informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Branżowy Barometr EFL na II kwartał 2022 Subindeks Barometru EFL dla produkcji wyniósł 48 pkt. Tak słabych nastrojów nie było od wybuchu pandemii

Branżowy Barometr EFL na II kwartał 2022 Subindeks Barometru EFL dla produkcji wyniósł 48 pkt. Tak słabych nastrojów nie było od wybuchu pandemii

Finanse / 2022.06.21

Subindeks Barometru EFL dla branży produkcyjnej na II kwartał br. wyniósł 47,7 pkt. i był niższy o 2,2 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału. To najniższy wynik od 2 lat – w maju 2020 roku wyniósł 45,9 pkt. Żaden przedsiębiorca nie prognozuje wzrostu inwestycji, a co piąty ich spadek. Co więcej, nikt z branży nie spodziewa się poprawy kondycji w najbliższych miesiącach. Na tak pesymistyczne opinie mocno wpłynęła wojna na terytorium Ukrainy – 58% firm produkcyjnych wskazało na jej negatywne skutki dla ich biznesu

- Spoglądając wstecz i analizując dane naszych kwartalnych pomiarów z 2021 roku, produkcja w Polsce radziła sobie nieźle. Na cztery odczyty, aż trzy były powyżej progu ograniczonego rozwoju, który wynosi 50 pkt. Od początku tego roku mamy już do czynienia z tendencją spadkową. W pierwszym pomiarze subindeks dla branży produkcyjnej wyniósł 49,9 pkt., czyli niewiele zabrakło do optymistycznej granicy. Teraz mamy o ponad 2 punkty mniej. Również pozostałe wskaźniki jak na przykład ocena kondycji w kolejnych miesiącach, wpływ pandemii i wojny w Ukrainie na branżę wskazują, że „producenci” patrzą w przyszłość z dużymi obawami. Te opinie są zbieżne z ostatnimi danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Choć w kwietniu br. produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych była wyższa o 13% w porównaniu z kwietniem ub. roku, to wtedy odnotowano wzrost o ponad 44% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast w porównaniu z marcem tego roku spadła o ponad 11% – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Wracamy do początku kryzysu?

Subindeks Barometru EFL na II kwartał br. dla branży produkcyjnej wyniósł 47,7 pkt., o 2,2 pkt. mniej niż w pierwszym kwartale tego roku. Jest to najniższa wartość wskaźnika od początku pandemii COVID-19 w Polsce. W maju 2020 roku wartość subindeksu wyniosła 45,9 pkt. W porównaniu z pozostałymi pięcioma branżami – przemysł odnotował trzecią najniższą wartość, po HoReCa (47 pkt.) i budownictwie (47,5 pkt.).

EFL w badaniu Barometr po raz kolejny zapytał przedstawicieli polskiego przemysłu, czy w obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian. Optymistów brak – żaden przedsiębiorca nie wskazał na poprawę sytuacji. Ponad połowa odpowiedziała, że pozostanie bez zmian (53%), a co czwarty jest zdania, że się pogorszy (26%).

Wojna trudniejsza niż pandemia

Produkcja bardziej odczuwa dziś wpływ wojny toczącej się na terenie Ukrainy niż skutki pandemii. 58% firm uważa, że to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ma niekorzystny wpływ na ich działalność (z czego 13% - bardzo niekorzystny i 45% - raczej niekorzystny). Warto podkreślić, że odsetek respondentów oceniających, że wojna ma raczej negatywny wpływ na ich działalność jest najwyższy wśród wszystkich 6 badanych branż (ex aequo z HoReCa). W przypadku COVID-19 – na jej negatywny wpływ wskazuje 44% zapytanych (z czego 11% - zdecydowanie niekorzystny, a 33% - raczej niekorzystny).

Inwestycje nie ruszą, a płynność coraz niższa

W II kwartale br. zdecydowana większość firm produkcyjnych (80%) planuje podobny poziom inwestycji co w poprzednich miesiącach, a 20% spodziewa je zmniejszyć. Nikt nie myśli o nowych większych nakładach inwestycyjnych.

Nieco lepiej niż w inwestycjach przedstawiciele branży prognozują sprzedaż. 22% liczy na jej wzrost, 44% spodziewa się podobnego poziomu zamówień co w poprzednim kwartale, a 32% obawia się ich spadku.

Niestety płynność finansowa firm produkcyjnych nie wygląda najlepiej. Co trzecia obawia się jej pogorszenia w II kwartale br. (31%). Tylko 10% liczy na jej poprawę.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na II kwartał 2022 roku wyniosła 48,7 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,2 pkt. niższy niż w I kwartale 2022 roku.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 18 marca do 14 kwietnia 2022 roku.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe