informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Ponad 20-procentowy wzrost sprzedaży AB S.A. w H1 2012/13

Ponad 20-procentowy wzrost sprzedaży AB S.A. w H1 2012/13

Wyniki finansowe / 2013.02.28

Grupa AB, odnotowała 2,852 mld zł przychodów po dwóch kwartałach roku obrotowego 2012/13. Dla porównania, pierwsze półrocze roku 2012/13 zakończyło się sprzedażą na poziomie 2,373 mld zł. Oznacza to, że sprzedaż spółki wzrosła w ciągu 12 miesięcy o ponad 20 proc. W ujęciu kwartalnym rok do roku dynamika wzrostów była jeszcze wyższa i wyniosła 21 proc. W QII 2012/13 r. wrocławska grupa wypracowała 1,729 mld zł, w QII 2011/12 zaś - 1,428 mld zł. Zysk netto po dwóch kwartałach trwającego roku finansowego wyniósł 26 mln zł.

Regularnie zwiększamy swoje udziały w rynku, umacniając się na pozycji niekwestionowanego lidera w Polsce i Czechach. Nasze działania są doceniane przez rynek, resellerów i vendorów. Potwierdzeniem mogą tu być m.in. liczne nagrody. Zostaliśmy uhonorowani między innymi prestiżowym tytułem Dystrybutora Roku 2013 w regionie CEE. Jesteśmy głównymi beneficjentami szybkiego rozwoju rynku IT w naszym regionie - mówi Andrzej Przybyło, prezes Grupy AB SA.

Według raportu firmy Context zarówno spółka AB jak i ATComputers zajmują pierwszą pozycję na macierzystych rynkach. Ponadto Grupa AB uplasowała się na 11 miejscu w rankingu największych europejskich dystrybutorów IT pod względem przychodów ze sprzedaży.

Wzrost naszej sprzedaży to efekt stale zwiększającego się portfolio produktowego i szerokiej gamy oferowanych usług dodatkowych. Równocześnie wciąż zdobywamy nowych, lojalnych klientów - w 2012 roku ich liczba wzrosła o 16 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim - dodaje prezes Przybyło.

Zarząd podkreśla jednocześnie, że kluczowa dla zwiększania poziomu sprzedaży jest bliska, partnerska współpraca ze wszystkimi liczącymi się vendorami. Co roku podpisujemy kilkadziesiąt umów dystrybucyjnych z największymi graczami na rynku, co pozwala nam oferować najnowocześniejsze dostępne na rynku rozwiązania IT - tłumaczy prezes Przybyło. Warte podkreślenia jest wdrożony i wciąż optymalizowany niskokosztowy system zarządzania spółką. Relacja SGA (kosztów ogólnego zarządu) do przychodów od lat utrzymuje się na najniższym poziomie w branży. Na koniec raportowanego kwartału wskaźnik SGA spadł w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej o 23 proc. z 2,82 do 2,16. W tym samym okresie w ujęciu jednostkowym udało się skrócić cykl konwersji gotówki z 28 do 22 dni, co wymiernie wpłynęło na obniżenie poziomu finansowania odsetkowego spółki. Naszym priorytetem na najbliższe kwartały jest ciągła praca nad optymalizacją procesów wewnętrznych, co pozwala nam redukować koszty do możliwie niskich poziomów i generować stabilną rentowność - mówi Grzegorz Ochędzan, Dyrektor Finansowy AB SA.

Naturalnym kierunkiem rozwoju Grupy jest poszerzanie działalności o nowe segmenty produktowe i obszary geograficzne. Będziemy poszerzać zakres usług dodatkowych oferowanych partnerom i kontrahentom, wprowadzać do oferty nowe wysokomarżowe produkty oraz szukać dotąd nieeksplorowanych nisz na rynku - zapowiada Prezes Przybyło.

źródło: ab/agdrtv24.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe