informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Fundusz TFI Capital Partners inwestuje w akcje Gekoplastu

Fundusz TFI Capital Partners inwestuje w akcje Gekoplastu

Giełda / 2015.10.01

Zarządzany przez TFI Capital Partners CP FIZ, generujący dla inwestorów jedne z najlepszych stóp zwrotu kapitału, kupił podczas sesji giełdowych 70 tys. akcji Gekoplast SA, największego środkowoeuropejskiego producenta polipropylenowych płyt komórkowych. Nabyte po średniej cenie 8,86 zł za sztukę akcje stanowią 1,2% w kapitale zakładowym spółki. - Cieszymy się że subfundusze Private Equity i Absolute Return, skupione w CP FIZ, zwiększyły swoje zaangażowanie w spółce. To pozytywna informacja dla pozostałych akcjonariuszy i zarządu, potwierdzająca przekonanie i wiarę w potencjał Gekoplastu oraz perspektywy rozwoju spółki i wzrostu jej wartości – komentuje Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.

Spółka wykorzystuje obecnie pełne moce produkcyjne w zakresie płyt komórkowych i wyrobów z tych płyt. Od stycznia 2016 r. o około 20% zwiększy je nowa linia wytwórcza. Pomimo dynamicznego rozwoju, Gekoplast – dzieląc się w 2015 roku pierwszy raz zyskiem z akcjonariuszami – stał się spółką dywidendową (stopa dywidendy przy obecnym kursie wyniosła blisko 4%).

- Widzimy duży potencjał biznesowy w spółce Gekoplast, której wynik EBITDA i zysk netto rosną w tempie dwucyfrowym rok do roku. Gdy kurs akcji – pomimo systematycznego wzrostu wartości fundamentalnej spółki – zbliżył się, a nawet spadł poniżej ceny z oferty publicznej z grudnia 2014 r., uznaliśmy to za okazję rynkową do nabywania walorów – mówi Joanna Kwiatkowska, zarządzająca aktywami w CP FIZ.

- CP FIZ, otwarty na zewnętrznych inwestorów, nie wziął udziału w IPO Gekoplastu, ponieważ sprzedającym akcje był CP I FIZ, grupujący wcześniejsze inwestycje własne Grupy Capital Partners. Posiada on 76,5% akcji Gekoplastu. Zasadą Grupy Capital Partners jest transparentność transakcji, dlatego nie przeprowadza transakcji między swoimi funduszami – wyjaśnia Joanna Kwiatkowska.

Gekoplast zamierza w najbliższych miesiącach przenieść notowania akcji na Rynek Główny GPW w Warszawie. Spółka i jej akcjonariusze rozważają pozyskanie finansowania poprzez podniesienie kapitału zakładowego, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na etapie składania prospektu emisyjnego do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

źródło: ib.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe