informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Mercator Medical chce uruchomić program motywacyjny dla kluczowych menedżerów

Mercator Medical chce uruchomić program motywacyjny dla kluczowych menedżerów

HR / 2018.03.19

Podczas zwołanego na 12 kwietnia br. NWZ Mercator Medical akcjonariusze mogą przyjąć uchwałę, na mocy której zostanie uruchomiony program motywacyjny dla kluczowej kadry zarządzającej. Zgodnie z projektem uchwały (raport bieżący 6/2018), osoby uprawnione mogą otrzymać warranty, które będą podstawą do wyemitowania łącznie maksymalnie 120 tys. akcji serii H (do 1,12% w podwyższonym kapitale zakładowym).

Cena emisyjna zawarta w projekcie uchwały wynosi 17,5 zł za akcję, co oznacza zapłacenie przez menedżerów za obejmowane akcje do 2,1 mln zł w gotówce, przy czym cena emisyjna jest na poziomie obecnego kursu akcji na GPW. Dlatego z założenia księgowa wycena programu motywacyjnego dla spółki powinna mieć neutralny charakter, a jednocześnie bardzo istotny staje się aspekt motywacyjny dla kluczowych menedżerów do dynamicznego wzrostu generowanych wyników finansowych i osiągania celów biznesowych – komentuje dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu, założyciel oraz wiodący akcjonariusz Mercator Medical.

Na przyszłe wyniki Grupy Mercator Medical istotnie wpłyną efekty realizacji trzyletniej strategii, przewidzianej na lata 2016-2018. Opiera się ona na czterech filarach, tzn. budowie fabryki rękawic nitrylowych, uruchomieniu fabryki wyrobów z włókniny, ekspansji w Europie Zachodniej i wzmocnieniu pozycji w regionie CEE. W ramach rozbudowy fabryki rękawic w Tajlandii o zakład produkcji rękawic z lateksu syntetycznego (szacowane nakłady 119 mln PLN) zainstalowane są już cztery linie produkcyjne z ośmiu, a pełne moce produkcyjne powinny być dostępne latem br. Wtedy też moce wytwórcze Grupy Mercator Medical w zakresie rękawic jednorazowych wzrosną 150% rdr, do 3 mld szt. rocznie. Z kolei budowa zakładu produkcji wyrobów z włókniny w Polsce (nakłady 3,9 mln PLN) zakończyła się latem 2017 r., a od IV kw. po okresie certyfikowania produkcji sprzedaż z nowego zakładu trafia już do odbiorców zewnętrznych. Celem tej inwestycji jest wyraźne zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej w zakresie dotychczas dystrybuowanego asortymentu m.in. obłożeń pola operacyjnego.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe