informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Branża IT również zanotowała spadki - podsumowanie 2022 roku - Raport inhire.io IT MARKET SNAPSHOT 2022 -

Branża IT również zanotowała spadki - podsumowanie 2022 roku - Raport inhire.io IT MARKET SNAPSHOT 2022 -

Finanse / 2023.01.17

W 2022 roku opublikowano łącznie ponad 106. tys. ofert skierowanych do branży IT, z czego 23. tys. w IV kwartale roku. W przekroju rocznym, pierwsze trzy kwartały były czasem wzrostu, zarówno w zakresie stawek, jak i liczby ofert pracy zdalnej czy wynagrodzenia w oparciu o konkretne języki programowania. W Q4 passa branży IT nieco się odmieniła i po raz pierwszy od dwóch lat zaobserwowano spadek ilości ogłoszeń, również tych dotyczących pracy zdalnej czy liczby publikujących je pracodawców. W zakresie wynagrodzenia, koniec 2022 roku przyniósł wzrost proponowanych stawek, jednak wysoka inflacja znacząco obniżyła zarobki specjalistów. To oczywiście tylko niektóre dane z najnowszego raportu inhire.io IT Market Snapshot 2022, podsumowującego miniony rok. 

Kluczowe wnioski z raportu:

 • Liczba ofert opublikowanych w 2022 roku przekroczyła 106. tys. Dla porównania w 2021 roku opublikowano łącznie ponad 75 tys. ogłoszeń o pracę.
 • W Q4 2022 opublikowano ponad 23. tys. ofert pracy, notując tym samym spadek o 25% w stosunku do liczby ofert opublikowanych w III kwartale 2022 roku.
 • W porównaniu do Q4 2021, w ostatnim kwartale minionego roku udział ofert dotyczących pracy zdalnej wzrosła jedynie o 1 p.p.
 • Zmalała liczba pracodawców publikujących oferty dla branży IT. W ostatnim kwartale zanotowano 3 218 firm poszukujących specjalistów.
 • W Q4 2022 zaobserwowano wzrost,  dotyczący ofert z możliwością pracy na część etatu. Ich wskaźnik  osiągnął poziom 1,7%.
 • W IV kwartale roku poziom zarobków dla seniorów, midów i juniorów wzrósł kolejno o 12%, 8% i 1%, w dobie inflacji na poziomie 17,9%, zarobki branży uległy istotnemu obniżeniu. Spadek był jednak mniej dotkliwy dla specjalistów z większym doświadczeniem. 
 • W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, w ubiegłym roku o 3 p.p. spadła liczba ofert pracy z jawnymi zarobkami.
 • Niezmiennie w Q4, jak i całym 2022 roku najwięcej ofert pracy dotyczyło Warszawy, Krakowa i Wrocławia. 
 • W 2022 roku największe zainteresowanie ze strony zatrudniających dotyczyło midów i seniorów. 
 • Najpopularniejszymi językami programowania w 2022 roku były Java, JavaScript i Python. W porównaniu do 2021 roku, liderzy w tym zakresie okazali się niezmienni. 
 • Na najwyższe stawki w zależności od technologii mogli liczyć programiści Scala, Python i C.
 • W porównaniu do 2021 roku, największy wzrost zarobków dotyczył takich technologii, takich jak C, C++, Python i C# i Swift.

Spadek liczby ofert pracy dla branży IT 

Choć w przekroju rocznym, finalna liczba opublikowanych ofert pracy dla branży IT była o ponad 29 tys. wyższa niż w 2021 roku, w IV kwartale zanotowano znaczący spadek w porównaniu do pozostałych kwartałów. Według danych z raportu IT Market Snapshot 2022 ten spadek osiągnął poziom 25%. Tym samym, liczba ofert opublikowanych w Q4 2022 była niemal analogiczna do Q4 2021 (niemal 24. tys. ogłoszeń).  Znacząco spadła również liczba pracodawców publikujących ogłoszenia o pracę. W ostatnim kwartale 2021 roku takich firm było 3 666, podczas gdy w tym roku ich liczba osiągnęła 3 218. Z perspektywy rocznej, największy boom nastąpił w pierwszym kwartale, gdy liczba ta osiągnęła 3 968, ustanawiając tym samym rekordowy wynik w ciągu ostatnich trzech lat.

W 2022 roku wielu pracodawców poszukiwało specjalistów IT pracujących w trybie zdalnym. Liczba skierowanych do nich ofert pracy w pierwszych trzech kwartałach roku systematycznie rosła, osiągając z końcem Q3 poziom 78%. Sytuacja zmieniła się w IV kwartale roku, gdy zanotowano ich spadek o 7 p.p. 

Pracodawcy wciąż jednak nie decydują się na jawną siatkę płac. Ogłoszenia zawierające widełki płacowe w Q4 2022 stanowiły jedynie 38% wszystkich opublikowanych ofert i notując spadek o 2 p.p. względem Q3. To najniższy wynik w całym roku i jednocześnie o 3 p.p. słabszy niż w IV kwartale 2021.

Jak zauważył Michał Gąszczyk - CEO inhire.io:

- IV kwartał roku przyniósł nam spadek liczby ofert pracy zdalnej dla branży IT oraz spadek ofert z jawnymi widełkami płacowymi. Przyczyny drugiego spadku możemy dopatrywać się w  ograniczeniu działań rekrutacyjnych w mniejszych firmach, które do tej pory najchętniej podawały zakres wynagrodzenia na etapie ogłoszenia. Spadek aktywności tych przedsiębiorstw znacząco wpłynął na stosunek ofert zawierających widełki płacowe do wszystkich publikowanych ogłoszeń.

Choć w IV kwartale roku w zakresie ofert dominował spadek, inhire.io zauważył również kluczowy wzrost. Według IT Market Snapshot 2022, po długim - trwającym niemal rok - okresie stagnacji, w Q4 wskaźnik mierzący udział ofert part-time w grudniu osiągnął 1,7%. Jest to dotychczas rekordowy wynik dotyczący udziału ofert z możliwością pracy na część etatu w historii istnienia raportów inhire.io. Dla porównania, w analogicznym okresie 2021 roku, wskaźnik oscylował na poziomie 0,6%.

Warszawa, Kraków i Wrocław z największą liczbą ofert pracy

Niepodważalnym top 3 miast, których w 2022 roku dotyczyła największa liczba opublikowanych ogłoszeń były Warszawa 24 290 ofert), Kraków (13 161 ofert)  i Wrocław (11 780 ofert). Liderem zdecydowanie okazała się stolica, która w Q4 została oznaczona jako miejsce pracy w 5 319 ofertach. Choć w skali roku ten wynik należał do najniższych. Spadek liczby ofert zanotowano również w Krakowie (2 805 ogłoszeń) i Wrocławiu (2 658 ofert).  Najmniej ofert  w skali roku dotyczyło Gliwic  (1 333 ofert),  z Gdyni (1 423 oferty) i Białegostoku  (2 356 ofert). 

Doświadczenie wciąż ma największe znaczenie

Niezmiennie najwięcej ofert pracy w Q4 była skierowana do midów (53%) i seniorów (40%). Juniorzy stanowili grupę docelową niespełna 7% opublikowanych ogłoszeń. W pierwszej połowie roku oferty skierowane do juniorów stanowiły 10-11% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Przez cały rok największą liczbą ogłoszeń mogli cieszyć się seniorzy, których oferty dotyczył w każdym kwartale niemal połowy wszystkich ofert.  

Miniony rok był również czasem wzmożonego poszukiwania kandydatów na stanowiska Backend Developer, Frontend Developer oraz DevOps Engineer.

- Rok 2022 nie należał do najłatwiejszych. Upłynął pod znakiem wojny w Ukrainie, rosnącej inflacji oraz globalnego kryzysu ekonomicznego. Nic więc dziwnego, że problemy zaczęły dotykać również branżę IT. Niemniej zarówno dla inhire, jak i reszty rynku - IV kwartał roku był rekordowy, pod względem aplikacji kandydatów - pomimo mniejszej ilości ogłoszeń na rynku. Naszym zdaniem ta sytuacja wynika z niepewności pracowników, co do ciągłości zatrudnienia u obecnych pracodawców i chęci zabezpieczenia sobie ciągłości zatrudnienia w razie zawirowań u aktualnych pracodawców - podkreślił Michał Gąszczyk.

Inflacja wchłonęła podwyżki zarobków

Ostatni kwartał roku zakończył się wzrostem zarobków o kolejno: seniorzy (12%), midzi (8%) i juniorzy (1%). Niestety, w świetle szalejącej inflacji, która osiągnęła poziom 17.9% - podwyżki nie są tak odczuwalne jak wcześniej. Finalnie, mimo wzrostu wynagrodzenia, poziom zarobków dla branży IT uległ obniżeniu.

Średnie stawki dla juniorów w IV kwartale roku osiągnęły średnio 10 400 PLN dla pracujących zdalnie i 9 974 PLN dla pracujących stacjonarnie. Dla porównania Q4 2021 juniorzy zakończyli z pensją o wysokości 10 298 PLN dla pracowników zdalnych i 9 316 PLN dla pracujących z biura.

W przypadku midów, pod koniec 2022 roku pracownicy zdalni mogli liczyć na zarobki na poziomie 21 344 PLN, pracownicy stacjonarni otrzymywali wynagrodzenie na poziomie 19 532 PLN. W porównaniu do poprzedniego roku w obu przypadkach zanotowano wzrost (Q4 2021 - 19 743 PLN dla pracowników zdalnych i 18 665 PLN dla pracowników stacjonarnych).

Seniorzy w IV kwartale roku mogli liczyć na wynagrodzenie na poziomie - w przypadku pracy zdalnej 27 858 PLN, przy wykonywaniu obowiązków z biura - 26 606 PLN. Jeszcze rok temu seniorzy pracujący zdalnie otrzymywali 24 663 PLN, a pracując z biura 23 452 PLN.

Mimo inflacji, jej najmniejsze skutki odczuli specjaliści IT z największym doświadczeniem. Wciąż również na największy zastrzyk gotówki mogli liczyć pracownicy zdalni. Dla przykładu, w przypadku seniorów pracujących zdalnie, różnica w stosunku “rok do roku” wyniosła o 1 252 PLN więcej, niż w ostatnim kwartale 2021 roku. 

W przekroju lokalizacyjnym, w IV kwartale roku na najwyższe dochody mogli liczyć pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę w takich miastach jak: Gdańsk (20 000 - 20 500 PLN), Gdynia (20 200 PLN) i Białystok (20 300 - 20 500 PLN). Z kolei specjaliści pracujący w oparciu o B2B najwyższe wynagrodzenie osiągali w Rzeszowie (24 200 - 24 500 PLN), Gdańsku (24 000 - 24 500 PLN) oraz Gdyni (24 200 - 24 300 PLN). Warszawa, która przestała być liderem w wysokości wynagrodzenia w II kwartale roku, w Q4 oferowała zarobki w wysokości 19 000 - 19 900 PLN dla umowy o pracę oraz 23 500 - 23 900 PLN dla B2B.

Java, JavaScript i Python wciąż najpopularniejsze

Niezmiennie w IV kwartale roku najwięcej ofert pracy dotyczyło takich języków programowania, jak Java (21%), JavaScript (21%) oraz Python (16%). Poza podium, jednak na wysokiej pozycji znalazł się TypeScript (12%). W porównaniu do ubiegłego roku rozkład udziału ofert był identyczny, jednak dwóch przypadkach zanotowano spadki dla JavaScript o 3 p.p. oraz 1 p.p. dla Python. Stosunek ofert dotyczących Java na przestrzeni roku nie uległ zmianie. 

Najmniejszą liczbą ofert dysponowali programiści posługujący się takimi językami, jak: C (3%), Kotlin (3%), Scala (2%), Swift (2%) i Ruby (1%).

Koniec 2022 roku przyniósł za sobą podwyżki stawek dla każdego języka programowania, w stosunku do 2021 roku. Na najwyższe zarobki mogli liczyć specjaliści ze znajomością Python 26 756 PLN (Q4 2021 - 22 077 PLN), C 26 061 PLN (Q4 2021 - 19 174 PLN) oraz Scala 25 784 PLN (Q4 2021 - 23 358 PLN). Najniższe stawki oferowano programistom programującym w języku PHP - 18 249 PLN, JavaScript 23 000 PLN i Kotlin - 23 369 PLN.

Największy wzrost wynagrodzenia, w stosunku do adekwatnego okresu 2021 roku zanotowano w przypadku technologii C (36%), C++ (23,3%), C# (21,4%) oraz Python (21,2%). Z kolei najniższa różnica dotyczyła Kotlin (1%).

- Pomimo widocznych spadków w IV kwartale w ilości ofert, ilości rekrutujących pracodawców i nawet ofert z widełkami, z perspektywy całego roku jedyne co stabilnie rosło to stawki.  Pozostaje nam obserwować czy widoczne spowolnienie, które nastąpiło zwłaszcza w drugiej połowie roku przełoży się w nadchodzących miesiącach również na zmniejszenie stawek, osobiście dostaje już sygnały od naszych Klientów, że udaje im się zatrudniać za mniejsze stawki niż jeszcze kilka miesięcy temu, więc uważam, że nie należy wykluczać tego scenariusza - komentuje Michał Gąszczyk, CEO inhire.io.
 

Raport IT MARKET SNAPSHOT 2022  można bezpłatnie pobrać klikając w link: 

https://inhire.io/pl/insights/it-market-snapshot-2022/

 

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe