informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Lenovo: wyniki za drugi kwartał roku finansowego 2011/12

Lenovo: wyniki za drugi kwartał roku finansowego 2011/12

Technologie / 2011.11.03

Grupa Lenovo opublikowała wyniki za drugi kwartał roku finansowego zakończony 30 września 2011 roku. O dynamicznym rozwoju firmy świadczy objęcie przez nią pozycji drugiego pod względem wielkości dostawcy komputerów PC na świecie — zaledwie kwartał po tym, jak awansowała na trzecie miejsce w tym zestawieniu. W drugim kwartale światowe dostawy komputerów PC zrealizowane przez Lenovo zwiększyły się o 35,8% rok do roku, co stanowi siedmiokrotność wskaźnika wzrostu odnotowanego przez całą branżę PC w tym samym okresie (5%). Już dziesiąty kwartał z rzędu Lenovo rozwija się szybciej niż cała branża, a już ósmy kwartał z rzędu firma notuje najszybszy wzrost wśród czterech największych dostawców komputerów PC.

Dzięki stałemu dążeniu do zrównoważonego rozwoju obejmującego wszystkie rynki, linie produktowe i segmenty klientów sprzedaż skonsolidowana w drugim kwartale roku finansowego wzrosła o 35,2% rok do roku do rekordowego poziomu 7,8 mld USD. Firma Lenovo odnotowała również największy w swojej historii kwartalny udział w światowym rynku, wynoszący 13,5%*, oraz zwiększyła udział w rynku chińskim, rynkach dojrzałych i rynkach wschodzących. Jednocześnie w drugim kwartale roku finansowego dochody netto firmy zwiększyły się aż o 87,9%, a zysk przypadający na akcjonariuszy osiągnął w tym okresie sumę 144 mln USD.

Zysk brutto firmy Lenovo za drugi kwartał roku finansowego zwiększył się o 59,8% rok do roku do kwoty 948 mln USD, a marża brutto wyniosła 12,2%. Zysk operacyjny za drugi kwartał wyniósł 166 mln USD i był o 55,3% większy niż w drugim kwartale ubiegłego roku. Przychody Lenovo przed opodatkowaniem w drugim kwartale sięgnęły 165 mln USD, co oznacza wzrost o 62,3% rok do roku. Podstawowy zysk na akcję w drugim kwartale roku finansowego wyniósł 1,41 centa USA, czyli 10,99 centa hongkońskiego. Rezerwy gotówkowe netto na 30 września 2011 r. wynosiły w sumie 4 mld USD. Zarząd ustalił dywidendę zaliczkową na poziomie 3,8 centa hongkońskiego na akcję.

„Wyniki osiągnięte przez Lenovo w tym kwartale były znakomite. Mimo znacznych inwestycji w przyszły rozwój przychody przed opodatkowaniem wzrosły, a firma z nawiązką zrealizowała wyznaczone cele” — powiedział Liu Chuanzhi, prezes firmy Lenovo.

„W ciągu zaledwie dwóch kwartałów firma Lenovo awansowała z czwartej na drugą pozycję wśród największych dostawców komputerów PC na świecie. Osiągnęliśmy zrównoważony rozwój na wszystkich rynkach, we wszystkich kategoriach produktów i we wszystkich regionach. W Chinach powiększamy prowadzenie, natomiast na rynkach wschodzących rozwijamy się trzykrotnie szybciej od średniej rynkowej. Dzięki pomyślnemu zintegrowaniu firm NEC i Medion na rynkach dojrzałych po raz pierwszy odnotowaliśmy tam obroty większe niż na rynku chińskim. Nie tylko znacznie wzrosła rentowność, ale osiągnęliśmy również rekordowy udział w rynku ” — powiedział Yang Yuanqing, dyrektor wykonawczy Lenovo. „Na przyszłość branży komputerowej patrzymy z dużym optymizmem. Naszym celem jest nie tylko pozycja lidera na rynku tradycyjnych komputerów osobistych, ale również znaczna poprawa osiągnięć w kategoriach rozszerzonych, obejmujących smartfony i tablety”.

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

 • Chiński oddział firmy Lenovo w drugim kwartale roku finansowego wypracował sprzedaż skonsolidowaną na poziomie 3,2 mld USD (z uwzględnieniem działu Mobile Internet Digital Home), co oznacza wzrost o 20,7% rok do roku i stanowi 40,8% światowej sprzedaży firmy. W drugim kwartale firma Lenovo umocniła się na pozycji lidera na rynku chińskim, osiągając w nim udział 31,5%, czyli o 2,7% większy rok do roku. Dostawy komputerów PC Lenovo w Chinach zwiększyły się w tym kwartale o 25,8% rok do roku, co oznacza wzrost niemal dwukrotnie szybszy niż w całej branży PC w Chinach, w której dostawy zwiększyły się o 15%. Chiny przegoniły USA jako największy rynek PC, a pozycja firmy Lenovo — największego dostawcy komputerów PC w Chinach — umożliwia jej dostarczanie produktów i usług odpowiadających potrzebom chińskich klientów, zwłaszcza tych z rozwijających się miast, w przypadku których Lenovo usilnie dąży do prześcignięcia największych konkurentów.
 • Rynki wschodzące**: Drugi kwartał z rzędu firma Lenovo odnotowała wzrost ponad trzykrotnie szybszy niż w całej branży. Jej dostawy komputerów PC w tym regionie zwiększyły się o 37,9%, podczas gdy dla całej branży w drugim kwartale roku finansowego wskaźnik ten wyniósł 10,9%. Stawkę otwierają Brazylia, Indie, Ameryka Łacińska i Rosja, w których dostawy komputerów PC w drugim kwartale zwiększyły się rok do roku o 42%. Sprzedaż skonsolidowana w drugim kwartale wzrosła o 20,8% rok do roku do kwoty 1,3 mld USD i wyniosła 16,6% łącznej światowej sprzedaży firmy. Udział rynkowy Lenovo w tym regionie wzrósł w drugim kwartale do ośmiu procent (na rynkach indyjskim i rosyjskim firma ma udział dwucyfrowy), w czym pomogły kampanie promujące markę w różnego rodzaju mediach.
 • Rynki dojrzałe***: Mimo trudnych warunków, wskutek których w drugim kwartale roku finansowego łączne dostawy komputerów PC w tym regionie zmalały o trzy procent, firma Lenovo utrzymała dodatni wskaźnik wzrostu dostaw na rynkach dojrzałych, zwiększając je aż o 54,5% rok do roku. Warty odnotowania jest 61,1-procentowy wzrost sprzedaży skonsolidowanej do 3,3 mld USD, co stanowi 42,6% światowej sprzedaży firmy. Firma Lenovo osiągnęła w tym regionie rekordowy udział w rynku wynoszący 9,1%, zwiększając go o 3,4% rok do roku. Widoczny jest coraz większy wpływ spółki joint venture z NEC i przejęcia firmy Medion na wyniki w tym regionie — w omawianym kwartale znacznie wzrósł udział w rynku zarówno japońskim, jak i zachodnioeuropejskim. Lenovo/NEC jest obecnie bezapelacyjnym liderem rynku w Japonii, dzięki czemu Lenovo zajmuje pierwszą pozycję wśród dostawców komputerów PC na dwóch spośród trzech największych rynków PC na świecie.

PRZEGLĄD PRODUKTOWY

 • Notebooki Lenovo ponownie stanowiły najbardziej znaczącą pozycję w światowej sprzedaży firmy, generując 57,5% łącznych przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale roku finansowego. Sprzedaż skonsolidowana notebooków Lenovo na całym świecie wzrosła w drugim kwartale o 29,6% rok do roku. W drugim kwartale dostawy notebooków Lenovo zwiększyły się o 35,4% rok do roku, podczas gdy w całej branży wskaźnik ten wyniósł 7,4%. W kwartale tym firma Lenovo wprowadziła notebooki ThinkPad Edge E425 (14-calowy) i E525 (15,6-calowy). Oba modele są przeznaczone dla małych i średnich firm i charakteryzują się węższą, bardziej wyrafinowaną konstrukcją, której dopełnieniem jest zaawansowana, solidna technologia z funkcjami obsługi głosu i wideo. Z myślą o użytkownikach indywidualnych firma Lenovo wprowadziła trzy nowe luksusowe notebooki — ultrabook IdeaPad U300s oraz notebooki U300 i U400, przeznaczone dla osób śledzących najnowsze trendy, którym zależy na produkcie eleganckim, a jednocześnie zaawansowanym technicznie i wydajnym.
 • Skonsolidowana sprzedaż komputerów stacjonarnych Lenovo na świecie wzrosła w drugim kwartale roku finansowego o 37,8 rok do roku, stanowiąc 34,1% łącznych przychodów firmy ze sprzedaży. Dostawy komputerów stacjonarnych w tym samym okresie zwiększyły się o 36,3%, podczas gdy wzrost w całej światowej branży wyniósł 1,7%. Firma wzbogaciła ofertę swoich popularnych komputerów stacjonarnych all-in-one, wprowadzając do niej model ThinkCentre M71, przeznaczony dla firm, szkół i organów administracji publicznej. Nowy komputer ThinkCentre wyposażono w liczne rozwiązania zwiększające wydajność, od szybkiego uruchamiania po interaktywny ekran dotykowy, a także zaawansowane funkcje konferencyjne.
 • Dział Mobile Internet Digital Home (MIDH) firmy Lenovo w Chinach odnotował w drugim kwartale roku finansowego wzrost liczby dostarczonych telefonów o 39% rok do roku, podczas gdy ogólny wzrost w branży wyniósł 31%. Dostawy telefonów wielofunkcyjnych zwiększyły się o 28% rok do roku, podczas gdy wskaźnik ten dla całego rynku wyniósł 4%. Obiecujące są pierwsze wyniki sprzedaży nowego smartfonu Lenovo klasy podstawowej — modelu A60 — które sygnalizują wzrost znacznie szybszy od średniej rynkowej. Swoją pozycję rynkową zaczynają umacniać tablety Lenovo, które zajmują już drugie miejsce na chińskim rynku tabletów. W drugim kwartale do sklepów w USA i innych krajach trafił zapowiadany wcześniej tablet ThinkPad, pierwszy tablet Lenovo „klasy biznesowej” z systemem Android, natomiast pod koniec tego kwartału firma zapowiedziała nowy tablet IdeaPad A1, siedmiocalowe urządzenie przeznaczone dla użytkowników indywidualnych z systemem operacyjnym Android 2.3.
   

* IDC WW PC Tracker, dane wstępne za III kwartał 2011 roku
** w tym Afryka, region Azji i Pacyfiku, Europa Środkowa i Wschodnia, Hongkong, Indie, Korea, Ameryka Łacińska, Meksyk, Bliski Wschód, Pakistan, Rosja, Tajwan, Turcja
*** w tym Australia/Nowa Zelandia, Izrael, Japonia, Ameryka Północna, Europa Zachodnia oraz klienci globalni

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe