informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Kolejne dotacje na innowacyjne technologie Grupy Medinice

Kolejne dotacje na innowacyjne technologie Grupy Medinice

Med-Tech / 2018.03.23

Medinice, bliska debiutu na NewConnect spółka skupiająca się na komercjalizacji technologii kardiologicznych i kardiochirurgicznych, otrzymała dotacje, które wesprą powstanie trzech nowych produktów. Chodzi o (1) krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z możliwością zmiany jego kształtu, (2) kaniulę do operacji wymiany łuku aorty piersiowej oraz (3) telemedyczne urządzenie diagnostyczno-lecznicze do arytmii serca. Łączna wartość dofinansowania to 851 tys. PLN przy wartości projektów 1,7 mln PLN.

To kolejne narzędzia, które uzupełnią portfolio Medinice. Spółka ma w nim już 13 produktów, jakie w perspektywie kilku lat może skomercjalizować. Pokrywają one wszystkie obszary medyczne, tzn. diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację, a także telemedyczny monitoring chorych – mówi prof. Sebastian Stec, współzałożyciel spółki Medinice, naukowiec, wynalazca i kardiolog.

- Jesteśmy zadowoleni z kolejnych dotacji, które wspierają nasz rozwój. Zamierzamy zdobywać kolejne granty i uruchamiać badania wdrożeniowe, aby skokowo budować wartość dla akcjonariuszy. Już do tej pory Grupa Medinice pozyskała łącznie ponad 30 mln PLN dotacji – podkreśla Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu Medinice SA.

Zakończone i rozliczone projekty dotacyjne miały wartość ponad 2 mln PLN, a największym obecnie realizowanym projektem jest fundusz MediAlfa (dotacja NCBiR 20 mln PLN przy 5 mln PLN wkładu własnego), który zamierza inwestować w projekty technologii medycznych na wstępnym etapie rozwoju – od pomysłu i koncepcji do wyjścia z fazy laboratoryjnej. Istotne jest również Centrum Badawczo-Rozwojowe i Prototypownia Wynalazków Grupy Medinice dla nowych technologii w dziedzinie medycyny, powstające w Rzeszowie-Jasionce (8,1 mln PLN dofinansowania przy 10,2 mln PLN kosztów kwalifikowanych).

- Tworzymy centrum R&D w jednym z najbardziej rozwijających się regionów w Polsce, jakim jest Podkarpacie. Co więcej, współtworzymy innowacyjność Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis, znajdującego się w sąsiedztwie lotniska oraz nasiąkniętej technologiami i start-upami ”Doliny Lotniczej”. Jesteśmy członkiem konsorcjum, pozwalającego na kooperację z inżynierami od technologii lotniczych oraz fascynujący transfer wielu rozwiązań technologicznych do medycyny – mówi Prezes Choudhary.

Właściwie gotowym do sprzedaży produktem Medinice jest opatentowana innowacyjna elektronicznie sterowana opaska uciskowa Pace-Press, która może zwiększać komfort i bezpieczeństwo pacjentów np. po wszczepieniu rozrusznika serca. Poprzez właściwy ucisk ma zapobiegać powikłaniom krwotocznym po takim zabiegu. Dwa kolejne produkty są dużo bardziej zaawansowane technologicznie i służą do leczenia arytmii, a zainteresowanie nimi już wyraziły duże globalne koncerny medyczne.

Elektroda MiniMax służy do ablacji przezskórnej i jako pierwsza na świecie jednocześnie pełni funkcję diagnostyczną i leczniczą. Nie ma więc potrzeby używania dwóch elektrod i dwukrotnego wprowadzania narzędzia do serca przez tętnicę udową. Ponieważ jednocześnie została wyeliminowana konieczność stosowania RTG (promieniowania rentgenowskiego), MiniMax ma nie tylko ułatwić przeprowadzanie zabiegów, ale również otworzy możliwość standardowego wdrożenia tej metody u chorych z ryzykiem onkologicznym i młodszym pacjentom w wieku rozrodczym oraz umożliwi pomoc kobietom w ciąży. Z kolei krioaplikator służy do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej, która w pełni usuwa problem arytmii u pacjenta. Produkt ten ma być tańszy w użytkowaniu oraz pozwalać na szybsze przeprowadzenie zabiegu dzięki zastosowaniu temperatury poniżej -100 Celsjusza. Założeniami obu produktów jest większa efektywność, lepsze bezpieczeństwo i większa łatwość stosowania niż w przypadku obecnie wykorzystywanych narzędzi.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe