informacje branżowe - twitterinformacje branżowe - facebook
Postępowanie o zatwierdzenie układu - prosta restrukturyzacja

Postępowanie o zatwierdzenie układu - prosta restrukturyzacja

HR / 2022.12.27

Charakterystyczną cechą postępowania o zatwierdzenie układu, która odróżnia tę procedurę od innych postępowań restrukturyzacyjnych, jest jej pozasądowy charakter. Restrukturyzacja zadłużenia w takim wypadku następuje poprzez zawarcie ugody dłużnika z wierzycielami.

Formy wyjścia z zadłużenia dla przedsiębiorców

Postępowanie restrukturyzacyjne jest przeprowadzane w celu poprawienia funkcjonowania firmy, aby nie było konieczności ogłaszania jej upadłości. Są cztery rodzaje takich postępowań, może to być miedzy innymi:

• indywidualne porozumienie się dłużnika z wierzycielami i wyznaczenie terminu spłaty,

• postępowanie prowadzone pod nadzorem sądu i zarządcy majątku,

• postępowanie o zatwierdzenie układu, czyli procedura przeznaczona dla mniejszych przedsiębiorców z niedużym zadłużeniem.

W postępowaniu u zatwierdzenie układu ustawa nakłada konieczność nadzoru całego procesu przez doradcę restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacja w tym wypadku polega opracowaniu ugody przez dłużnika w porozumieniu z nadzorcą restrukturyzacyjnym i przekazaniu go wierzycielom. Postępowanie o zatwierdzenie układu daje możliwość zawarcia korzystnego porozumienia między dłużnikiem i jego wierzycielami. W wyniku postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik może odroczyć raty spłaty, rozłożyć dług na kilka etapów, zredukować albo zmienić sposób zabezpieczenia wierzytelności.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - od czego się zaczyna?

Postępowanie o zatwierdzenie układu  należy zacząć od zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, powinien on posiadać odpowiednią licencję. W takim postępowaniu sąd nie wydaje decyzji o otwarciu postępowania, dlatego zachodzi konieczność ustalenia przez dłużnika dnia układowego, z tą datą powstają skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Trzeba pamiętać, że dnia układowego nie można zmienić, jeśli zajdzie taka konieczność, całą procedurę trzeba zacząć od nowa. Dłużnikowi decydującemu się na postępowanie o zatwierdzenie układu przysługuje czteromiesięczna ochrona przed egzekucją, a także wypowiadaniem umów.

Przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu jest korzystne dla firm, które nie potrzebują wielkich zmian, a wystarczą im małe modyfikacje. Przeprowadzenie takiej procedury pomaga dłużnikom osiągnąć porozumienie z wierzycielami w sytuacji, kiedy nie mogą wypracować go sami.

Postępowanie o zatwierdzenie układu cieszy się dużą popularnością wśród dłużników, głównie z powodu swojej prostej formy. Postępowanie o zatwierdzeniu układu jest procedurą najprostszą, najszybszą i korzystną finansowo.

źródło: informacjebranzowe.pl

informacje branżowe
MAPA STRONY
NASZE SERWISY
  • agdrtv24
  • pięknydom24
  • informacje branżowe