informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Netia ogłosiła wyniki finansowe za IV kw. i cały 2012 rok

Netia ogłosiła wyniki finansowe za IV kw. i cały 2012 rok

Wyniki finansowe / 2013.02.21

Spółka odnotowała wzrost przychodów w segmencie B2B, niewielki spadek przychodów ogółem, zachowując jednak stabilny poziom ARPU i Skorygowanego zysku EBITDA. Netia zrealizowała i kontynuuje skuteczną realizację założeń strategicznych w wielu obszarach, w tym rozwój usług telewizyjnych. W IV kwartale 2012 roku łączne przychody Netii w segmencie biznesowym wzrosły w porównaniu z poprzednim kwartałem o 2 proc. i stanowiły 48 proc. przychodów Grupy. Pozwoliło to w znacznym stopniu zrekompensować spadek przychodów w segmencie klientów indywidualnych, będący efektem mniejszej liczby usług głosowych i szerokopasmowych, przede wszystkim na rynku regulowanym. W porównaniu do III kw. 2012 roku przychody Netii ogółem spadły o 3 proc. W całym 2012 roku przychody ogółem sięgnęły kwoty 2.12 mld złotych, co oznacza wzrost rok do roku o 31 proc.

Z kolei aż o 45 proc. (do 591 mln zł) wzrósł rok do roku Skorygowany zysk EBITDA (w IV kw. było to 144,5 mln zł) w wyniku m.in. pełnorocznej konsolidacji spółek Grupy Dialog oraz spółki Crowley Data Poland. Marża Skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 27,9 proc. za cały rok i 27,8 proc. w IV kw. Pomimo poniesienia przez Netię nakładów inwestycyjnych w wysokości 257 mln zł, Spółka wygenerowała 334 mln złotych skorygowanych przepływów operacyjnych wolnych środków pieniężnych (rok do roku wzrost aż o 92 proc.). Ten silny wzrost to m.in. efekt akwizycji w grudniu 2011 roku spółki Crowley Data Poland i Grupy Dialog, dzięki którym osiągnięto - narastająco od momentu powstania „Nowej Netii” - 76 mln złotych synergii operacyjnych.

„Pomimo bardzo trudnych warunków na rynku telekomunikacyjnym, liczba usług ogółem (RGU) obniżyła się mniej niż przewidywaliśmy - do poziomu 2,688 mln - czyli o 1,4 proc. powyżej prognozy. Co ważne, zamknęliśmy ubiegły rok wzrostem w segmencie biznesowym i wolniejszym kwartalnym spadkiem liczby usług szerokopasmowych i głosowych, a także wzrostem liczby usług telewizyjnych w segmencie klientów indywidualnych. Efektem pierwszych wdrożonych przez nas udoskonaleń operacyjnych jest wzrost liczby usług TV w ostatnim kwartale 2012 roku o 6 tysięcy, do łącznej liczby blisko 80 tys.” - komentuje Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia S.A. - „Wyjątkowo cieszy nas fakt, że mimo agresywnej obniżki cen wprowadzonej przez konkurentów, notowany przez nas poziom ARPU (średniego miesięcznego przychodu z danej usługi) został zasadniczo utrzymany na stabilnym poziomie we wszystkich grupach produktów” - dodał Mirosław Godlewski.

Stabilne prognozy na przyszłość

W 2013 roku Grupa Netia będzie koncentrowała się na przyspieszeniu wzrostu liczby usług telewizyjnych i ustabilizowaniu liczby usług szerokopasmowych, ze szczególnym naciskiem na wzrost liczby usług świadczonych na własnej sieci. Grupa Netia zamierza kontynuować inwestycje w rozwój sieci NGA i oczekuje dalszego wzrostu segmentu B2B. Netia podtrzymała prognozę na 2013 rok (ogłoszoną 20 grudnia 2012 roku), zakładającą osiągnięcie przychodów na poziomie 1,95 mld zł, Skorygowanego zysku EBITDA na poziomie 525 mln zł oraz Skorygowanego zysku operacyjnego na poziomie 65 mln zł. Łączna liczba usług (RGU) na koniec 2013 roku prognozowana jest na poziomie 2,65 mln.

„Ja osobiście i cały Zarząd jesteśmy przekonani, że wyniki finansowe ustabilizują się w trakcie 2013 roku i w związku z tym informujemy o zamiarze dystrybucji środków do naszych akcjonariuszy w wysokości do 145 mln złotych rocznie od 2014 roku, co po umorzeniu skupionych akcji własnych oznacza równowartość 40 groszy na akcję. Według naszych szacunków możliwe jest umiarkowane zwiększenie tej sumy przy zachowaniu finansowej elastyczności, niezbędnej do aktywnego uczestnictwa w dalszej konsolidacji rynku telekomunikacyjnego. Natomiast w 2013 roku Zarząd będzie rekomendował dystrybucję środków na poziomie 128 mln złotych, co stanowi równowartość 35 groszy na akcję po umorzeniu skupionych akcji własnych.” - powiedział Mirosław Godlewski.

źródło: netia/agdrtv24.pl

 

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe