informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Lenovo - wyniki finansowe za Q4 2011 i cały 2011

Lenovo - wyniki finansowe za Q4 2011 i cały 2011

Technologie / 2012.05.24

Grupa Lenovo przedstawiła wyniki za czwarty kwartał oraz za pełny rok finansowy zakończony 31 marca 2012 r. Dzięki rekordowym wynikom całorocznej sprzedaży — 29,6 mld USD, co stanowi niemal 37-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku — Lenovo zamyka swój rok finansowy jako drugi pod względem wielkości dostawca komputerów PC na świecie z rekordowym pełnorocznym udziałem w rynku na poziomie 12,9%. W ciągu całego roku firma Lenovo realizowała swoją strategię „ochrony i ataku” — odpowiednio na rynkach dojrzałych i nowych, uzyskując zrównoważony rozwój we wszystkich regionach geograficznych, segmentach klientów i liniach produkcyjnych. W efekcie osiągnęła rekordowy pełnoroczny dochód brutto wynoszący 582 miliony USD, co stanowi wzrost o 63% w ujęciu rok do roku.

W ciągu czwartego kwartału roku finansowego skonsolidowane wyniki sprzedaży wzrosły aż o 54% do poziomu 7,5 miliarda USD. Już dziesiąty kwartał z rzędu Lenovo rozwija się najszybciej spośród czołówki dostawców komputerów PC, a dostawy komputerów PC firmy na całym świecie wzrosły o 44% w ujęciu rok do roku. Biorąc pod uwagę ogólny wzrost branży wynoszący zaledwie 4,6% w ujęciu rok do roku, Lenovo wyprzedza branżę już dwunasty kwartał z rzędu. Firma Lenovo uzyskała w czwartym kwartale dochód brutto na poziomie 102 milionów USD, co stanowi imponujący wzrost o 69% w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku.

Zysk brutto firmy za czwarty kwartał roku finansowego wzrósł do 806 milionów USD, co stanowi wzrost o 34% w ujęciu rok do roku. Marża brutto wyniosła 10,8%. Zysk operacyjny za czwarty kwartał wyniósł 102 miliony USD, co stanowi wzrost o 46% w ujęciu rok do roku, a zysk przypadający na akcjonariuszy wzrósł o 59% w ujęciu rok do roku do poziomu 67 milionów USD. Podstawowy zysk na akcję w czwartym kwartale roku finansowego wyniósł 0,65 centa USA, czyli 5,04 centa hongkońskiego. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła dywidendę ostateczną za rok finansowy zakończony 31 marca 2012 w wysokości 1,29 centa USA, czyli 10 centów hongkońskich za akcję. W roku finansowym 2011/12 dostawy komputerów PC Lenovo wzrosły o 34,9% w ujęciu rok do roku, podczas gdy ogólny wzrost w branży w tym samym okresie wyniósł zaledwie trzy procent. Zysk brutto firmy za pełny rok finansowy wyniósł 3,4 miliarda USD, co stanowi wzrost o 46% w ujęciu rok do roku. Marża brutto wyniosła 11,7%. Zysk operacyjny za pełny rok finansowy wyniósł zaś 584 miliony USD, co stanowi skok o 53% w ujęciu rok do roku. Zysk przypadający na akcjonariuszy wzrósł aż o 73% w ujęciu rok do roku do poziomu 473 milionów USD.

W czwartym kwartale roku finansowego firma Lenovo poinformowała o ustanowieniu czterech nowych jednostek biznesowych zorganizowanych geograficznie z myślą o jak największej efektywności, oszczędnościach kosztowych i wartości oferowanej klientom: Chiny, Europa/Bliski Wschód/Afryka (EMEA), Ameryka Północna oraz Azja i Pacyfik/Ameryka Łacińska. Na czele każdej z nich stoi jeden ze starszych wiceprezesów Lenovo. Mając największy udział w rynku zarówno Chin, jak i Japonii, Lenovo jest obecnie dostawcą komputerów PC numer 1 na dwóch z trzech największych na świecie rynków PC. Przyczyną powołania nowej organizacji była świadomość tego, że aby odnosić dalsze sukcesy, Lenovo musi pozostawać jak najbliżej swoich klientów. Organizacja ta pomoże utrzymać firmie jak najmocniejszą pozycję do realizacji ogólnoświatowej strategii rozwoju.

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

Dostawy komputerów PC Lenovo w Chinach w czwartym kwartale roku finansowego wzrosły o 22,7% w ujęciu rok do roku, co dwukrotnie przewyższa stopę wzrostu branży ogółem, która wyniosła w tym okresie około dziesięciu procent. Pomogło to firmie Lenovo znacznie zwiększyć w czwartym kwartale udział w rynku Chin — o 3,2 punktu procentowego w ujęciu rok do roku, do przodującego w branży poziomu 30%. Sprzedaż skonsolidowana w Chinach w tym kwartale wzrosła o 32% w ujęciu rok do roku do kwoty 2,9 mld USD i wyniosła 39% łącznej światowej sprzedaży firmy. Świetnym wynikom Lenovo w Chinach sprzyja częściowo znacząca obecność firmy w rozwijających się miastach na terytorium całego kraju, a także wartość dodana, jaką Lenovo jest w stanie zapewnić klientom w tych szczególnych lokalizacjach.

Na rynkach wschodzących dostawy komputerów PC firmy Lenovo znacznie przekroczyły branżowe oczekiwania wobec dostaw tych urządzeń. Firma osiągnęła 50-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku, siedmiokrotnie przewyższając ogólną stopę wzrostu branży, wynoszącą w czwartym kwartale roku finansowego 7,4%. Składające się na 16% łącznej sprzedaży firmy Lenovo obroty na rynkach wschodzących podskoczyły w czwartym kwartale o 43% w ujęciu rok do roku, do poziomu 1,2 miliarda USD. Firma Lenovo odnotowała znaczący wzrost udziału w rynkach całego regionu, o 2,1 punktu w ujęciu rok do roku, a szczególnie widoczny był ten wzrost w Indiach i Rosji. Kwartał ten firma Lenovo zakończyła jako dostawca komputerów PC numer jeden w Indiach — po raz pierwszy w historii. W Rosji zaś firma zajęła pod tym względem trzecie miejsce, co jest nie mniej imponującym osiągnięciem.

Po sfinalizowaniu joint venture z NEC oraz przejęcia firmy Medion i osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej skonsolidowana sprzedaż na rynkach dojrzałych w czwartym kwartale roku finansowego wzrosła o 85% w ujęciu rok do roku do poziomu 3,4 miliarda USD, co stanowi 45% łącznej sprzedaży firmy. Pomimo płaskiego poziomu rozwoju branży ogółem w czwartym kwartale w ujęciu rok do roku dostawy komputerów PC Lenovo wystrzeliły w górę w tym okresie aż o 81% w ujęciu rok do roku. Szczególnie godne uwagi są wyniki Lenovo w Ameryce Północnej, gdzie dostawy komputerów PC wzrosły o 26% pomimo płaskiego poziomu wzrostu na rynku ogółem w ujęciu rok do roku. Dzięki znacznemu zwiększeniu udziału w rynku w Japonii, gdzie Lenovo jest dostawcą komputerów PC numer 1, oraz w Europie Zachodniej firma po raz pierwszy może się poszczycić ogólnym dziesięcioprocentowym udziałem na rynkach dojrzałych.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Sprzedaż skonsolidowana notebooków Lenovo na całym świecie wzrosła w czwartym kwartale o 41% w ujęciu rok do roku do poziomu 4,2 miliarda USD, co stanowi 56% ogólnej sprzedaży firmy. W tym samym okresie dostawy komputerów PC Lenovo na całym świecie wzrosły o 44%, czyli o niemal dziewięć razy więcej niż w całej branży, która odnotowała wzrost zaledwie pięcioprocentowy. W czwartym kwartale firma Lenovo wprowadziła do oferty hybrydowy notebook ThinkPad X1 o nawet dziesięciogodzinnym czasie działania baterii, a także Thinkpad T430u Ultrabook — pierwszy biznesowy ultrabook firmy o niezwykle płaskiej i lekkiej konstrukcji. Firma Lenovo wprowadziła na rynek także kilka nowych konsumenckich notebooków oferujących pełny przekrój stylów, kolorów i parametrów dla każdego konsumenta — od mobilnych specjalistów po studentów i wszystkich pozostałych użytkowników.

W ciągu czwartego kwartału roku finansowego dostawy komputerów stacjonarnych Lenovo wzrosły na całym świecie o 43% w ujęciu rok do roku. Podobnie jak w przypadku notebooków był to wzrost niemal dziewięciokrotnie większy niż w całej branży, która odnotowała zaledwie 5% w skali światowej. Dostawy komputerów stacjonarnych Lenovo za ten sam okres wzrosły o 45% do 2,4 miliarda USD, co stanowi 32% ogólnej sprzedaży firmy na świecie. W czwartym kwartale firma Lenovo wprowadziła do oferty komputer stacjonarny all-in-one IdeaCentre A720. Zawiera on wyjątkowy, 27-calowy ekran, który można ustawić w szerszym niż zwykle zakresie kątów: od 5° do 90°. Firma zapowiedziała także wprowadzenie na rynek nowego komputera stacjonarnego o tradycyjnym formacie tower. IdeaCentre K430 można opcjonalnie wyposażyć w podwójne układy graficzne oraz dwa dyski twarde.

Znaczący wzrost odnotowała firma Lenovo w odniesieniu do swoich linii produkcyjnych Mobile Internet Digital Home (MIDH). Dostawy smartfonów rosły dziesięciokrotnie szybciej niż cały rynek w Chinach. Dzięki temu firma zyskała 8,2 punktu procentowego udziału w rynku w ujęciu rok do roku i zakończyła kwartał z niemal dwucyfrowym udziałem w rynku jako czwarty dostawca smartfonów w Chinach. Choć na rynku wystąpił dramatyczny spadek o 25% w ujęciu rok do roku, dostawy telefonów typu „feature phone” firmy Lenovo w Chinach wzrosły o 4,5%, dzięki czemu jej udział w rynku wzrósł o 8,2% w ujęciu rok do roku. Najbardziej imponujący w ofercie produktów MIDH jest nieustający wzrost udziału w rynku tabletów, który osiagnał poziom 17,2% w Chinach. Dzięki temu firma ma na tym rynku status dostawcy tabletów numer 2, a na całym świecie zajmuje czwartą pozycję.

informacja prasowa: lenovo

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe