informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
PIT 28 – czym jest i kto powinien rozliczyć?

PIT 28 – czym jest i kto powinien rozliczyć?

Finanse / 2021.11.22

Jak co roku wielu przedsiębiorców staje przed koniecznością rozliczenia przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. Istnieje wiele różnorodnych deklaracji, a wśród nich wyróżnić możemy PIT-28. Czym jest to rozliczenie podatkowe, kto jest zobowiązany do rozliczenia na tym formularzu oraz z jakich ulg można skorzystać? Dowiesz się z naszego artykułu. 

Czym jest PIT-28?

PIT 28 jest to formularz rozliczeniowy, czyli tzw. deklaracja podatkowa służąca do rozliczania przychodów rocznych opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dla każdego z przychodów stosowana jest inna stawka ryczałtowa, według której obliczany jest należny podatek do zapłaty. Ostateczny termin złożenia PIT-28 przypada zawsze na ostatni dzień lutego, jednak w przypadku, kiedy data ta wypada w sobotę lub niedzielę, termin ten przesuwa się na pierwszy najbliższy dzień roboczy. Sporządzanie deklaracji podatnicy mogą rozpocząć już 15 lutego każdego roku podatkowego. Za pomocą zeznania PIT-28 wyliczana jest nie tylko kwota podatku do zapłaty, ale również istnieje możliwość skorzystania z wielu ulg obniżających kwotę podatku do zapłaty. 

Kto powinien rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-28?

Do złożenia formularza PIT-28 zobowiązane są:

 • osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • osoby, które prowadzą działalność w formie spółek: cywilnej lub jawnej osób fizycznych (wspólnicy) - opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym;
 • osoby, które osiągają przychody z najmu, podnajmu, poddzierżawy, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

Należy pamiętać, że w przypadku spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, każdy ze wspólników jest zobowiązany do złożenia oddzielnego zeznania podatkowego PIT-28.

Jakie ulgi przysługują ryczałtowcom? 

Osoby, które rozliczają swoje dochody na formularzu PIT-28 mają możliwość pomniejszenia kwoty podatku i przychodu o pewne ulgi i odliczenia, jak:

 • składki społeczne ZUS,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga termomodernizacyjna, 
 • ulga internetowa, 
 • wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), 
 • darowizny na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego, 
 • darowizny na cele oświatowe, np. komputery, tablety, laptopy, 
 • darowizny na walkę z pandemią koronawirusa, 
 • ulga na cele mieszkaniowe - w przypadku kontynuacji, 
 • ulga abolicyjna. 

Osoby, które są objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mają możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Co istotne, nie mogą także skorzystać z ulgi na nowe technologie i ulgi prorodzinnej (na dzieci). Kolejną kwestią jest brak możliwości odliczania od przychodu opodatkowanego kosztów uzyskania przychodu, dlatego każdy ryczałtowiec płaci podatek od kwoty przychodu, a nie dochodu. 

Ryczałtowcy mogą w swojej deklaracji przekazać 1 procent podatku na rzecz OPP - Organizacji Pożytku Publicznego. 

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
 • agdrtv24
 • pięknydom24
 • informacje branżowe