informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
ASBIS podsumowuje rekordowy I kw. 2021 r

ASBIS podsumowuje rekordowy I kw. 2021 r

Wyniki finansowe / 2021.05.06

ASBISc Enterprises Plc,  dystrybutor produktów IT oraz elektroniki użytkowej  wypracował w I kw. 2021 r. świetne, rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 733,3 mln USD w porównaniu do 500,5 mln USD w I kw. 2020 roku, co oznacza wzrost o 47%. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 260% i wyniósł 23,0 mln USD, w porównaniu do 6,4 mln USD w I kw. 2020 r., natomiast zysk netto był ponad sześciokrotnie wyższy (wzrost o 575%) i wyniósł 15,1 mln USD, w porównaniu do 2,2 mln USD rok wcześniej. W I kw. 2021 r. Grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto na sprzedaży do poziomu 6,43% z 5,08% w I kw. 2020 r.

„Mamy za sobą bardzo dobry pierwszy kwartał, który jak dotąd był najlepszym pierwszym kwartałem w naszej całej historii. Pracowaliśmy na to bardzo intensywnie. Rozwijamy usługi dla biznesu, które mają wyższe marże oraz wciąż wprowadzamy zmiany w portfolio produktowym, zgodnie z naszym głównym celem, jakim jest wzrost marż i rentowności. Widać to już w znaczącej poprawie zyskowności ASBIS, nasz zysk netto wzrósł ponad sześciokrotnie w porównaniu z I kw. 2020 r. Wzrosła również marża zysku brutto na sprzedaży do poziomu 6,43% z 5,08% rok wcześniej. Nie zwalniamy jednak tempa, wciąż pracujemy na poprawę naszych wyników oraz dalej zamierzamy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami Spółki” – powiedział Sergiej Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

„Opublikowaliśmy naszą prognozę finansową na 2021 rok. Jest ona bardzo wysoka i zakłada duży wzrost zyskowności ASBIS. Widząc wyniki za I kwartał 2021 r. jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zrealizować tę prognozę” – dodał Sergiej Kostevitch. 

Wzrost sprzedaży netto kwartał do kwartału odzwierciedla silny wzrost we wszystkich geograficznych segmentach Spółki oraz niemal wszystkich głównych liniach produktowych. Największy wzrost spośród linii produktowych zanotowały urządzenia peryferyjne i audio, które wzrosły odpowiednio o 138% i 99% w porównaniu do I kwartału 2020 roku.

INNE WAŻNE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2021 ROKU:

§  Największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (53,6-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (22,9-proc. udział).

§  Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w I kw. tego roku 9. miejsce z przychodami na poziomie ponad 22,4 mln USD (wzrost o ponad 14% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).

§  ASBIS opublikował bardzo wysoką prognozę na 2021 r., która zakłada wypracowanie przychodów pomiędzy 2,7 mld USD a 2,9 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 47 mln USD a 51 mln USD.

§  5 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zdecydowało o wypłaceniu finalnej dywidendy z zysków za rok 2020 r. w wysokości 0,10 USD na akcję tj. 5,55 mln USD. Dzień dywidendy ustalony został na 17 maja 2021 r. a dzień wypłaty dywidendy na 27 maja 2021 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2020 r., wraz z wypłaconą w 17 grudnia 2020 roku zaliczką na poczet dywidendy, wyniesie 0,30 USD na akcję. Oznacza to całkowitą wypłatę w wysokości 16,65 mln USD. Jest to najwyższa dywidenda w historii Spółki.

§  Grupa wprowadziła na rynek nową spółkę BREEZY, która będzie działać na rynku używanych produktów Apple i innych producentów.

§  ASBIS intensywnie rozwija ofertę VAD dla biznesu – produkty ASBIS przeszły certyfikację i są dostępne w katalogu Microsoft AZURE; zespół VAD ASBIS Białoruś dostał nagrodę od Hewlett Packard. 

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe