informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Medale EcoVadis przyznane. Jednym z laureatów firma Etisoft
Etisoft

Medale EcoVadis przyznane. Jednym z laureatów firma Etisoft

Nagrody / 2022.06.13

Etisoft został sklasyfikowany przez EcoVadis – czołową globalną agencję ratingową zajmującą się oceną działań i praktyk przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Etisoft został sklasyfikowany przez EcoVadis – czołową globalną agencję ratingową zajmującą się oceną działań i praktyk przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W efekcie audytu firma została uhonorowana brązowym medalem!

Etisoft oceniono w zakresie działań środowiskowych, społecznych, etyki działania oraz łańcucha dostaw. Ocena dokonana przez EcoVadis to potwierdzenie skuteczności i poprawności działań i kierunku w jakim podąża Etisoft.

Jako firma – w codziennej działalności – podejmujemy działania wspierające zrównoważony rozwój tak pracowników, jak – w ujęciu globalnym – mającym istotny, długofalowy wpływ na otaczające nas środowisko czy relacje biznesowe. Mamy długą historię i z dumą wykazujemy się uczciwością i przejrzystością działania, uważając odpowiedzialne zarządzanie za niezbędną wartość korporacyjną.  Wykorzystujemy je do budowania lepszej, bezpiecznej przyszłości, poprawy jakości i komfortu życia i pracy – podkreśla Michał Majnusz, prezes Etisoft Sp. z o.o.

EcoVadis to cieszący się zaufaniem międzynarodowy system certyfikacji powszechnie akceptowany i uznawany przez międzynarodowe marki. Ocena działań powstaje w oparciu o międzynarodowe standardy, takie jak 10 Zasad ONZ Global Compact, konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy czy normę ISO 26000. Wyniki publikowane na platformie EcoVadis pozwalają potencjalnym klientom na ocenę dostawcy, a ocenianym – na ciągłe monitorowanie wdrożonych praktyk CSR i zarządzanie nimi.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe