informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Fundusze Simpact i AgriTech Hub  inwestują w ThermoEye – system wczesnego wykrywania chorób u zwierząt

Fundusze Simpact i AgriTech Hub inwestują w ThermoEye – system wczesnego wykrywania chorób u zwierząt

Med-Tech / 2018.06.07

Fundusze Simpact – oparty na idei impact investing, oraz AgriTech Hub – skierowany do branży rolno- spożywczej, zainwestowały w projekt ThermoEye. Wartość całej inwestycji wynosi 1,5 mln PLN. Kapitał zostanie wykorzystany na dalszy rozwój technologii i wprowadzenie produktu na rynek.

Zdecydowana większość chorób zwierząt charakteryzuje się podniesioną temperaturą ciała w jej wczesnym stadium. Możliwość wykrycia takich objawów u poszczególnych zwierząt jest więc niezwykle istotna z punktu widzenia leczenia, zdrowia i profilaktyki dla całego stada. System ThermoEye prowadzi stały monitoring temperatury ciała zwierząt i pozwala natychmiastowo wykryć jej wzrost u konkretnego osobnika. Oznaczone  przez system zwierzęta można w łatwy sposób rozpoznać, a wczesna identyfikacja umożliwia ich izolację i leczenie oraz eliminację rozprzestrzeniania się chorób. Dzięki temu nie ma konieczności podawania leków całemu stadu. Takie rozwiązanie sprawia, że hodowca może nie tylko zredukować umieralność trzody i zwiększyć efektywność chowu, ale również w znaczący sposób ograniczyć stosowanie leków farmaceutycznych i tym samym poprawić jakość mięsa.

Rozwiązania termowizyjne stosowane dotychczas w hodowli są drogie, wymagają operatora, a dodatkowo koncentrują się na badaniu pojedynczych sztuk, a nie na kompleksowym monitoringu całego stada. Innowacyjny system ThermoEye składa się z czujników termowizyjnych i algorytmów rozpoznawczych opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki temu, całodobowy monitoring jest procesem w pełni zautomatyzowanym, nie wymagającym pracy operatora, co przekłada się na jego stosunkowo niską cenę i wysoką skuteczność.

ThermoEye spełnia wszystkie kryteria określone w strategii inwestycyjnej funduszy. Łączy w sobie: innowacyjną technologię, dobrze uzasadniony ekonomicznie model biznesowy, cechujący się wysoką skalowalnością oraz pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy. Rozwiązanie opracowane przez spółkę Smart Soft Solutions umożliwia wczesne wykrycie chorób trzody chlewnej w oparciu o rozwiązania termograficzne. Dzięki niemu ograniczona zostanie ilość leków i szczepionek podawanych zwierzętom. Przyczyni się do zmniejszenia ilości chemicznych substancji w spożywanym przez ludzi mięsie.

Bezobsługowe, zautomatyzowane systemy telemonitoringu stad zwierząt to odpowiedź na zgłaszane przez hodowców wyzwania, w tym niewystarczającą liczbę wykwalifikowanych pracowników w sektorze rolnym. System monitoruje kondycję zwierząt i wyłapuje symptomy choroby na jej wczesnym etapie. Użytkownikami systemu mogą być hodowcy indywidualni, weterynarze, którzy zyskają możliwość prowadzenia zdalnego monitoringu większej liczby zwierząt oraz grupy producenckie. Proponowane narzędzie stanowić może duże ułatwienie dla hodowców dostarczając cennych informacji, jednocześnie zwiększając efektywność hodowli – mówi Bartosz Podhorodecki, Menadżer Inwestycyjny AgriTech Hub.

Ograniczenie środków farmakologicznych i innych środków chemicznych w rolnictwie to ogromne wyzwanie. Coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na skład jedzenia, ale też na jego pochodzenie. Rozwiązanie ThermoEye, skierowane do hodowców trzody chlewnej, to duży krok w kierunku zdrowej żywności, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności ekonomicznej hodowli – komentuje Krzysztof Grochowski, CEO funduszu Simpact.

Redukcja antybiotykoterapii to poważny problem nie tylko dla hodowcy, dla którego oznacza to wyższe koszty leczenia, ale głównie dla nas konsumentów – wyjaśnia Paweł Kielanowski, osoba odpowiedzialna za rozwój technologiczny rozwiązania – Należy bowiem pamiętać, że wszystkie leki skonsumowane przez zwierzęta hodowlane trafiają do naszych organizmów wraz z mięsem, które spożywamy. Jest to nie tylko niezdrowe, ale także potęguje zjawisko antybiotykoodporności. Wykorzystując wsparcie funduszy inwestycyjnych będziemy mogli dokończyć końcowe prace R&D oraz na samym starcie sprzedaży naszego systemu myśleć o większej skali komercjalizacji.

Koinwestycja obejmuje kwotę 1,5 miliona złotych. Wkład AgriTech Hub wynosi 764 tysiące, a Simpact 734 tysiące. 80% środków pochodzi z programu Bridge Alfa nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z kolei 20% to prywatne środki inwestorów.

ThermoEye to rozwiązanie dla rynku wartego ponad 180 mld EUR rocznie (rynek mięsa wieprzowego oraz produktów spożywczych będących pochodną mięsa wieprzowego, jednocześnie mięso wieprzowe stanowi ok. 35 % całości spożywanego mięsa na świecie). Dodatkowo rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości mięso z ograniczoną zawartością farmaceutyków a także kwestie antybiotykoodporności sprawiają, że projekt ma ogromne szanse na sukces na skalę międzynarodową.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe