informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupa Play po I kwartale 2023 roku: mocne wyniki biznesowe i finansowe z rekordowymi wzrostami przychodów i wskaźnika EBITDAaL oraz uruchomienie największej sieci stacjonarnej w Polsce w otwartym modelu dostępu

Grupa Play po I kwartale 2023 roku: mocne wyniki biznesowe i finansowe z rekordowymi wzrostami przychodów i wskaźnika EBITDAaL oraz uruchomienie największej sieci stacjonarnej w Polsce w otwartym modelu dostępu

Wyniki finansowe / 2023.05.17

Grupa Play, wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce, podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku mocnymi wynikami biznesowymi i finansowymi. Całkowite przychody wzrosły o 34% r/r do kwoty 2,4 mld PLN a wskaźnik EBITDAaL przekroczył 1 mld PLN wzrastając prawie o 24% r/r. Grupa Play we współpracy z firmą InfraVia Capital Partners uruchomiła największą sieć stacjonarną w otwartym modelu dostępu - Polski Światłowód Otwarty, aby przyspieszyć i zintensyfikować rozwój stacjonarnej sieci szerokopasmowej w Polsce. Jednocześnie Play kontynuuje dalszy dynamiczny rozwój mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej zwiększając dostępność usług cyfrowych dla klientów, tym samym zapewniając wolność wyboru.

Najważniejsze dane za I kwartał 2023 roku:

Mocne wyniki biznesowe i finansowe: 

 • Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o ponad 6,5% r/r przekraczając liczbę 17,1 mln  
 • Liczba aktywnych klientów mobilnych wyniosła 12,8 mln i wzrosła o 3% r/r
 • Pozycja lidera MNP z 18,4 tys. numerami przeniesionymi do Play, wyprzedzając konkurencję
 • Liczba abonentów usług stacjonarnych oraz usług dla domu wyniosła ponad 2 mln i wzrosła o 9,1% r/r
 • Całkowite przychody wzrosły o 34% r/r osiągając w I kwartale 2023 r. 2,4 mld PLN 
 • Przychody z usług mobilnych wzrosły o 6,7% r/r osiągając 1,1 mld PLN w I kwartale 2023 r.
 • Wskaźnik EBITDAaL przekroczył 1 mld PLN, co oznacza wzrost o prawie 24% r/r 

Dalsze inwestycje w rozbudowę sieci komórkowej i stacjonarnej w celu zapewnienia klientom wolności wyboru i dostępu do najwyższej jakości usług dla klientów w całej Polsce:

 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury mobilnej z liczbą 10 742 stacji na koniec I kwartału 2023 r., uruchomienie 171 stacji w ciągu I kwartału 2023 r.
 • Budowa największej w Polsce stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu z firmą InfraVia Capital Partners, która na podstawie umowy z dnia 31 marca 2023 nabyła 50% udziałów spółki zależnej Play, Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o., który w ramach współpracy rozszerzy zasięg usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 milionów gospodarstw w perspektywie średnioterminowej
 • Zwiększenie udziałów w SferaNet, operatorze sieci światłowodowych na Podbeskidziu, do 86,5% akcji, co przyczyni się to do poszerzania zasięgu usług światłowodowego internetu i telewizji cyfrowej

Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play:

W pierwszym kwartale 2023 roku nasza determinacja, elastyczność i odporność znalazły odzwierciedlenie w niezwykle mocnych wynikach finansowych i dalszym rozwoju Grupy Play. Decyzja o udostępnieniu naszej infrastruktury stacjonarnej w otwartym modelu, we współpracy z InfraVia, za pośrednictwem spółki zależnej  Polski Światłowód Otwarty jest przełomową inicjatywą mającą na celu przyspieszenie cyfryzacji Polski i zapewnienie wszystkim klientom wolności wyboru. Jestem dumny z osiągnięć połączonych zespołów Play, UPC i 3S, które pozwalają w dalszym ciągu umacniać naszą pozycję lidera z korzyścią dla polskich konsumentów oraz zapewniać im superszybkie usługi telekomunikacyjne, niezbędne w ich codziennym życiu.”

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe