informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Wyniki finansowe Comarch za I kwartał 2018 roku

Wyniki finansowe Comarch za I kwartał 2018 roku

Wyniki finansowe / 2018.05.22

Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wyniosły 272 mln zł i były wyższe o blisko 17 mln zł od osiągniętych w tym samym okresie 2017 roku. Zysk operacyjny wyniósł 0,6 mln zł, a wynik EBITDA 16,7 mln zł.

Wzrosła sprzedaż zarówno do klientów krajowych, jak i zagranicznych. Największą część przychodów, czyli 65 mln zł wygenerowała sprzedaż rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych (24 proc. całości przychodów). Przychody ze sprzedaży dla tej grupy odbiorców wzrosły  o ponad  16,5 % w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2017 roku. Grupa zanotowała też znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży systemów dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W tym roku klienci zakupili produkty i usługi o wartości wyższej o 8,5 mln zł (czyli o 30 %) od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

  • Poprawa w segmencie public

O ponad 170 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży systemów do klientów z sektora medycznego. Dzięki pozyskaniu nowych kontraktów przychody ze sprzedaży rozwiązań do informatyzacji szpitali wyniosły 9 mln zł, czyli 5,7 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2017 roku. Poprawie uległa również sytuacja na rynku zamówień publicznych. Sprzedaż systemów dla administracji publicznej wygenerowała 16,5 mln zł przychodów, czyli o 42 proc. więcej niż przed rokiem.

Spadły natomiast przychody ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi o 2,2 mln zł, tj. o 4,8%, natomiast do klientów z sektora przemysłowego o 7,1 mln PLN, tj. o 21,5%.

- Na wyniki finansowe Grupy znaczący wpływ miała poprawa sytuacji w branży telekomunikacyjnej, gdzie pozyskaliśmy kilku klientów, głównie z rynków zagranicznych oraz rozwój biznesu w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Widoczna poprawa nastąpiła również w  sektorze administracji publicznej oraz branży medycznej. Pozyskiwane kontrakty na systemy do informatyzacji szpitali są efektem długoterminowej strategii rozwoju tego segmentu biznesu w grupie oraz wieloletnich inwestycji w rozwój produktów dla rynku e-zdrowia. Dzięki temu, spółka Comarch Healthcare, wchodząca w skład grupy, posiada teraz szerokie i innowacyjne portfolio produktowe, które stanowi podstawę do działalności biznesowej – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Wpływ na wynik finansowy Comarch miał również wzrost kosztów prowadzonej działalności. W porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku fundusz płac podstawowych w pierwszych trzech miesiącach 2018  wzrósł o ok. 6 proc.

- Zdajemy sobie sprawę, że rynek pracy w branży IT jest bardzo konkurencyjny, a presja płacowa jest duża. Jednak kondycja finansowa Comarch pozwoliła na wzrost płac i po dokładnych analizach podnosimy wynagrodzenia – tłumaczy Konrad Tarański.

  • R&D oraz własna infrastruktura

Głównymi filarami strategii biznesowej Grupy Comarch jest rozwój własnych produktów. Udział wydatków na badania i rozwój w Grupie Comarch z roku na rok systematycznie rośnie. Wcześniej było to 11-12 %. przychodów, obecnie nakłady przekraczają 16 %. Takie działania pozwalają firmie na budowanie kompleksowej oferty i podnoszenie wyników sprzedaży własnych rozwiązań i usług.. Wraz z oddaniem do użytku centrum przechowywania danych w Lille oraz budynku biurowego SSE7 w kampusie firmy w Krakowie, Comarch zakończył intensywny program inwestycji infrastrukturalnych  z lat 2016-2017.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe