informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
ID Logistics: dynamiczny wzrost w pierwszej połowie 2023 roku

ID Logistics: dynamiczny wzrost w pierwszej połowie 2023 roku

Wyniki finansowe / 2023.09.06

ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, przedstawia wyniki finansowe za pierwszą połowę 2023 r. W tym okresie firma odnotowała wzrost przychodów o 10,3% do 1,28 mld euro a bazowej EBITDA o 17,5% do 192,4 mln euro.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „Pierwsza połowa 2023 roku była satysfakcjonująca dla ID Logistics, po raz kolejny raz Grupa pokazała swoją zdolność do kontynuowania opłacalnego wzrostu. Firma zakończyła przejęcie Spedimexu, operacja już teraz jest obiecująca pod względem synergii handlowych i pozyskania nowych klientów: tym samym Grupa stała się pierwszym dostawcą usług logistyki kontraktowej w Polsce, rynku o silnym wzroście. ID Logistics rozszerzył swoją działalność o 18. kraj, tj. Wielką Brytanię. Firma rozwinęła też współpracę z największymi firmami typu blue chip, zwłaszcza z branży e-commerce i modowej, w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, co pozwoli jej na przyspieszenie wzrostu od drugiej połowy 2023 roku".

WZROST PRZYCHODÓW O 10,3% (4,3% LIKE-FOR-LIKE)

W I półroczu ID Logistics osiągnął przychody w wysokości 1,288 mld euro, co przekłada się na wzrost o 10,3% i 4,3% w ujęciu like-for-like, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Już wówczas przychody firmy zwiększyły się o 15,3% wobec wcześniejszych 6 miesięcy.

• Na rynkach międzynarodowych ID Logistics odnotował wzrost przychodów o 17,7% do 877,3 mln euro. Wynik ten uwzględnia trzymiesięczne przychody firmy Kane Logistics, konsolidowanej od 1 kwietnia 2022 r. , oraz miesięczne przychody firmy Spedimex, przejętej i konsolidowanej od 1 czerwca 2023 r. Po skorygowaniu o zmiany w zakresie konsolidacji i uwzględnieniu ogólnie niekorzystnego wpływu kursów wymiany walut, wzrost wyniósł 8,3% w porównaniu z pierwszą połową ub.r., kiedy to przychody zwiększyły się o 21,9%.

• We Francji (rynku macierzystym Grupy) przychody wyniosły 411,3 mln euro (-2,7%), co wynika ze spadku popytu zarówno na artykuły spożywcze jak i przemysłowe.

BAZOWA EBIDTA ROŚNIE O 17,5%

W pierwszej połowie roku Grupa nadal pracowała nad poprawą rentowności operacyjnej, a bazowa EBITDA wzrosła o 17,5% do 192,4 mln euro. Marża bazowej EBITDA zwiększyła się o 90 pb. do 14,9%:

• Na rynkach międzynarodowych, bazowa EBITDA zwiększyła się o 27,5 mln euro do 130,7 mln euro.

• Bazowa marża EBITDA wzrosła o 120 pb. do 14,9%, głównie dzięki wzrostowi produktywności w ramach projektów rozpoczętych w 2021 r. i na początku 2022 r. oraz kontroli kosztów w przypadku projektów rozpoczętych pod koniec 2022 i w 2023 roku, włączając w to koszty rozpoczęcia działalności w Wielkiej Brytanii.

• We Francji, bazowa EBITDA utrzymała się na stałym poziomie 61,6 mln euro. Dobre zarządzanie kosztami zmiennymi, którego celem było dostosowanie do niższych przychodów, umożliwiło zwiększenie marży bazowej EBITDA o 50 punktów bazowych do 15%.

WZROST PODSTAWOWEGO DOCHODU OPERACYJNEGO O 13,5%

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników nadzwyczajnych wzrósł o 13,5% do 47,9 mln euro. Po uwzględnieniu amortyzacji i umorzeń związanych z zasobami wykorzystywanymi do zarządzania coraz bardziej technicznymi operacjami, zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników nadzwyczajnych wzrósł o 13,5% do 47,9 mln euro. Marża operacyjna przed pozycjami jednorazowymi wzrosła o 10 punktów bazowych do 3,7%, z uwzględnieniem spadku o 10 pb. do 3,9% we Francji i wzrostu o 20 pb. do 3,6% dla operacji międzynarodowych. Grupa zauważa, że jej działalność tradycyjnie wykazuje bardziej korzystną rentowność w drugiej połowie roku.

UDZIAŁ GRUPY W PRZYCHODACH NETTO NA POZIOMIE 16,4 MLN EURO

Udział Grupy w zysku netto wyniósł 16,4 mln euro, co stanowi niewielki spadek o 1,9 mln euro w porównaniu z I połową 2022 r. Wynik obejmuje koszty finansowania netto w wysokości 11,9 mln euro, większymi o 7,6 mln euro w porównaniu z I połową 2022 r. Wiąże się to z przejęciem Kane Logistics (finansowanie przejęcia i działalności przez 6 miesięcy w 2023 r. zamiast 3 miesięcy w 2022 r.). Pozostałe koszty finansowe (9,7 mln euro) są wynikiem dyskontowania zadłużenia z tytułu najmu zgodnie z MSSF 16, który rośnie wraz z rozwojem Grupy.

WZROST GENEROWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z OPERACJI O 33,9%

Działalność Grupy wygenerowała 147,6 mln euro w gotówce, co stanowi wzrost o 33,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem, po uwzględnieniu inwestycji operacyjnych. Inwestycje w wysokości 31,8 mln euro są większe niż w pierwszej połowie ub.r., a 80% z nich dotyczy uruchamiania nowych lokalizacji.

W pierwszej połowie roku ID Logistics sfinalizował przejęcie Spedimexu, opłacone częściowo gotówką za kwotę netto 15,6 mln euro, i dokonał płatności 6,7 mln euro na rzecz firm sprzedających Colisweb. Dla przypomnienia, przejęcie Colisweb we Francji i Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych zostały sfinalizowane na początku 2022 r. za łączną kwotę 247,7 mln euro, wliczając koszty akwizycji.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

W najbliższym czasie Grupa koncentrować się będzie na sukcesie nowych projektów, zawartych z firmami typu blue chip, i dostosowywaniu kosztów do wolumenów klientów.

W ciągu ostatnich dwóch lat ID Logistics istotnie zdywersyfikował swoją działalność zarówno pod względem zasięgu geograficznego, jak i sektora klientów, co zapewniło firmie bardziej globalne podejście do rynku.  Ponadto zdolność firmy do wspierania kluczowych grup globalnych klientów już przełożyła się na znaczący rozwój oferty handlowej, co zapewni dalszy wzrost biznesu.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe