informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Aiton Caldwell - wyniki finansowe za Q4 2011

Aiton Caldwell - wyniki finansowe za Q4 2011

Technologie / 2012.02.15

Firma Aiton Caldwell SA oferująca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla polskiego sektora MSP, opublikował nieaudytowane wyniki finansowe za IV kw. 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 708 tys. zł, co oznacza 52 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (1 776 tys. zł).

W czwartym kwartale 2011 przychody ze sprzedaży wzrosły o 52% do poziomu 2,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 roku, czego powodem jest systematyczne zwiększania sprzedaży poszczególnych linii biznesowych spółki - FreecoNet oraz debiutujących w 2011 roku Vanberg Systems i Smarto, jak również zwiększenie przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. W czwartym kwartale 2011 wynik na sprzedaży zanotowano spadek 108 tys. zł (-131 tys. zł). Wynik brutto w ostatnim kwartale 2011 osiągnął poziom 37 tys. zł i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku był o 13 tys. zł niższy. Ponadto, w ostatnim kwartale 2011, Spółka osiągnęła wartość EBITDA o 44% niższą niż w IV kwartale poprzedniego roku, przy porównywalnej wartości amortyzacji.

SMARTO - NOWA MARKA GRUPY

W ramach przyjętej strategii rozwoju Aiton Caldwell SA poszerzył swoją dotychczasową ofertę produktową o innowacyjne rozwiązanie teleinformatyczne SMARTO - działające w modelu SaaS, czyli „Software as a Service”. Rozwiązanie stanowi kompleksowy, zintegrowany system łączący usługi telekomunikacyjne, hostingowe oraz inne usługi wspierające funkcjonowanie i zarządzanie małą firmą. Bieżąca działalność biznesowa oraz finansowa skupiła się na opracowaniu strategii sprzedaży i rozwoju produktu SMARTO oraz Vanberg Systems. Spółka obserwuje wyraźny wzrost zainteresowania kompleksowym pakietem informatycznym, zastępującym wiele rozwiązań dostępnych u różnych dostawców. W ocenie zarządu Aiton Caldwell SA, do końca obecnego roku projekt SMARTO przekroczy próg rentowności, natomiast jego udział w strukturze przychodów całej grupy wyniesie do 10 proc.

DEBIUT GIEŁDOWY

W dniu 9 grudnia 2011 roku, spółka zadebiutowała na alternatywnym rynku NewConnect. W ramach poprzedzającej debiut oferty prywatnej Spółka pozyskała 1,68 mln zł. Część środków zostanie przeznaczona na rozbudowę kanałów sprzedaży, dzięki czemu Spółka będzie w stanie sprawniej dotrzeć do odbiorców i efektywniej pozyskiwać nowych klientów i użytkowników dla premierowych linii biznesowych, zwiększając tym samym wolumen ich sprzedaży. Kolejne cele zakładają ekspansję na rynki międzynarodowe oraz konsolidację polskiego rynku VoIP. Spółka prowadzi wstępne negocjacje z dwoma zainteresowanymi podmiotami z Polski oraz bada rynek pod kątem kolejnych akwizycji.

EKSPANSJA ZAGRANICZNA

Spółka prowadzi intensywne działania w obszarze ekspansji zagranicznej. W listopadzie 2011 roku Zarząd Aiton Caldwell SA poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z rumuńskim operatorem telekomunikacyjnym MEDIA SAT. W wyniku nawiązania współpracy spółki rozpoczęły negocjacje, mające na celu opracowanie projektu telefonii SaaS dla klientów biznesowych na rynek rumuński oraz ustalenie warunków współpracy przy jego wdrożeniu. Planowo negocjacje zakończą się w I kw. bieżącego roku.

źróło: aitoncaldwell/agdrtv24.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe