informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Gdzie szukać finansowania dla projektów B+R?
Innology

Gdzie szukać finansowania dla projektów B+R?

Finanse / 2024.02.20

Programy w ramach Funduszy Europejskich dla Regionów stanowią niezwykle cenne uzupełnienie instrumentów dotacyjnych z których mogą skorzystać przedsiębiorcy realizując inwestycje w badania i rozwój, m.in. w technologie cyfrowe, żywność wysokiej jakości, technologie medyczne czy zieloną gospodarkę. Warto sięgnąć po dostępne środki, zwłaszcza że wszystkie 16 województw otrzyma w sumie rekordową kwotę ponad 155 mld zł, co stanowi 44% wszystkich funduszy europejskich przyznanych Polsce.

Innowacje oraz badania i rozwój (B+R) to obszary o zróżnicowanym zakresie i potencjale. Zależy to m.in. od stopnia innowacyjności, z którym mamy do czynienia, tj. innowacją radykalną czy stopniową. Pierwsza kategoria określa innowacje, które na nowo definiują rynki, powodują całkowite zastępowanie wcześniej stosowanych rozwiązań czy technologii. Te drugie powodują ulepszenia w istniejących już produktach czy procesach.

Innowacyjność można też rozpatrywać z punktu widzenia zasięgu oddziaływania. Wyróżniamy tutaj innowacje w skali przedsiębiorstwa, kraju lub o zasięgu globalnym. Dlatego oferta Funduszy Europejskich jest skonstruowana w taki sposób, by skutecznie zaspokajać zróżnicowane potrzeby przedsiębiorców.

W perspektywie unijnej na lata 2021-2027, struktura programów obejmuje zarówno inicjatywy krajowe, jak i regionalne. Programy krajowe, takie jak FENG, charakteryzują się wysoką konkurencyjnością i wymogami w odniesieniu do innowacyjności, co może być zniechęcające dla wielu przedsiębiorstw. Programy regionalne, chociaż często oferują nieco mniej korzystne warunki, są bardzo dobrą alternatywą dla trudnych do zdobycia środków z FENG. Stanowią szansę dla tych, którzy nie spełniają kryteriów programów krajowych ze względu na mniej innowacyjne projekty.

Wsparcie dla innowacji w regionach

Fundusze Europejskie dla Regionów to instrument finansowy Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie rozwoju regionalnego, gospodarczego i społecznego w poszczególnych regionach członkowskich. Fundusze są częścią szerszej polityki spójności, mającej na celu zniwelowanie różnic ekonomicznych między regionami UE.

Środki finansowe przeznaczone na programy regionalne na lata 2021-2027 zostały rozdzielone zgodnie z algorytmem opartym na kryteriach takich jak liczba ludności i Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca. O wsparcie z tego typu programów mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność na terenie danego województwa. Każdy z nich ma nieco inną specyfikę - przede wszystkim każde województwo ma swoją Regionalną Strategię Innowacji i wynikające z niej Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS). RIS określa branże, w których dane województwo chce się specjalizować i na których rozwój stawia, dlatego też i aplikowanie o dofinansowanie w regionach na projekty B+R może dotyczyć tylko branż z RIS. Oto na jakie wsparcie i w jakim zakresie mogą liczyć firmy w trwających obecnie konkursach regionalnych.

Od 26 stycznia do 6 marca trwa nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza dla projektów modułowych. To program skierowany do przedsiębiorstw, które chcą inwestować w zaawansowane technologie i ich rozwój. W ramach programu na wsparcie innowacyjnych projektów przewidziano budżet w wysokości 66,3 mln zł. Projekty będą wybierane w sposób konkurencyjny. Muszą obejmować pełen cykl procesu innowacyjnego lub wybrane jego elementy, zakończone skutecznym wdrożeniem (badania B+R są obligatoryjne). Składniki projektu modułowego obejmują: doradztwo, prace B+R w przedsiębiorstwach (w tym we współpracy z sektorem nauki), infrastrukturę B+R, prace przedwdrożeniowe, etap wdrożenia, rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników. Duże przedsiębiorstwa są uprawnione do uzyskania dofinansowania pod warunkiem współpracy z firmami z sektora MŚP. Według RIS dla Mazowsza, wspierane będą projekty z branż: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia.

Od 25 stycznia do 18 kwietnia trwa także nabór wniosków z zakresu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska. Program oferuje przedsiębiorcom wsparcie finansowe na opracowywanie i rozwijanie innowacji w takich obszarach jak: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), medycyna, energetyka, przemysły wschodzące i zielona gospodarka. W puli znajduje się aż 376 mln zł, przy czym minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 2 mln zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi aż 33 mln euro. Taki budżet konkursu świadczy o tym, że woj. śląskie poważnie myśli o rozwoju regionu poprzez inwestycje w badania i rozwój. To istotny bodziec dla przedsiębiorstw, zachęcający do zwiększenia swoich przewag konkurencyjnych poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji, które przyczynią się również do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności całego regionu - podkreśla Szymon Łokaj, ekspert z Innology.

Kolejne regiony za chwilę również uruchomią konkursy dla przedsiębiorstw na realizację projektów B+R. 15 lutego rozpocznie się nabór wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach działania “Innowacyjne przedsiębiorstwa”. Konkurs potrwa do 19 marca, a w puli znajduje się blisko 156 mln zł. Od 12 lutego do 6 marca przeprowadzenie konkursu planuje również region łódzki, budżet konkursu wyniesie 49,5 mln zł. W połowie roku wnioski o dofinansowanie będą mogły składać firmy z kolejnych regionów tj. lubelskiego i małopolskiego.

Czas na innowacyjność

Perspektywa unijna na lata 2021-2027 wkracza w fazę, w której oferta programów dotacyjnych dla przedsiębiorstw jest coraz atrakcyjniejsza, m.in za sprawą wdrażania Funduszy Europejskich dla Regionów przez kolejne województwa. Część naborów na projekty B+R w regionach już zostało przeprowadzonych, część właśnie ruszyło, niektóre dopiero zostaną otwarte. Warto śledzić programy dotacyjne w naszych regionach i sięgnąć po środki, które pozwolą jeszcze efektywniej się rozwijać.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe