informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa INPRO zwiększyła sprzedaż o 130%

Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa INPRO zwiększyła sprzedaż o 130%

Wyniki finansowe / 2023.10.06

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za III kwartał 2023 roku. Od czerwca do końca września bieżącego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczbę podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 286 umów. Podsumowując pierwsze trzy kwartały 2023 roku sprzedaż netto Grupy wyniosła 642 umów, co stanowi 130% wzrostu w odniesieniu do okresu porównywalnego ubiegłego roku.

W III kwartale 2023 roku Grupa INPRO zrealizowała przedsprzedaż netto na poziomie 286 umów.  Podsumowując trzy kwartały 2023 roku sprzedaż netto wyniosła 642 umów, co stanowi wzrost o 130% w porównaniu do tego samego okresu minionego roku.

Jednocześnie w III kwartale br. Grupa przekazała łącznie 64 lokali, w porównaniu do 120 sztuk w III kwartale roku ubiegłego. Narastająco po trzech kwartałach 2023 roku liczba przekazań wyniosła 350 lokali, czyli na nieco wyższym poziome jak rok wcześniej, kiedy wydano 293 lokale. W całym 2023 roku Grupa INPRO planuje oddać do użytkowania około 600 lokali.

W aktualnej ofercie Grupa INPRO posiada około 1300 mieszkań, domów oraz lokali użytkowych.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe