informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupa INPRO zwiększyła przychody w I kwartale 2022 r.
Inpro - OPTIMA

Grupa INPRO zwiększyła przychody w I kwartale 2022 r.

Finanse / 2022.05.27

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku. W tym okresie uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 58,1 mln zł (+15% r./r.) oraz wypracowała 8,5 mln zł zysku netto (+9% r./r.). Grupa utrzymała jednocześnie rentowność netto na poziomie 15%. W całym 2022 roku planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie 932 gotowych lokali oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie 1375 mieszkań.

W I kwartale 2022 roku Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 58,1 mln zł, czyli o 15% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym okresie uzyskano pozwolenie na użytkowanie 3 budynków (osiedle Traffic budynek D oraz osiedle Havlove budynek 2 i 7), wybudowanych przez spółkę zależną Domesta. Reszta wydań dotyczyła lokali w inwestycjach zakończonych w latach poprzednich.

Grupa INPRO w pierwszych trzech miesiącach br. wypracowała 8,5 mln zł zysku netto (wzrost o 9% r./r.). Rentowność sprzedaży wyniosła 37%, a rentowność netto 15% i były to wartości analogiczne do uzyskanych w tym samym okresie poprzedniego roku.

W I kwartale br. Grupa przekazała łącznie 98 lokali (w tym INPRO SA wydała 38 lokali) i było to o 2% mniej niż w I kwartale 2021 roku, kiedy to Grupa wydała 100 mieszkań. Przychód wygenerowany przez ten segment Grupy był jednak o 11% wyższy niż w ubiegłym roku ze względu na wyższe ceny sprzedaży mieszkań. Wzrosła także znacząco (o 74%) przychodowość segmentu produkcji prefabrykatów.

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 81 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 63% mniej niż w tym samym okresie 2021 roku.

- Obie nasze spółki deweloperskie zanotowały w I kwartale br. zmniejszony popyt na mieszkania. Był to efekt wydarzeń w Ukrainie i wzrostu stóp procentowych. Na szczęście kwiecień przyniósł już zwiększony popyt i pewną stabilizację sprzedaży. Bardzo nas cieszy znaczący wzrost przychodów segmentu produkcji prefabrykatów, który wyniósł aż 74% w porównaniu do analogicznego kwartału w roku ubiegłym (co wynika ze zwiększonego eksportu) - powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Zdecydowana większość obrotów Spółek INPRO i Domesta przypadać będzie na drugą połowę 2022 roku. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2022 r. planowane jest jeszcze zakończenie 8 inwestycji obejmujących łącznie 932 lokale.

W całym 2022 roku Grupa INPRO SA zamierza uruchomić łącznie 11 inwestycji, co oznaczałoby   wprowadzenie do oferty 1.375 nowych mieszkań i domów. Nastąpi to pod warunkiem, że nie nasili się negatywny wpływ sytuacji polityczno–gospodarczej na możliwość prowadzenia działalności przez spółki w Grupie.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe