informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
OncoArendi Therapeutics zamierza przeprowadzić IPO na przełomie marca i kwietnia 2018 r.

OncoArendi Therapeutics zamierza przeprowadzić IPO na przełomie marca i kwietnia 2018 r.

Giełda / 2018.03.09

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych  i nowotworowych, ogłosiła zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki na przełomie marca i kwietnia br. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Planowana pierwsza oferta publiczna akcji Spółki OncoArendi Therapeutics S.A. będzie obejmować wyłącznie akcje nowej emisji w ilości nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 sztuk. Założyciele Spółki oraz znaczący akcjonariusze zadeklarowali brak sprzedaży akcji przez okres 360 dni od dnia pierwszego notowania. Oferta publiczna zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Intencją Spółki jest przydzielenie około 90% akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym i około 10% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.

Przeprowadzenie oferty jest planowane na przełomie marca i kwietnia 2018 roku, jednak ostateczna decyzja dotycząca harmonogramu uzależniona będzie m.in. od terminu zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF i sytuacji panującej na rynku. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty zostaną zawarte w prospekcie emisyjnym, który udostępniony zostanie do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.

OncoArendi Therapeutics S.A. („OncoArendi” lub „Spółka”) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób nowotworowych oraz chorób układu oddechowego. Model biznesowy OncoArendi obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, naukową współpracę z najlepszymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie.

 

OncoArendi prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych).

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe