informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Lenovo przejmuje firmę MEDION AG

Lenovo przejmuje firmę MEDION AG

Technologie / 2011.06.01

Firma Lenovo poinformowała dzisiaj o zamiarze przejęcia niemieckiej firmy MEDION AG — lidera na rynku komputerów osobistych, produktów multimedialnych, mobilnych usług telekomunikacyjnych oraz elektroniki użytkowej. Po finalizacji przejęcia Lenovo podwoi swój udział w rynku niemieckim i zostanie trzecią pod względem wielkości firmą komputerową na największym rynku komputerowym Europy. Połączona firma będzie mieć ponad 14-procentowy udział w niemieckim rynku komputerowym, a jej udział w zachodnioeuropejskim rynku komputerowym wyniesie około 7,5%. Porozumienie to będzie także sprzyjać ekspansji Lenovo na rynku konsumenckich komputerów osobistych oraz na szybko rozwijającym się rynku mobilnego Internetu.

„To porozumienie jest kolejnym odważnym krokiem w realizacji długoterminowej strategii Lenovo. Stanowi ono dopełnienie zasadniczej działalności Lenovo w segmencie komputerów osobistych oraz w nowych, kluczowych z rozwojowego punktu widzenia obszarach” — powiedział Yang Yuanqing, dyrektor naczelny Lenovo. „Działalność firmy MEDION AG, która może się poszczycić wysokimi obrotami na rynku konsumenckim oraz skutecznością w dziedzinie marketingu, usług i sprzedaży detalicznej, jest doskonale dopasowana do naszej strategii rozwoju na rynku konsumenckim w Europie Zachodniej. Dzięki połączeniu tego „frontu” z „zapleczem” produkcyjnym i łańcuchem dostaw Lenovo obie firmy zwiększą swoją skuteczność i konkurencyjność. Razem możemy stworzyć kompletną platformę konsumencką, która przyspieszy nasz rozwój w segmencie komputerów osobistych oraz zapewni nam możliwości, doświadczenie i kontakty niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku mobilnego Internetu”.

Połączone firmy spodziewają się również korzyści wynikających ze współpracy, globalnej skali, oszczędności i synergii w dziedzinie zaopatrzenia, globalnego łańcucha dostaw, tworzenia oprogramowania, kanałów dystrybucji oraz innowacyjności w zakresie produktów i modeli biznesowych.

„Decyzja ta wzmocni pozycję konkurencyjną firmy MEDION AG przy zachowaniu stabilności, elastyczności i dotychczasowej struktury firmy w Essen” — powiedział Gerd Brachmann, założyciel i dyrektor naczelny MEDION AG. „Jestem dumny z tego, że zostanę dużym prywatnym inwestorem najszybciej rozwijającej się firmy komputerowej na świecie. Wraz z zarządem mojej firmy cieszę się z możliwości wykorzystania synergii oraz realizacji ambicji naszych firm w ramach wspólnego rozwoju”.

Na mocy porozumienia Lenovo zaoferuje publiczny wykup wszystkich pozostających w obrocie akcji publicznych MEDION AG po 13 euro za akcję w gotówce. Cena ofertowa jest o 29% wyższa od średniej ceny zamknięcia za ostatnie 30 dni kalendarzowych oraz o 27% wyższa od średniej ceny zamknięcia za ostatnie 90 dni kalendarzowych. Na mocy osobnego porozumienia Gerd Brachmann zgodził się nie uczestniczyć w ofercie publicznej, lecz sprzedać firmie Lenovo 40% pozostających w obrocie akcji MEDION AG po 13 euro za akcję. 80% ceny zakupu zostanie wypłacone Gerdowi Brachmannowi w gotówce, a 20% w akcjach Lenovo. Oferta publiczna jest uzależniona od minimalnego uczestnictwa na poziomie 15% pozostających w obrocie akcji MEDION AG należących do akcjonariuszy innych niż Gerd Brachmann. Gerd Brachmann pozostanie akcjonariuszem większościowym, dysponującym 20% akcji MEDION AG.

W zeszłym tygodniu firma Lenovo poinformowała o swoich wynikach w roku finansowym 2010-2011. Po raz pierwszy obroty firmy przekroczyły poziom 21 miliardów USD, a wzrost odnotowano we wszystkich segmentach oraz liniach produktowych. Pod względem rozwoju firma wyprzedziła rynek światowy z wynikiem 28,2% wobec 7,4%. Wzrosła ponadto rentowność i pozycja rynkowa Lenovo w Europie Zachodniej i Niemczech.

„Porozumienie z firmą MEDION AG przyspieszy naszą penetrację rynku konsumenckiego w Europie Zachodniej, a w szczególności w Niemczech. Wykorzystując znajomość zachodnioeuropejskiego rynku detalicznego, jaką dysponuje MEDION AG, zyskamy dodatkowe możliwości rozwoju. Naszym zdaniem pozycje rynkowe obu firm dopełniają się nawzajem i doskonale pasują do naszej strategii ochrony i ataku. Mamy już doświadczenie w integracji firm technologicznych w celu wykorzystania efektu skali oraz synergii operacyjnej do zwiększenia konkurencyjności” — dodał Milko van Duijl, prezes Grupy Rynków Dojrzałych firmy Lenovo.

Po zawarciu transakcji obie firmy zamierzają kontynuować swoją działalność jak dotychczas, łącznie z obsługą klientów, dostawami produktów i realizacją zobowiązań gwarancyjnych. W krótszej perspektywie MEDION AG i Lenovo utrzymają swoje marki produktowe i będą prowadzić sprzedaż oraz udzielać wsparcia dotychczasowymi kanałami. Zarządy firm Lenovo i MEDION AG zatwierdziły transakcję, a obecnie podlega ona typowym procedurom finalizacyjnym i jest uzależniona między innymi od minimalnego poziomu uczestnictwa w ofercie publicznej oraz od zezwoleń odpowiednich władz. Transakcja zostanie sfinansowana z istniejących zasobów gotówkowych firmy Lenovo. Oferta publiczna ma się zakończyć w trzecim kwartale 2011 roku. Wyłącznym doradcą finansowym firmy Lenovo w odniesieniu do tej transakcji jest Barclays Capital.

O firmie MEDION AG

MEDION AG jest notowaną na giełdzie spółką z siedzibą w Essen, zatrudniającą około 1000 pracowników. Model biznesowy firmy MEDION AG polega na wytwarzaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i modnych produktów elektroniki użytkowej dostępnych dla szerokich konsumenckich grup docelowych. Oprócz prowadzenia tradycyjnych kampanii marketingowych dotyczących produktów elektroniki użytkowej MEDION AG w coraz większym stopniu opracowuje i promuje usługi dodatkowe, szczególnie w obszarach telekomunikacji mobilnej, pobierania plików i usług online.

* Wszystkie dane rynkowe według IDC za maj 2011
 

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe