informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Kyndryl zakłada Fundację, żeby wspierać rozwój lokalnych społeczności

Kyndryl zakłada Fundację, żeby wspierać rozwój lokalnych społeczności

CSR / 2023.09.20

Kyndryl, największy na świecie niezależny dostawca usług dla infrastruktury IT, uruchomił prywatną organizację non-profit, która przyznawać będzie granty filantropijne na działania adresujące krytycznie istotne kwestie społeczne. Fundacja charytatywna zaoferuje organizacjom pozarządowym dotacje, wspierając je w zdobywaniu umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa i odporności cybernetycznej.

Inicjatywa Kyndryl Foundation wpisuje się w globalny program obywatelski firmy i jest kolejnym przejawem zaangażowania marki w wywieranie pozytywnego wpływu społecznego, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

- Kyndryl stał się niezależną firmą prawie dwa lata temu z misją bycia w centrum postępu dla naszych klientów, wspólnoty lokalnej i całego społeczeństwa – mówi Una Pulizzi, prezes Kyndryl Foundation i globalny dyrektor ds. korporacyjnych Kyndryl. Bez ustanku wychodzimy naprzeciw różnym wyzwaniom, przed jakimi staje nasze społeczeństwo. Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć organizacje non-profit, które podzielają nasze zaangażowanie w rozwój edukacji i kariery, łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz budowanie gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu – dodaje.

W pierwszym roku działalności Kyndryl Foundation koncentruje się na edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Żyjemy w czasach, w których rośnie liczba cyberataków na organizacje różnej wielkości. Aby sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na dobrze wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w stanie walczyć z cyber zagrożeniami, tegoroczne granty Fundacji zostaną przyznane organizacjom, które zajmują się rozwojem edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w społecznościach o niższych kompetencjach technologicznych. Na wsparcie Fundacji liczyć mogą także organizacje non-profit, które służą społecznościom umożliwiając dostęp do niezbędnych zasobów i usług w obszarze technologii.

Finansowanie skupi się na dwóch konkretnych obszarach edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa:

  • rozwój wolnej od dyskryminacji kadry ds. cyberbezpieczeństwa – ta kategoria ma na celu przeciwdziałanie niedoborom wyszkolonych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dotowane będą tu organizacje i programy zapewniające szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie kariery dla członków społeczności mniej rozwiniętych,
  • pomoc organizacjom non-profit w zwiększaniu odporności na cyberataki – w ramach tej kategorii organizacje non-profit, które chcą wzmacniać swoje zabezpieczenia cybernetyczne i uodparniać się na rosnące zagrożenia, będą wspierane przez edukację i doradztwo.

Organizacje non-profit zainteresowane ubieganiem się o finansowanie mają czas na złożenie wniosków do 6 listopada 2023 roku. Lista ostatecznych grantobiorców zostanie ogłoszona na początku 2024 roku. Organizacje wpisujące się w misję Fundacji, które szukają wsparcia finansowego mogą poznać szczegóły programu na stronie http://www.kyndryl.org.

###

O Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) jest największym na świecie niezależnym dostawcą usług infrastruktury IT, wspierającym tysiące klientów z obszaru enterprise w ponad 60 krajach. Firma projektuje, buduje, zarządza i modernizuje złożone, krytyczne systemy informatyczne, od których świat zależy każdego dnia. Więcej informacji: www.kyndryl.com.

O Kyndryl Foundation

Kyndryl Foundation jest filantropijną częścią firmy Kyndryl i wspiera społeczności, w których firma prowadzi działalność, adresując krytyczne kwestie społeczne poprzez dotacje i inwestycje. Kyndryl Foundation jest dumna ze współpracy z organizacjami, które rozwijają społeczności poprzez programy promujące równość i wzmacniające pozycję obywateli globalnej wioski. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kyndryl.org.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe