informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Kompleksowe zmiany w zakresie głównych indeksów giełdowych na GPW

Kompleksowe zmiany w zakresie głównych indeksów giełdowych na GPW

Giełda / 2013.08.06

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła dzisiaj kompleksowe zmiany w zakresie głównych indeksów giełdowych, wprowadzenie nowych indeksowych instrumentów pochodnych oraz zmiany wysokości mnożnika w kontraktach terminowych na WIG20, których celem jest podniesienie płynności na rynku akcji oraz stymulowanie rozwoju rynku derywatów.

23 września br. GPW rozpocznie publikację nowych indeksów WIG30 i WIG30TR. Indeks WIG30 będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. WIG30 będzie indeksem cenowym, a WIG30TR będzie indeksem dochodowym. Planowany harmonogram zakłada, że indeks WIG20 będzie publikowany do końca grudnia 2015 r. Rozszerzenie portfela głównego indeksu na GPW implikuje również zwiększenie liczby uczestników w indeksie średnich spółek – mWIG40 oraz w indeksie małych spółek – sWIG80. Od marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację indeksów WIG50 i WIG100.

Zmiany w głównych indeksach giełdowych w naturalny sposób oznaczają również modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Indeks WIG30 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych oraz opcji i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty oraz opcje na WIG20. Indeks WIG50 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty terminowe na indeks mWIG40. Proces migracji instrumentów pochodnych (kontraktów oraz opcji) na indeks WIG30 może potrwać do września 2015 r., a kontraktów na indeks WIG50 do czerwca 2015 r.

Jednocześnie, po ponad 14 latach od wprowadzenia pierwszych instrumentów pochodnych, czyli kontraktów terminowych na WIG20, GPW podjęła decyzję o zmianie wysokości mnożnika w tych instrumentach. Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20, czyli parametr określający wartość jednego punktu indeksowego, zostanie zwiększony z 10 zł do 20 zł. Zgodnie z zakładanym harmonogramem wprowadzenie do obrotu giełdowego kontraktów z nowym mnożnikiem planowane jest we wrześniu br. Termin uruchomienia obrotu nowymi instrumentami zostanie określony w odpowiedniej uchwale Zarządu Giełdy.

źródło: gpw/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe