informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Deklaracja zerowej emisji netto CO2 GeoPost/DPDgroup zatwierdzona przez inicjatywę Science Based Targets

Deklaracja zerowej emisji netto CO2 GeoPost/DPDgroup zatwierdzona przez inicjatywę Science Based Targets

CSR / 2023.02.21

GeoPost/DPDgroup to pierwsza globalna firma kurierska, której krótko- i długoterminowe cele redukcji emisji CO2 zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Przyjęcie deklaracji potwierdza dążenia GeoPost do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r.   

Zgodnie z przyjętymi założeniami GeoPost/DPDgroup podejmie zdecydowane działania w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r. i zobowiązuje się do zmniejszenia zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43% do 2030 r. i 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomem bazowym z roku 2020. Tym samym GeoPost osiągnie o 10 lat wcześniej cele wyznaczone przez Porozumienie Paryskie.

- Zatwierdzenie planu osiągnięcia zerowej emisji netto GeoPost/ DPDgroup jest wyrazem uznania dla wysiłków, które podejmujemy na drodze do zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy dumni z tego, że budujemy firmę kurierską o zerowej emisji netto, troszcząc się o dobro naszej planety, społeczności i klientów – komentuje Yves Delmas, CEO GeoPost/DPDgroup.  

Ścieżka przyspieszonej dekarbonizacji GeoPost/DPDgroup 

Aby osiągnąć cel zerowej emisji netto do 2040 roku, firma skoncentruje się na: 

  • elektryfikacji floty doręczeń pierwszej i ostatniej mili dzięki zwiększeniu udziału alternatywnych rozwiązań transportowych (e-flota, rowery cargo i doręczenia piesze do 85% w 2030 roku i 100% w 2035 roku),
  • dywersyfikacji floty LNH pod kątem alternatywnych technologii napędowych (ciężarówki napędzane biogazem, biopaliwem, elektryczne i wodorowe), a także przesunięciu większej liczby przesyłek do transportu kolejowego,
  • przejściu na energię odnawialną w zasilaniu oddziałów i biur oraz większej wydajności energetycznej obiektów (70% wykorzystywanej energii ma w 2030 r. pochodzić ze źródeł odnawialnych; 100% w 2035 roku), 
  • elektryfikacji floty pojazdów firmowych.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe