Wiadomości: Wyniki finansowe

Grupa BEST utrzymuje dynamiczne tempo rozwoju

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-10-12

W III kwartale 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w Grupie BEST wyniosły 77,9 mln zł wobec 57,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 36% r/r. W pierwszych trzech kwartałach tego roku Grupa przeznaczyła ponad 200 mln zł na inwestycje i pozyskała nowe portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1 668,5 mln zł. To o ponad 630 mln zł więcej niż wartość nominalna portfeli wierzytelności pozyskanych przez Grupę BEST w trzech pierwszych kwartałach 2016 roku (wzrost o 61% r/r).

Grupa BEST utrzymuje dynamiczne tempo rozwoju

J.W. Construction Holding S.A. po I półroczu: bardzo dobry poziom sprzedaży mieszkań

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-09-21

W I półroczu 2017 roku Grupa J.W. Construction Holding S.A. odnotowała 16 proc. wzrost sprzedaży mieszkań. Deweloper sprzedał 850 lokali w porównaniu do 733 w tym samym okresie roku ubiegłego. Przychody netto Grupy w I półroczu były równe 135 mln zł, przy marży brutto ze sprzedaży na poziomie 22 proc. Pozwoliło to na osiągnięcie zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 30 mln zł. Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała stratę 3,5 mln zł. Była ona spowodowana brakiem możliwości przekazań lokali z kończonych budów.

J.W. Construction Holding S.A. po I półroczu: bardzo dobry poziom sprzedaży mieszkań

Rekordowe przychody i zyski Grupy Amica w I półroczu 2017

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-09-07

Amica zanotowała w pierwszej połowie 2017 roku blisko 1,2 mld PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracowała 101 mln PLN wyniku EBITDA oraz prawie 64 mln PLN zysku brutto. To rezultaty lepsze w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku o 4-9%. W samym II kwartale przychody Grupy Amica wzrosły o ponad 7%, do 625 mln PLN, a wynik EBITDA – o 21%, do 50 mln PLN.

Rekordowe przychody i zyski Grupy Amica w I półroczu 2017

Gekoplast realizuje roczną prognozę wyników finansowych

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-09-07

Gekoplast, regionalny lider produkcji płyt polipropylenowych, po opublikowaniu raportu okresowego za pierwsze półrocze 2017 podtrzymuje wykonanie całorocznej prognozy. Zakłada ona wypracowanie ponad 7 mln zł zysku netto (+17% względem rezultatu roku 2016) i 14,5 mln zł wyniku EBITDA (+29%) przy 100,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11%).

Gekoplast realizuje roczną prognozę wyników finansowych

Grupa BEST notuje wzrost EBITDA gotówkowej w I półroczu 2017 r.

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-09-06

W I półroczu 2017 r. EBITDA gotówkowa wypracowana przez Grupę BEST wyniosła ponad 88 mln zł, co oznacza wzrost o 13% r/r. Rekordowo wysoki poziom osiągnęły w tym czasie inwestycje w nowe portfele wierzytelności – na ten cel w pierwszej połowie tego roku Grupa przeznaczyła blisko 150 mln zł (+76% r/r). W dalszym ciągu dynamicznie wzrastały również spłaty z wierzytelności należnych BEST, osiągając poziom blisko 110 mln zł (+25% r/r).

Grupa BEST notuje wzrost EBITDA gotówkowej w I półroczu 2017 r.

Nieaudytowane wyniki finansowe MEDIACAP za 1H 2017

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-09-06

MEDIACAP SA, polska niezależna grupa działająca w branży marketingu i technologii, opublikowała nieaudytowane wybrane dane finansowe za 1H 2017. Szacowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 30,2 mln zł, szacowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1 mln zł, natomiast szacowany skorygowany zysk EBITDA  2,7 mln zł.

Nieaudytowane wyniki finansowe MEDIACAP za 1H 2017

Comarch - wyniki finansowe za drugi kwartał 2017

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-09-01

Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 249 mln złotych i były niższe o 8,9 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie rok temu. W drugim kwartale Grupa wypracowała 6 mln zł. zysku netto, a zysk operacyjny wyniósł 7 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług wyniosły ponad 232 mln zł i stanowią ok. 93 proc. całości biznesu.

Comarch - wyniki finansowe za drugi kwartał 2017

SIMPLE konsekwentnie realizuje plan rozwoju i zmian organizacyjnych

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-09-01

Grupa SIMPLE wypracowała w I półroczu 2017 r. 17,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, zwiększając je o prawie 0,5 mln zł względem pierwszego półrocza roku ubiegłego i osiągając przy tym 1,3 mln zł zysku EBITDA. SIMPLE realizuje plan rozwoju i zmian optymalizacyjnych, których efektem są zmiany operacyjne w Grupie oraz backlog o wartości ponad 20 mln zł.

SIMPLE konsekwentnie realizuje plan rozwoju i zmian organizacyjnych

Śnieżka podsumowała I półrocze 2017 roku

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-08-24

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła przychody netto w wysokości 295 441 tys. zł, co oznacza dynamikę na poziomie 97,5% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Śnieżka podsumowała I półrocze 2017 roku

Wyniki PLAY za pierwszą połowę 2017 r.

Finanse :: Wyniki finansowe
2017-08-22

Oficjalny komentarz spółki: „Pod wieloma aspektami pierwsza połowa 2017 r. była okresem silnego wzrostu dla spółki PLAY. Osiągnęliśmy udział w rynku na poziomie 28% pod względem liczby abonentów. Co ważniejsze, przez większość pierwszej połowy 2017 r. wzrost był generowany przez znaczny przyrost bazy klientów kontraktowych. Wysoka sprzedaż przełożyła się na solidne wyniki finansowe w pierwszej połowie 2017 r. – przychody osiągnęły poziom 3 210 mln zł, co stanowi wzrost o 9,5% w porównaniu z pierwszą połową 2016 r., podczas, gdy skorygowana marża EBITA spółki wzrosła do poziomu 36,2%."

Wyniki PLAY za pierwszą połowę 2017 r.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

KOMENTARZE: Wyniki finansowe

PARTNERZY

  • Technologie
  • Nieruchomości
Copyright © 2017 Active Media Group Projekt i wykonanie: golianek.pl