informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Branżowy Barometr EFL na IV kwartał 2023 Zapowiada się bardzo słaby koniec roku w hotelach i restauracjach. Co trzeci przedsiębiorca liczy na mniej gości i zamówień

Branżowy Barometr EFL na IV kwartał 2023 Zapowiada się bardzo słaby koniec roku w hotelach i restauracjach. Co trzeci przedsiębiorca liczy na mniej gości i zamówień

Finanse / 2023.12.13

Po pozytywnym odbiciu nastrojów w HoReCa z III kwartału br. nie ma już ani śladu. Subindeks Barometru EFL na IV kwartał br. był najniższy wśród badanych sektorów i wyniósł tylko 45,3 pkt. To spadek o 4,9 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału i najniższy wynik od ponad 2 lat (w II kwartale 2021 roku wyniósł 37,2 pkt.). Na odczyt największy wpływ miały prognozy dotyczące sprzedaży. W tym roku tylko 5% hotelarzy i restauratorów liczy na więcej gości i zamówień, a aż 34% spodziewa się mniejszych obrotów. Eksperci EFL podkreślają, że HoReCa cały czas ma problemy z płynnością finansową i potrzebuje dodatkowego finansowania na bieżącą działalność.

Barometr EFL dla HoReCa na IV kwartał 2023:

·        Subindeks: 45,3 pkt. (-4,9 pkt. kw./kw.), najniższy wskaźnik wśród 6 badanych sektorów

·        Inwestycje: 75 proc. przedsiębiorców prognozuje podobny poziom inwestycji co kwartał wcześniej

·        Sprzedaż: 5 proc. przedsiębiorców prognozuje wzrost sprzedaży; najmniej wśród 6 badanych sektorów

·        Płynność finansowa: 8 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej

·        Finansowanie zewnętrzne: 39 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kwartał temu mieliśmy do czynienia z najwyższym odczytem dla HoReCa od 2 lat, a w obecnym sytuacja jest zupełnie odwrotna. Przedstawiciele tego sektora są w najsłabszych nastrojach od kilkudziesięciu miesięcy. I choć cyklicznie od kilku lat wskaźnik dla HoReCa spada pomiędzy III a IV kwartałem, to jednak w tym roku osiągnął bardzo słaby wynik. Z pewnością cały czas jest to związane z trudną sytuacją społeczno-gospodarczą – wysoka inflacja, stopy procentowe, wstrzymywanie się Polaków z większymi wydatkami. Poza tym, dług popandemiczny HoReCa jest naprawdę wysoki i sektor będzie go odczuwać jeszcze przez długi czas. Liczymy jednak, że pierwszy przyszłoroczny pomiar będzie zdecydowanie lepszy. Zbliżający się czas ferii zimowych z pewnością optymistycznie wpłynie na prognozy restauratorów i hotelarzy – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Spadek formy

Branżowy wskaźnik Barometru EFL dla HoReCa na IV kwartał br. wyniósł 45,3 pkt., -4,9 pkt. kwartał do kwartału. To najniższy wynik od II kwartału 2021 roku (37,2 pkt.) i najniższy wśród 6 badanych sektorów. Kwartał wcześniej było odwrotnie – HoReCa odnotowała najwyższy odczyt wśród 6 sektorów.

Na niższą w porównaniu do poprzedniego pomiaru wartość subindeksu Barometru EFL dla HoReCa na IV kwartał br. największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży. Tylko 5% hoteli, restauracji i firm cateringowych prognozuje wzrost zamówień w swoich lokalach w ostatnich miesiącach tego roku, a aż 34% obawia się mniejszych obrotów. Wciąż największa grupa restauratorów, hotelarzy i firm cateringowych nie spodziewa się większych zmian w porównaniu do ostatnich miesięcy ubiegłego roku (57%). Kwartał wcześniej przedsiębiorcy byli zdecydowanie bardziej optymistyczni w swoich prognozach. 25% liczyło na większe zamówienia, a 5% na ich zmniejszenie.

Prognozy sprzedażowe nie pozostają bez wpływu na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się tylko 8% przedsiębiorców, a pogorszenia 34%. Dla porównania, w III kwartale br. pogorszenia kondycji finansowej spodziewało się tylko 5% firm.

W inwestycjach bez większych zmian – od wielu kwartałów przedsiębiorców planujących ich zwiększenie jest jak na lekarstwo. Tylko 1% przedsiębiorców reprezentujących sektor HoReCa planuje większe inwestycje. 23% planuje je zmniejszyć w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Należy także zwrócić uwagę na wysoki odsetek przedsiębiorców prognozujących większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Aż 39% potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego, które z pewnością będzie nadal potrzebne na dokapitalizowanie bieżącej działalności, a nie (jak to bywało najczęściej przed pandemią) na planowane inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa.

Groźna inflacja

HoReCa to sektor, który najbardziej odczuwa wysoką inflację w Polsce. Aż 63% przedsiębiorców obawia się, że w kontekście wysokiej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. Jest to o 4 p.p. wyższy wynik niż trzy miesiące wcześniej. Dla przykładu w budownictwie 38% firm obawia się negatywnego wpływu inflacji na prowadzony biznes, a w transporcie „tylko” 29%.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, mniej niż inflacji przedstawiciele HoReCa obawiają się wojny. Na negatywny wpływ konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą na ich działalność wskazuje 12% zapytanych. 87% przedsiębiorstw uważa, że sytuacja w najbliższych miesiącach pozostanie bez zmian.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na IV kwartał 2023 roku wyniosła 50,4 pkt. Osiągnięty poziom jest o 2,3 pkt. wyższy niż w III kwartale 2023 roku.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe