informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Freedom Holding Corp. ogłasza wzrost rocznych przychodów o 15%
FRHC_IP

Freedom Holding Corp. ogłasza wzrost rocznych przychodów o 15%

Wyniki finansowe / 2023.08.10

Freedom Holding Corp., założyciel Freedom Finance Europe, ogłosił wyniki finansowe za rok fiskalny 2023, zakończony 31 marca. W ciągu tego okresu, spółka odnotowała wzrost rocznych przychodów o 15%, osiągając kwotę 795,7 milionów dolarów.

Tak dobre wyniki Freedom Holding Corp. są pokłosiem dynamicznego rozwoju firmy na nowe obszary, m.in. ekspansji portfela kredytowego oraz zwiększenia udziału obligacji w portfolio handlowym firmy, intensyfikacji aktywności zakupowej i sprzedaży walut obcych oraz poszerzenia oferty o nowe usługi ubezpieczeniowe. Jak można przeczytać w sprawozdaniu finansowym firmy, na koniec mijającego roku obrotowego, koszty spółki holdingowej wzrosły o 233,7 milionów dolarów, czyli o 72%. Wynikało to w dużej mierze ze wzrostu kosztów finansowania krótkoterminowego poprzez transakcje typu REPO w związku z rosnącym portfelem inwestycyjnym, wzmożonymi kosztami administracyjnymi wynikającymi z pomocy humanitarnej dla fundacji charytatywnej w Ukrainie oraz wzrostem wynagrodzenia i premiami dla pracowników Freedom Holding Corp.  

“W czasach zawirowań gospodarczych nadal pewnie idziemy naprzód i wykazujemy stabilne wyniki finansowe z naszej działalności. Rok fiskalny 2023 był rokiem pełnym wyzwań, w którym, chociażby całkowicie zaprzestaliśmy działalności w Federacji Rosyjskiej, jednocześnie przyniósł również ważne zmiany, dzięki którym staliśmy się silniejsi i jeszcze bardziej innowacyjni" - mówi Timur Turlov, CEO Freedom Holding Corp., podkreślając ważne osiągnięcia firmy w zakończonym roku obrotowym.

"Po wybraniu ambitnego celu, jakim jest zbudowanie cyfrowego ekosystemu z nową marką, spółka holdingowa intensywnie pracuje, budując aktywa w różnych kierunkach. Rozpoczęcie przejęcia amerykańskiego banku inwestycyjnego Maxim Group LLC wraz z jego spółką zależną Maxim Financial Advisors LLC było jednym z istotnych wydarzeń, które dało nam dodatkowy impuls do gwałtownego wzrostu. Przed nami nowe perspektywy i wyzwania, ale dzięki zaufaniu naszych akcjonariuszy i odpowiedzialnemu podejściu do biznesu jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju i pozostania w czołówce międzynarodowego rynku finansowego" - dodał szef holdingu.

Warto zaznaczyć, że Freedom Holding Corp. odnotował zysk netto w wysokości 205,6 milionów dolarów w roku fiskalnym 2023, w porównaniu z 220,9 milionów dolarów rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 3,50 dolarów, a aktywa holdingu wzrosły o 58%, z 3,230 mld dolarów do 5,085 mld dolarów.

Jak podaje firma, na dzień 31 marca 2023 liczba rachunków brokerskich klientów spółki holdingowej wynosiła około 370 000, co stanowi wzrost o 120 000 (48%), w porównaniu z rokiem poprzednim.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe