informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Grupa Transition Technologies z rekordowymi wynikami wstępnymi

Grupa Transition Technologies z rekordowymi wynikami wstępnymi

Wyniki finansowe / 2023.01.09

Grupa Transition Technologies wstępnie zanotowała w 2022 r. wzrost sprzedaży o blisko 40% do 750 mln zł, co jest rekordowym wynikiem. Mimo zawirowań w globalnej gospodarce, sektor IT nie może narzekać na koniunkturę.

Informatyczna Grupa Transition Technologies (TT) podsumowała wstępne wyniki finansowe za 2022 r. Obroty wszystkich spółek grupy były na rekordowym poziomie osiągając łącznie prawie 750 mln zł (co oznacza wzrost o blisko 40% r/r) przy osiągnięciu ponad 10% marży EBIDTA. Pomimo zawirowań w światowej gospodarce, Grupa TT rośnie i poprawia rynkową pozycję. Wszystkie spółki grupy TT zanotowały pozytywne wyniki finansowe przy dwucyfrowych wskaźnikach wzrostu.

„Jesteśmy na ścieżce rozwoju w kierunku osiągnięcia 1 mld zł obrotu dla całej grupy ” – podsumowuje prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu TT. „Nie zmieniamy strategii, która oparta jest na specjalizacji usługowej i produktowej, skupieniu na rynkach międzynarodowych i technologiach IT charakteryzujących się największym potencjałem wzrostu. Naszym celem jest także to, by już za dwa lata być grupą spółek IT, która jest w 100 proc. neutralna klimatycznie. Konsekwentnie dążymy do pełnej zeroemisyjności i ją osiągniemy”.

Grupa TT zbudowała innowacyjny model holdingu spółek informatycznych, w których poszczególne spółki skupiają się na wybranych obszarach rynkowych i budują własne wewnętrzne modele operacyjne, co pozwala na elastyczne kształtowanie marż i utrzymanie trendu wzrostowego. 

Specjalizująca się w zaawansowanych usługach outsourcingowych (model manager services) spółka Transition Technologies MS (TT MS) osiągnęła w 2022 r. ponad 180 mln zł przychodów (wzrost o 32 % r/r) skupiając się na integracji zakupionej w Danii spółki IT (obecnie działającej jako TTMS Nordic) i przygotowaniu do powrotu w tym roku do procesu związanego z rozważanym debiutem na GPW w Warszawie. „Nasz prospekt emisyjny był gotowy, a sam debiut został wstrzymany z uwagi na wojnę w Ukrainie i perturbacje na rynku światowym, ale liczymy na szybki powrót koniunktury po drugim kwartale 2023 r.” - mówi Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu TT MS. „Wciąż pracujemy nad kolejnymi akwizycjami na rynkach światowych oraz budowie nowych spółek, m.in. w Niemczech, Szwecji i Indiach. Rynek usług programistycznych wydaje się wciąż nienasycony, a największym problemem nie są zamówienia, a raczej dostępność programistów”.

Transition Technologies PSC (TT PSC) – lider wdrożeń oprogramowania dla przemysłu (m.in. IoT – Internet Rzeczy, PLM – Zarządzanie Produktem i AR – Rozszerzona Rzeczywistość), który poza Polską ma oddziały także we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Tajwanie, rośnie jeszcze szybciej niż wyniki grupy. Przychody spółki w 2022 r. wyniosły około 235 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 50% r/r. „Rok 2022 był rekordowy, mimo obserwowanego w ostatnich kwartałach pewnego spowolnienia w nowych obszarach IT oraz w sektorze przemysłowym IT w USA i Europie Zachodniej. Nie powinno to jednak wpłynąć na nasz plan osiągnięcia co najmniej 30% corocznego wzrostu” – mówi Szymon Bartkowiak, Prezes Zarządu TT PSC. Firma koncentruje się na rozwoju spółek zagranicznych, w tym także na aktywnym działaniu w Izraelu (oferując usługi IT dla działów R&D firm produkujących oprogramowanie) i planuje duże inwestycje, zwłaszcza w USA. Dodatkowo TT PSC zamierza mocniej zaistnieć na rynku rozwiązań do zarządzania energią w przemyśle dzięki aplikacji Energy Advisor, co jest odpowiedzią na potrzeby rynku. „Digitalizacja przemysłu przyspiesza i jest nieunikniona dla utrzymania konkurencyjności wiodących korporacji. Spółki IT oferujące usługi i produkty w tym obszarze mogą zatem liczyć na bardzo dynamiczny wzrost. Na rynku widoczna jest postępująca konsolidacja firm IT i dlatego tylko duże spółki, z oddziałami na świecie, będą mogły stać się kluczowymi dostawcami dla wielkiego przemysłu”.

Transition Technologies AS (TT AS) – spółka oferująca rozwiązania optymalizacji procesów technologicznych (energetyka i chemia) zwraca uwagę na powrót możliwości wdrożeń on-site wraz ze zniesieniem ograniczeń covidowych. „Po latach problemów z niektórymi dostawami u klientów końcowych, znowu intensywnie podróżujemy po całym świecie i chcemy skupić się na rozwinięciu sieci partnerskiej na wszystkich kontynentach. Cieszymy się z planowanego rozwoju energetyki jądrowej, dla której dostarczamy specjalistyczne produkty” - podsumowuje Paweł Różacki, Prezes Zarządu TT AS.

Transition Technologies - Systems (TT Systems) – wydzielona w 2022 r. spółka, specjalizująca się w dostarczaniu systemów informatycznych dla energetyki (CTRM – wspomaganie handlu hurtowego energii) osiągnęła przychody na poziomie 50 mln zł. „Pomimo czasu gwałtownych przemian na rynku energetycznym i problemów z rosnącymi cenami surowców, notujemy wysoki poziom sprzedaży i zdobywamy nowe kompetencje m.in. w zakresie połączeń teleinformatycznych nowobudowanych bloków oraz cyberbezpieczeństwa” - dodaje Urszula Jarosz, Prezes Zarządu TT Systems. Dzięki już zapewnionemu portfelowi zamówień spółki jej wzrost przychodów w 2023 r. szacowany jest na 20-30%.

Transition Technologies Software (TT SW) – spółka odpowiedzialna za outsourcing, ale wyłącznie dla projektów w obszarze administracji publicznej, wskazuje na wciąż rosnący rynek polskich zamówień publicznych. „Dzięki specjalizacji i skupieniu się na tym segmencie outsourcingu rośniemy o ok. 40% rocznie i obsługujemy zamówienia na poziomie 63 mln zł rocznie. Właśnie specjalizacja w tym specyficznym segmencie zapewnia nam wyjątkową konkurencyjność w stosunku do innych dostawców IT” -  podkreśla Roman Sałuda, Prezes Zarządu TT SW.

Grupa TT przechodzi do coraz intensywniejszej fazy akwizycji oraz dołączenia do grupy spółek zewnętrznych. Model działania Grupy TT, która w ostatnich trzech-pięciu latach charakteryzuje się średnim tempem wzrostu na poziomie 30% pokazuje, że rynek IT jest sektorem niezwykle odpornym na wszelkiego rodzaju kryzysy i zawirowania, w tym pandemie, problemy gospodarcze i kosztowe czy spowolnienia. Kolejne lata wskazują, że w dalszym ciągu będzie to sektor wysokiego wzrostu i dużej marżowości.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe