informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Oferta publiczna akcji R22 S.A.

Oferta publiczna akcji R22 S.A.

Giełda / 2017.12.15

W dniu 14 grudnia br., po zakończeniu budowania księgi popytu, Zarząd spółki R22 w porozumieniu z Oferującym ustalił Cenę Akcji Oferowanych na 17,5 zł za jedną Akcję Oferowaną. Ustalona została także ostateczna liczba Akcji Oferowanych na 5.201.596 akcji, w tym 3.500.000 nowo emitowanych akcji serii D (Akcje Nowej Emisji) i 1.701.596 akcji serii B (Akcje Sprzedawane) sprzedawanych przez akcjonariuszy spółki (Akcjonariusze Sprzedający). Do inwestorów indywidualnych trafi 250.000 akcji, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 4.951.596 akcji.

Całkowita wartość oferty publicznej spółki R22, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, wyniesie ponad 91 mln PLN brutto.

Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 15 do 19 grudnia. Przydział akcji jest planowany w dniu 20 grudnia. Pierwszy dzień notowania akcji R22 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na 29 grudnia 2017 r.

- Od 4 grudnia odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z potencjalnymi inwestorami, w tym z dużymi OFE i TFI. Bardzo cieszy nas zainteresowanie spółką i naszymi planami rozwoju. Na podstawie złożonych deklaracji objęcia akcji przez inwestorów finansowych oraz zgłoszonego popytu w transzy inwestorów indywidualnych można powiedzieć, że nasza spółka bardzo dobrze została oceniona przez rynek kapitałowy. Finalna liczba i cena akcji w ofercie implikuje, że spółka pozyska 61 mln zł. Zgodnie z naszymi deklaracjami środki z emisji przeznaczymy na realizację celów przedstawionych w prospekcie emisyjnym. Strategia Grupy R22 zakłada dalszy rozwój organiczny oraz akwizycje w segmentach hosting i omnichannel communication. Kolejne przejęcia, na które przeznaczymy środki z emisji akcji, wzmocnią naszą pozycję rynkową w kraju spółki – mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu oraz założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy spółki R22 S.A.

źródło: r22/informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe