informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe  po I półroczu 2019 roku

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe po I półroczu 2019 roku

Wyniki finansowe / 2019.08.28

W pierwszej połowie 2019 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała 193,2 mln zł przychodu, w porównaniu do 13,5 mln zł w analogicznym okresie roku 2018. Zysk netto sięgnął 48,9 mln zł wobec 7,6 mln zł straty w roku ubiegłym. Wskaźniki rentowności
za minione półrocze również utrzymały się na wysokim poziomie: rentowność brutto sprzedaży wyniosła 36,8%, rentowność netto – 25,3%.

- Dobre wyniki finansowe Grupy w pierwszej połowie 2019 roku zawdzięczamy dużej liczbie rozpoznanych lokali. Wynika ona z harmonogramu realizacji inwestycji i przekazania klientom mieszkań z zakończonych w tym półroczu projektów – ostatnim etapie Lokum Victoria, pierwszym etapie Lokum Vena i Lokum di Trevi VIII – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Na koniec czerwca suma lokali rozpoznanych oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi wynosiła 754 szt., co stanowi 85% potencjału rozpoznań lokali w 2019 roku. Ten sam wskaźnik dla przyszłego roku wynosi 69% – 250 lokali jest objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi.

Po sześciu miesiącach br. Grupa odnotowała gorsze wyniki sprzedaży niż w pierwszym półroczu 2018 r. Podpisanych zostało 171 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 531 umów w analogicznym okresie roku 2018, co oznacza spadek o 68% r/r. - Niski poziom sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 roku to efekt uszczuplonej oferty mieszkań. Przyczyną tej sytuacji są przedłużające się procedury administracyjne, przede wszystkim związane z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Pociąga to za sobą znaczące opóźnienia w procesie rozpoczynania nowych inwestycji - wyjaśnia Bartosz  Kuźniar.

Oferta Grupy na koniec czerwca 2019 roku obejmowała 435 mieszkań (w porównaniu do 928 w analogicznym okresie ubiegłego roku), w tym 284, które oczekują na pozwolenie na budowę. W realizacji było 701 lokali (wobec 2 024 w roku ubiegłym).

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa powiększyła posiadany bank ziemi o 4,7 ha gruntu dla budowy około 1100 lokali, który został zakupiony za kwotę 31,6 mln zł. Nowe tereny to przede wszystkim działki przy ul. Klimasa i ul. Stoczniowej
we Wrocławiu.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe