informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
GPW prowadzi negocjacje zakupu udziałów w Aquis Exchange Ltd.

GPW prowadzi negocjacje zakupu udziałów w Aquis Exchange Ltd.

Giełda / 2013.08.06

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi negocjacje dotyczące zakupu do 30% akcji w firmie Aquis Exchange Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. - Polski rynek kapitałowy ma wciąż ogromny potencjał do rozwoju i znajduje się w centrum zainteresowania GPW, ale w stale zmieniającym się otoczeniu na rynkach kapitałowych, konieczna jest dywersyfikacja biznesu, również na poziomie międzynarodowym. Niedawne poszerzenie działalności warszawskiej giełdy o rynki towarowe i prowadzone obecnie negocjacje zakupu udziałów w Aquis Exchange są wyrazem głęboko przemyślanej, długoterminowej strategii GPW. – powiedział Adam Maciejewski, Prezes GPW.

Aquis Exchange Limited jest spółką z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zamierza, po otrzymaniu zgody brytyjskiego regulatora, organizować pan-europejski rynek obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu (Multilateral Trading Facility, MTF). Celem spółki jest przemodelowanie wizerunku europejskiego rynku obrotu akcjami m.in. poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod pobierania opłat transakcyjnych i innowacyjnych rodzajów zleceń.

źródło: gpw/informacjebranżowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe