informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Alumast podwoił moce produkcyjne – wyniki finansowe 1H 2019
Alumast żerdzie kompozytowe

Alumast podwoił moce produkcyjne – wyniki finansowe 1H 2019

Wyniki finansowe / 2019.08.23

Grupa Kapitałowa Alumast S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2019 r. przychody rzędu niemal 7,4 mln PLN.  Oznacza to wzrost o ponad 1 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Podjęte inwestycje przyniosły w drugim półroczu br. wzrost produkcji do 3 tys. sztuk miesięcznie. Osiągnięty wolumen stawia Alumast w gronie największych europejskich producentów. 

Grupa Kapitałowa Alumast S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2019 r. przychody rzędu niemal 7,4 mln PLN.  Oznacza to wzrost o ponad 1 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Podjęte inwestycje przyniosły w drugim półroczu br. wzrost produkcji do 3 tys. sztuk miesięcznie. Osiągnięty wolumen stawia Alumast w gronie największych europejskich producentów. 

Jeszcze do niedawna w Alumaście produkowano 6 tys. słupów rocznie. W czwartym kwartale br. prognozowany jest wzrost produkcji do 5 tys. sztuk miesięcznie tak, aby zamknąć rok rekordową wielkością 30 tys. słupów kompozytowych. Własnymi siłami i wraz z NCBiR spółka prowadzi kolejne testy. Dzięki pozyskanemu certyfikatowi potwierdzającemu bezpieczeństwo bierne kompozytowych słupów Alumastu, zamawiający mogą wyeliminować z zapytań przetargowych dla infrastruktury drogowej droższe zestawy tradycyjnych słupów bez certyfikatu, za to z barierą ochronną. Znacznie niższe koszty zakupu, montażu i utrzymania bezpiecznych, kompozytowych rozwiązań przyciągają uwagę zarządców dróg oraz samorządów.

Za chwilę będziemy jedynym producentem słupów kompozytowych w Europie i na świecie, który ma w ofercie kompozytowe słupy oświetleniowe certyfikowane dla bezpieczeństwa biernego wszystkich kategorii siły zderzeń. Nasze słupy odpowiadają na potrzebę wzrostu bezpieczeństwa na drogach oraz wymogom prawnym dla urządzeń budowlanych. Pozytywnie odbija się to na naszej produkcji i przychodach, spodziewamy się efektu skali – Zbigniew Szkopek, prezes zarządu Alumast SA.

Inwestorzy, wraz z rosnącą liczbą naszych realizacji, zauważają, że w przetargach należy zwrócić uwagę na dokumenty potwierdzające spełnianie norm przez wyroby budowlane. Teoretycznie jest to dobrowolne, a w praktyce gwarantuje realizację wymogów prawnych. Znane nam są z rynku przypadki, że dostarczone słupy oświetleniowe wg. zapytania przetargowego nie określającego norm nie posiadają odpowiednich certyfikatów – mimo, że spełniają warunki przetargu! Szczęśliwie zdarza się to coraz rzadziej. Odpowiedzialność karna ciążąca na inwestorze w razie wypadku drogowego z wyrobem nie posiadającym certyfikatu jest przytłaczająca. Nikt z samorządowców czy z dyrekcji dróg nie chce iść do więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci – dodaje Zbigniew Szkopek.

W raportowanym okresie rosła także sprzedaż wyrobów dla energetyki. Rozwijał się też prowadzony wspólnie z Tauronem projekt inteligentnych przejść dla pieszych. W pierwszym półroczu br. grupa kontynuowała produkcję innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań dla infrastruktury – szczególnym zainteresowaniem cieszył się dostępny już na rynku SMARTPOLE CHARGER. Urządzenie łączące słup oświetleniowy z ładowarką dla samochodów elektrycznych nie wymaga bowiem dodatkowej infrastruktury czy pozwoleń – może być montowane w miejsce już funkcjonującego słupa oświetleniowego.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe