informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Mercator Medical z dobrym drugim kwartałem 2019 roku

Mercator Medical z dobrym drugim kwartałem 2019 roku

Wyniki finansowe / 2019.09.17

Mercator Medical, producent i dostawca rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, zwiększa realizowane marże przy kontynuacji trendu dynamicznego wzrostu skali działania. W II kwartale br. skonsolidowane przychody spółki przekroczyły 136 mln zł (+54% rok do roku), przyspieszając względem I kwartału (+36% rdr). Co więcej, wynik EBITDA drugiego kwartału (6,9 mln zł) był mniejszy niż przed rokiem jedynie o 15%, podczas gdy rezultat pierwszego kwartału był aż 77% na minusie rok do roku. Wzrost wyniku EBITDA w ujęciu kwartał do kwartału to 5,1 mln zł (+289%).

- Konsekwentnie realizujemy procesy optymalizacji operacyjnej i kosztowej. Dostosowujemy również politykę handlową do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego i walutowego. W rezultacie w II kwartale uzyskaliśmy zdecydowanie lepsze wyniki niż w I kwartale, w którym mieliśmy do czynienia z kumulacją negatywnych czynników o charakterze zarówno wewnętrznym (zbyt optymistycznie zaplanowane zapasy towarów dystrybucyjnych), jak i zewnętrznym: niekorzystnym zmianom cen surowców i kursów walutowych, a także zmianom rynkowych cen rękawic i struktury popytu na nie – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

- Naszym celem jest dalszy wzrost generowanych marż przy kontynuacji zwiększania skali działalności. W II kwartale osiągnęliśmy 5% rentowności na poziomie EBITDA, podczas gdy kwartał wcześniej było to 1,5%. Jesteśmy przekonani, iż nasz cel dojścia do 10% rentowności EBITDA jest realny – dodaje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Analizując wyniki Grupy Mercator Medical na poziomie brutto i netto należy zwrócić uwagę na zwiększone rok do roku koszty finansowe z racji przeprowadzonej inwestycji w moce produkcyjne (zakład rękawic z lateksu syntetycznego), a także czysto księgowy (niegotówkowy) odpis aktywa podatkowego z racji niższych niż oczekiwane możliwości wykorzystania korzyści, wynikających ze zwolnienia podatkowego w Tajlandii. Ten ostatni czynnik spowodował, że w zakresie wyniku netto opublikowane właśnie rezultaty różnią się od szacunków zaraportowanych 11 lipca 2019 r. W zakresie przychodów oraz EBITDA rezultaty są zbieżne z szacunkami.

- Nasze wskaźniki finansowe można ocenić jako stabilne i bezpieczne, są też w pełni akceptowane przez instytucje finansujące. Działamy długoterminowo, mamy ambitne cele na przyszłość – podkreśla Witold Kruszewski.

W kontekście kolejnych kwartałów warto zauważyć uruchomienie z początkiem września systemu zamkniętego obiegu wody w tajlandzkiej fabryce rękawic Grupy Mercator Medical. Inwestycja o wartości 46,1 mln batów tajlandzkich (około 7 mln zł) wpisuje się w strategię bezpiecznego rozwoju Grupy Mercator Medical oraz optymalizacji działalności operacyjnej.

- Instalacja obiegu wody technologicznej, wykorzystywanej przy produkcji rękawic, uniezależni nas od sezonowych wahań poziomu wód w studniach. Nie będziemy też ponosić kosztów dostarczania wody od zewnętrznych dostawców w najbardziej suchych okresach roku – wskazuje Monika Żyznowska, Członek Zarządu Mercator Medical i Prezes Zarządu Mercator Medical (Thailand).

Poza aspektem strategicznym oraz ekonomicznym jest to również inwestycja proekologiczna. Stacja oczyszczania wody Grupy Mercator oparta jest na wstępnym osadniku, membranach ultrafiltracji i membranach systemu odwróconej osmozy. Jej wydajność to 2.000 metrów sześciennych czystej wody na dobę przy napływie 3.000 metrów sześciennych ścieków.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe