zostaną zmuszone do podjęcia działań
w sferze SI jeśli chcą odnieść sukces. Ponadto, 55% respondentów uważa, że SI będzie miała większy wpływ na komunikację marketingową niż miały do tej pory media społecznościowe. Jest to niezwykłe podsumowanie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że padło ono z ust osób, których praca w ciągu ostatnich 10 lat została wywrócona do góry nogami właśnie z uwagi na pojawienie się mediów społecznościowych.

Gotowość na SI

Zaledwie 8% respondentów uważa, że SI jest pojęciem z kategorii science-fiction i nigdy nie wyjdzie poza ekrany filmowe. Większość z badanych (92%) uważa, że wcześniej czy później, SI stanie się częścią naszego codziennego życia. Na uwagę zasługuje także fakt, że 40% respondentów jest zdania, że moment ten jest bliski, gdyż SI jest już bardzo rozwinięta, chociaż 52% uważa, że rozwiązanie to dopiero raczkuje.

Niezależnie od tego, czy SI stanie się częścią naszego codziennego życia wcześniej czy później, konsumenci wydają się być gotowi na jej nadejście. Jednak nawet biorąc pod uwagę przewagę korzyści nad zagrożeniami, tylko 26% respondentów chciałoby przyspieszyć jej wdrożenie, podczas gdy 51% wolałoby pozostawić tempo rozwoju na obecnym poziomie, a aż 23% chciałoby odsunąć ten moment w czasie.

 

Skutki uboczne SI

Co konsumenci powierzyliby SI? Ponad 2/3 badanych chciałby, aby SI funkcjonowała w takich obszarach jak: przypomnienie o lekach, wybór kierunków podróży, rozrywka, dobór informacji i wiadomości, prace ręczne i zadania wykonywane mechanicznie. Więcej niż połowa respondentów jest skłonna zaufać SI w temacie opieki nad osobami starszymi, doradztwa zdrowotnego, wskazówek finansowych i tworzenia treści na serwisy społecznościowe. Natomiast 40% lub więcej badanych deklaruje zaufanie do SI co do świadczenia porad prawnych, gotowania, nauczania, policji i prowadzenia samochodu.

Media, jako główne źródło informacji

Na pytanie, jakie jest źródło ich wiedzy na temat SI, 80% konsumentów wskazało media – głównie internet, media społecznościowe, telewizję, filmy i serwisy informacyjne. Z drugiej strony, media podkreślają atuty osobistego doświadczenia jako źródła informacji.

Ponad połowa konsumentów (59%) stwierdziła, że w ciągu ostatnich 30 dni spotkała się z tematem powiązanym SI w mediach lub osobiście jej doświadczyła. Zdecydowana większość respondentów (82%) uznała własne doświadczenia, lub przeczytane/ obejrzane materiały za pozytywne.

Zaufanie do SI sprowadza się do doświadczeń własnych i ocen ekspertów

Jeśli chodzi o dokładne źródła informacji o SI, respondenci uznali, że najbardziej wiarygodne są dla nich informacje pochodzące z własnych doświadczeń (46%) oraz opinie ekspertów technologicznych (46%). Konsumenci potwierdzili również, że ufają naukowcom i ekspertom w dziedzinach wyspecjalizowanych (39%) oraz profesjonalnym przeglądom produktów (38%). Respondenci nadawali znacznie mniejszą wagę opinii pochodzącej od przyjaciół, członków rodziny i innych relacji osobistych (28%).

Obawy przed SI

Pomimo dość pozytywnego postrzegania wpływu SI na życie osobiście i na społeczeństwo, prawie dwie trzecie konsumentów (64%) ma obawy dotyczące stosowania lub przyjęcia SI, chociaż obawy te określa jako umiarkowane (49%). Kiedy konsumenci otrzymali listę potencjalnych problemów związanych z SI, przestępstwa kryminalne oraz cyber-ataki znalazły się na szczycie zagrożeń wraz z obawą o utratę pracy. Badania ujawniły również głęboką troskę o ograniczenie prywatności i lęk przed ingerencją rządu w życie prywatne.

Na sformułowane bezpośrednio pytanie o miejsca pracy w dobie rozwijającej się SI, większość konsumentów (82%) ze wszystkich rynków, spodziewa się redukcji miejsc pracy, a tylko 18% oczekuje, że dzięki SI powstaną nowe zawody.

Awangarda SI na ratunek

Badania wykazało, że tylko 18% respondentów ma rzeczywistą wiedze na temat SI.
To pionierzy, którzy utorują drogę do sukcesu lub porażki tego rozwiązania. Kim oni są?
W porównaniu do przeciętnego konsumenta, to Awangarda SI – w większości są to młodzi mężczyźni, wykształceni, pracujący, mieszkający w miastach, o wyższych dochodach.

Przedstawiciele awangardy wręcz pochłaniają informacje na temat SI, zauważają reklamy i ufają sieci jako wiarogodnemu źródłu informacji. Są bardziej optymistycznie nastawieni do wpływu SI na społeczeństwo i na ich samych. Podobnie jak przeciętni konsumenci, silnie wiążą SI z robotyką i robotami i wyrażają te same obawy co do potencjalnych zagrożeń związanych z SI, w szczególności przestępczością i utratą pracy. Ponieważ badanie wykazało, że ci, którzy wiedzą więcej o SI, są bardziej pozytywni co do jego społecznego i osobistego wpływu na życie i funkcjonowanie świata, rozwój Awangardy SI może pomóc w rozpowszechnieniu pozytywnej opinii o nowej technologii.

Różnice regionalne

Każdy z pięciu regionów objętych badaniem posiada unikalne cechy charakterystyczne. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje.

 • Największą wiedzę o SI mają mieszkańcy Chin, natomiast najmniejszą – konsumenci
  z Wielkiej Brytanii (odpowiednio 31% vs 10%).
 • W Kanadzie możliwość osobistego testowania produktów SI przewyższa inne źródła wiedzy pod względem wiarygodności wiedzy na jej temat (63% vs ekspercka ocena produktów, która zajmuje drugie miejsce (49%) na liście zaufanych metod poznawczych).
 • Konsumenci z USA za najważniejszą funkcję SI uważają przypominanie o lekach oraz wydarzeniach z dziedziny rozrywki (73 % w obu przypadkach).
 • Ponad połowa brazylijskich konsumentów (61%) twierdzi, że wpływ SI na społeczeństwo będzie pozytywny, chociaż 79% zgłoszą pewne obawy w związku z jej wprowadzeniem
 • 98% Kanadyjczyków widzi zagrożenie w postaci utraty pewnych umiejętności, natomiast 93% Brazylijczyków uważa, że po wprowadzeniu SI staniemy się bardziej leniwi.
 • Brytyjscy konsumenci najczęściej zgadzają się, że SI może doprowadzić do redukcji miejsc pracy (91%), ale co ciekawe 47% jest przekonana, że nie dotyczy to ich samych. Paradoks ten może być spowodowany faktem, że część z nich postrzega SI wciąż jako science-fiction (21%).

Główne zasady dotyczące wprowadzenia i integracji SI

„Ogromną rolę w skutecznym wykorzystaniu SI do budowania przewagi konkurencyjnej odegrają marketerzy. To oni będą musieli przekonać klientów do nowych rozwiązań i jednocześnie promować własne produkty i usługi” – powiedział Patrick Chaupham, wiceprezes Creative Technology Strategy, Weber Shandwick. – „Konsumenci mogą wydawać się gotowi do przyjęcia SI, ale mają też obawy. Wyważony proces edukacji i promocji będzie zatem największym wyzwaniem dla marketerów, gdyż to oni będą musieli wykorzystać całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby przekonać konsumentów do korzyści płynących z wprowadzenia SI”.

Pełny raport Weber Shandwick prezentuje listę 10 argumentów, które mogą ułatwić specjalistom ds. marketingu i komunikacji wprowadzenie rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji i przekonać do nich konsumentów. Poniżej prezentujemy wybrane argumenty:

 • 1. SI pozwala rozszerzyć podstawową wiedzę.
 • 2. Silne relacje z mediami pomogą przekonać dziennikarzy do SI.
 • 3. Współpraca z właściwymi ekspertami i influencerami pomoże przekonać społeczeństwo.
 • 4. Przekazanie wiedzy konsumentom jest kluczem do sukcesu.
 • 5. Należy stworzyć listę dobrych praktyk, oddzielnie dla każdej branży.

KOMENTARZE I OPINIE

Min_a2caf43cfa5ef6b3e53ae843461090bd

Multi apartamenty - rozwiązanie łączące najem, zarządzanie majątkiem i edukację

2017-04-19

Dane rynkowe wskazują, że rok 2016 był rekordowy dla inwestorów na rynku nieruchomości zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej. Niskie stopy procentowe, dające szerokie możliwości finansowania czy niestabilność rynków kapitałowego i walutowego, determinująca poszukiwanie alternatywnych metod lokowania gotówki, w oczach inwestorów inwestycje w nieruchomości stawiają jako atrakcyjna i bezpieczna forma inwestowania.

Min_d4329f414435384bc4eff5497529030a

Spokój na rynkach finansowych zakłócony przez napięcia między USA a Rosją

2017-04-13

W tym tygodniu w Polsce szczególną uwagę przyciągnęła wysokość inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Inflacja w relacji rok do roku wzrosła o 0,6%. Jest to istotna różnica w porównaniu do klasycznego wskaźnika cen konsumpcyjnych, który wzrósł o 2%. Widać wyraźnie, że  ceny surowców i energii powodują większe wydatki u konsumenta. Nadal jest to jednak inflacja stosunkowo niska, co w porównaniu ze wzrostem płac nie powoduje żadnych problemów dla Polaków. Polska gospodarka w tym momencie wygląda dobrze. Negatywny wpływ na obecną sytuację mogłyby mieć jedynie nieoczekiwane wstrząsy polityczne i gospodarcze

Min_d4329f414435384bc4eff5497529030a

Rosnąca inflacja oraz pozytywne perspektywy gospodarcze powstrzymują NBP przed zaostrzeniem polityki monetarnej

2017-04-07

W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Narodowego Banku Polskiego, który - zgodnie z prognozami - nie podjął decyzji o zmianie polityki monetarnej. Jej możliwe zastrzeżenie może nastąpić jednak nastąpić jeszcze w tym roku, szacują analitycy. W tym kontekście ważna będzie publikacja raportu o inflacji z prognozą rozwoju cen w lipcu, na który czeka NBP. Szanse, że inflacja wzrośnie szybciej, niż oczekuje polski bank centralny, są całkiem realne. Jeżeli potwierdzi się podwyżka cen, to zaostrzenie polityki monetarnej będzie prawdopodobne pod koniec br.

Min_867767687967b7dd2d08e03452e32749

Region CEE - Ziemia Obiecana dla sektora BSS?

2017-03-07

Sektor BSS rozwija się dynamicznie w Polsce i Europie Centralnej już od dwóch dekad. Czy ta dobra passa będzie trwać w kolejnym roku, a nawet dziesięcioleciu? Jeśli nie tu, to gdzie branża nowoczesnych usług dla biznesu będzie się lokować? Oto kilka czynników, które zdaniem ekspertów, mogą mieć znaczący wpływ na kierunek i kształt rozwoju sektora BSS w regionie CEE w najbliższych latach.

Min_5ba5412ac5739b4fb0fdabd69661dffd

Przejęcie Opla przez PSA: dostęp do technologii, rebranding nie wchodzi w grę, Polska może zyskać

2017-03-06

Konsolidacja rynku motoryzacyjnego widoczna jest już od kilku lat i teraz tak naprawdę zaczyna się rozkręcać. Pierwsze znaczne fuzje i przejęcia mogliśmy zaobserwować już w 2007 roku, jednak to ostatnie dwa lata (2015-2016) były rekordowe w tym zakresie. Przykładem może być koncern ZF Friedrichshafen, który zdecydował się przejąć zakłady TRW Automotive, czy też decyzja Fiata w sprawie zakupu Chryslera i w konsekwencji powstanie FCA Group. Głównym katalizatorem dla dalszych działań w obszarze M&A w Europie i na świecie będzie konieczność nadążania za szybkimi zmianami technologii motoryzacyjnej. Globalnie, producenci ścigają się nie tylko w obszarze poprawy technologii silników, aby spełniać normy rządowe.

Min_d4329f414435384bc4eff5497529030a

Jakie są perspektywy polskiej gospodarki według banku centralnego?

2016-12-09

W tym tygodniu wydarzenia gospodarcze były skoncentrowane wokół posiedzeń polskiego i europejskiego banku centralnego. NBP poinformował, że obecna sytuacja jest zadawalająca i nie ogłosił żadnych zmian w polityce pieniężnej. Polski bank centralny liczył się ze spowolnieniem wzrostu PKB w trzecim kwartale.

Min_c37c3e740e566819d84aa50db210b692

Cyber Monday czyli e - commersowy Czarny Piątek

2016-11-21

Z końcem roku każdy sklep przygotowuje sezonową wyprzedaż produktów. Nie wszyscy jednak marzą aby uczestniczyć w przepychankach i walce o najtańszy produkt. Z pomocą przychodzi Cyber Monday – wielkie święto sklepów internetowych.

Min_9cdf8a030c657cd2b49ec292290c173f

Kiedy sprawdzi się outsourcing IT?

2016-11-15

Jednym z najpopularniejszych trendów w IT w ciągu ostatnich paru lat był outsourcing usług. Czy świadczone w ten sposób prace są dobre dla każdej organizacji?

PARTNERZY

 • Technologie
 • Nieruchomości
Copyright © 2017 Active Media Group Projekt i wykonanie: golianek.pl